IV. Tworzenie motywacji samorządów do oszczędzania energii i efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych wielorodzinnych
Motywacją samorządów lokalnych do wspierania środków oszczędności energii podczas remontu budynków mieszkalnych może być:

- przyjęcie programów na szczeblu państwowym lub regionalnym w celu przydzielenia funduszy gminom w celu zapewnienia pomocy finansowej właścicielom lokali w budynkach mieszkalnych przy wdrażaniu środków oszczędności energii, z zastrzeżeniem pewnego poziomu zmniejszenia zużycia energii; być może inne rodzaje zachęt dla gmin, które wspierają wdrażanie środków oszczędności energii w ramach przeglądu;

- podejmowanie decyzji na szczeblu regionalnym o rekompensacie części wydatków gminy na remonty kapitałowe, zapewnienie oszczędności energii w domach, w których udział gminy wynosi powyżej 50%, a kwota rekompensaty może zależeć od wynikającej z tego oszczędności zasobów energetycznych; możliwa jest rekompensata wydatków budżetu lokalnego na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu takich budynków mieszkalnych;

- przyjęcie na szczeblu regionalnym decyzji o włączeniu do kwoty płatności za usługi mieszkaniowe i komunalne, na które pobierana jest dotacja celowa, dodatkowa składka na naprawy kapitałowe, wypłacana decyzją właścicieli lokali w budynku mieszkalnym.

; Data dodania: 2015-05-27 ; ; Wyświetleń: 480 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Podczas pracy w laboratorium uczeń udaje, że wie wszystko; nauczyciel udaje, że mu wierzy. 8432 - | 6695 - lub przeczytaj wszystko ...

Zobacz także:

border=0
2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.