border=0

AUTOMATYCZNA TEORIA REGULACJI

TEORIA REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. Teksty wykładów. Autor: Kovalenko O.A.

 1. Zarządzanie i regulacja.

 2. Skład automatycznego systemu sterowania.

 3. Zasady kontroli automatycznej.

 4. Zadania teorii sterowania automatycznego.

 5. Wymagania dotyczące automatycznych systemów sterowania.

 6. Tryby działania SAR.

 7. Typowe wpływy zewnętrzne.

 8. AUTOMATYCZNE SYSTEMY LINIOWE

 9. Przedmiot regulacji.

 10. Typowe dynamiczne linki.

 11. Przypadki specjalne.

 12. Funkcja transferu

 13. Stabilność systemów automatycznych.

 14. Jakość procesów regulacyjnych.

 15. Interakcja obiektu i kontrolera. Przepisy prawne

 16. Przypadki niewłaściwego włączenia regulatora.

 17. Sprzeczność między statyczną dokładnością regulacji a stabilnością.

 18. NIELINICZNE SYSTEMY AUTOMATYCZNE

 19. Typowe cechy nieliniowe i ich wpływ na jakość regulacji.

 20. Główne różnice nieliniowych systemów od liniowych.

 21. Samo-oscylacje w nieliniowym SAR i fizyczny obraz ich występowania.

 22. Przybliżone rozwiązanie problemu samo-oscylacji. Metoda harmonicznej równowagi Kryłowa-Bogolyubov.

 23. Wyznaczanie parametrów samo-oscylacji.

 24. O stabilności systemów nieliniowych.

 25. ELEMENTY TEORII DYSKRETNYCH SYSTEMÓW AUTOMATYCZNYCH

 26. Funkcje dyskretne, ich różnice i sumy.

 27. Równania w różnicach skończonych.

 28. Dyskretna transformata Laplace'a i z-transform.

 29. Funkcje przenoszenia dyskretnych systemów.

 30. Stabilność systemów dyskretnych.

 31. NOWOCZESNE ŚRODKI ROZWIĄZUJĄCE PROBLEMY AUTOMATYCZNEJ TEORII REGULACYJNEJ

2019 @ edudoc.icu