border=0

Teoretyczne podstawy informatyki

Rozważamy zagadnienia teorii informacji Shannona, teorii kodowania, elementy teorii algorytmów i teorii automatów skończonych, a także ogólne problemy modelowania i opisywania systemów. Wybór materiału wyprodukowanego zgodnie z programem kształcenia studentów uczelni pedagogicznych w specjalności "030100-Informatyki". Każdy rozdział zawiera liczne przykłady rozwiązywania problemów, a także pytania i zadania dotyczące samokontroli. Dla studentów uniwersytetów pedagogicznych, studiujących informatykę jako podstawową dyscyplinę, a także szkolnych nauczycieli informatyki. Autor: Starichenko B.E ....

 1. Słowo wstępne

 2. Tak więc - sformułowania i najważniejsze stwierdzenia.

 3. Wprowadzenie

 4. Rozdział 1. TEORIA INFORMACJI

 5. Początkowe definicje

 6. Formy informacji

 7. Konwersja wiadomości

 8. Testuj pytania i zadania

 9. Entropia jako miara niepewności

 10. Przykład 2.1

 11. Właściwości Entropy

 12. Entropia złożonego eksperymentu złożonego z kilku niezależnych jest równa sumie entropii poszczególnych eksperymentów.

 13. Wszystkie inne rzeczy są równe, doświadczenie z równorzędnymi wynikami ma największą entropię.

 14. Warunkowa entropia

 15. Przykład 2.2

 16. Przykład 2.3

 17. Entropia i informacje

 18. Entropia doświadczenia jest równa informacjom, które otrzymujemy w wyniku jego realizacji.

 19. Przykład 2.5

 20. Przykład 2.7

 21. Przykład 2.8

 22. Informacje i alfabet

 23. Testuj pytania i zadania

 24. Rozdział 3. Kodowanie informacji symbolicznych

 25. Oświadczenie o problemie kodowania, pierwsze twierdzenie Shannona

 26. W przypadku braku zakłóceń zawsze możliwy jest wariant kodowania komunikatu, w którym redundancja kodu będzie arbitralnie bliska zeru.

 27. W przypadku braku zakłóceń średnia długość kodu binarnego może być dowolnie zbliżona do średniej informacji na znak alfabetu pierwotnego.

 28. Alfabetyczne niejednolite kodowanie binarne z sygnałami o równym czasie trwania. Kody prefiksów

 29. Przykład 3.1.

 30. Jednolite alfabetyczne kodowanie binarne. Kod bajtowy

 31. Kodowanie alfabetyczne z nierównym podstawowym czasem trwania sygnału. Kod Morse'a

 32. Zablokuj kodowanie binarne

 33. Przykład 3.2.

 34. Testuj pytania i zadania

 35. Rozdział 4. Reprezentacja i przetwarzanie liczb w komputerze

 36. Systemy liczbowe

 37. Tłumaczenie liczb całkowitych z jednego systemu liczbowego na inny

 38. Przykład 4.1

 39. Przykład 4.2

 40. Przykład 4.3

 41. Przeniesienie ułamkowych liczb z jednego systemu liczbowego na inny

 42. Przykład 4.4.

 43. Przykład 4.5

 44. Pojęcie sprawności systemu liczbowego

 45. Przykład 4.6

 46. Konwertowanie znormalizowanych liczb

 47. Przykład 4.8

 48. Przykład 4.9

 49. Kodowanie liczb w komputerze i działania na nich

 50. Kodowanie komputerowe i przetwarzanie liczb całkowitych bez znaku

 51. Przykład 4.11

 52. Przykład 4.12

 53. Kodowanie komputerowe i przetwarzanie liczb całkowitych ze znakiem

 54. Przykład 4.13

 55. Przykład 4.14

 56. Przykład 4.15

 57. Kodowanie komputerowe i przetwarzanie liczb rzeczywistych

 58. Przykład 4.16

 59. Przykład 4.17

 60. Testuj pytania i zadania

 61. Ogólny schemat przekazywania informacji w linii komunikacyjnej

 62. Charakterystyka kanału komunikacyjnego

 63. Przykład 5.1

 64. Wpływ szumu na szerokość pasma kanału

 65. Przykład 5.2

 66. Stwierdzenie problemu

 67. Kody wykrywania błędów

 68. Kody korekcji pojedynczego błędu

 69. Przykład 5.3

 70. Przykład 5.4

 71. Równoległy kanał transmisji

 72. Szeregowa transmisja danych

 73. Komputerowa komunikacja za pośrednictwem linii telefonicznych

 74. Testuj pytania i zadania

 75. Klasyfikacja danych. Problemy z prezentacją danych

 76. Prezentacja elementarnych danych w pamięci RAM

 77. Struktury danych i ich reprezentacja w pamięci RAM

 78. Klasyfikacja i przykłady struktury danych

 79. Pojęcie rekordu logicznego

 80. Organizacja struktur danych w pamięci RAM

 81. Hierarchia struktur danych na zewnętrznych nośnikach

 82. Funkcje urządzeń pamięci masowej

 83. Testuj pytania i zadania

 84. Rozdział 2. ALGORYTMY. MODELE. SYSTEMY

 85. Lax definicja algorytmu

 86. Funkcje rekurencyjne

 87. Przykład 7.2

 88. Przykład 7.4

 89. Przykład 7.5

 90. Klasa algorytmicznych (lub obliczalnych maszynowo) funkcji liczby częściowej pokrywa się z klasą wszystkich częściowo rekurencyjnych funkcji.

 91. Ogólne podejścia

 92. Algorithmic Post Machine

 93. Przykład 7.6

 94. Przykład 7.7

 95. Algorytmiczna maszyna Turinga

 96. Przykład 7.8

 97. Przykład 7.9

 98. Każdy algorytm można zdefiniować za pomocą diagramu funkcjonalnego i zaimplementować w odpowiedniej maszynie Turinga.

 99. Normalne algorytmy Markowa

 100. Przykład 7.11

 101. Przykład 7.12

 102. Porównanie modeli algorytmicznych

 103. Problem algorytmicznej rozpuszczalności

 104. Złożoność algorytmów

 105. Testuj pytania i zadania

 106. Rozdział 8. Formalizacja prezentacji algorytmów

 107. Formalna gramatyka

 108. Przykład 8.1

 109. Przykład 8.2

 110. Sposoby opisywania języków formalnych

 111. Metody prezentacji algorytmów

 112. Wykonawca algorytmu

 113. Ciąg słowny algorytm

 114. Forma graficzna nagrania

 115. Klasyfikacja metod prezentacji algorytmów

 116. Twierdzenie strukturalne

 117. Dowolny algorytm niestrukturalny może być skonstruowany jako równoważny algorytm strukturalny.

 118. Testuj pytania i zadania

 119. Rozdział 9. Zrozumienie maszyny stanu

 120. Ogólne podejścia do opisu urządzeń do przetwarzania dyskretnych informacji

 121. Dyskretne urządzenia bez pamięci

 122. Przykład 9.1

 123. Sposoby ustawiania automatu stanów

 124. Przykład 9.2.

 125. Przykład 9.3

 126. Obwody elementów logicznych i opóźnień

 127. Przykład 9.4

 128. Równoważne automaty

 129. Przykład 9.5

 130. Testuj pytania i zadania

 131. Rozdział 10. Modele i systemy

 132. Koncepcja modelu

 133. Ogólna koncepcja modelowania

 134. Klasyfikacja modeli

 135. Modele strukturalne i funkcjonalne

 136. Modele na pełną skalę i informacyjne

 137. Modele sprawdzone i niemożliwe do zweryfikowania

 138. Zaprojektowane modele

 139. Pojęcie modelu matematycznego

 140. Definicja obiektu

 141. Definicja systemu

 142. Systemy statyczne i dynamiczne

 143. Systemy zamknięte i otwarte

 144. Systemy naturalne i sztuczne

 145. Formalny system

 146. Przykład 10.1

 147. Przykład 10.4

 148. Formalizacja wartości

 149. Etapy rozwiązywania problemu za pomocą komputera

 150. Podejście obiektowe w informatyce stosowanej

 151. Testuj pytania i zadania

 152. Wniosek

 153. A.1. Pojęcie prawdopodobieństwa

 154. Przykład A.1

 155. A.2. Dodawanie i mnożenie prawdopodobieństw

 156. Prawdopodobieństwo wystąpienia któregokolwiek z dwóch wyników zdarzeń niezależnych i niezgodnych jest równe sumie ich prawdopodobieństw.

 157. Przykład A.3

 158. Przykład A.4

 159. A.3. Prawdopodobieństwo warunkowe

 160. Przykład A.5

 161. Przykład A.7

 162. Testuj pytania i zadania

 163. Glosariusz

 164. Referencje

2019 @ edudoc.icu