Jakość produktów, wskaźniki i metody oceny jakości produktu.

Ilościowa charakterystyka jednej lub kilku właściwości produktów (które składają się na jakość), która jest rozważana w pewnych warunkach jej tworzenia i działania lub konsumpcji, nazywana jest wskaźnikiem jakości. Wybór wskaźników jakości ustanawia listę nazw ilościowych cech właściwości produktów, które są częścią jej jakości i zapewnia ocenę poziomu jakości produktu.

Do oceny jakości produktów stosowany jest system wskaźników, które są pogrupowane w ogólne, złożone i indywidualne.

Wskaźniki podsumowujące charakteryzują ogólny poziom jakości produktu: wielkość i odsetek progresywnych rodzajów produktów w całkowitej produkcji, gatunek (branding), efekt ekonomiczny i dodatkowe koszty związane z poprawą jakości.

Złożone wskaźniki charakteryzują kilka właściwości produktów, w tym koszty związane z opracowaniem, produkcją i eksploatacją. W każdej branży stosowane są jej specyficzne, złożone wskaźniki (na przykład złożony wskaźnik jakości silnika elektrycznego jest stosunkiem ilości użytecznej energii mechanicznej wytwarzanej przez silnik przez cały jego okres eksploatacji, do całkowitych kosztów produkcji i eksploatacji silnika).

Jednolite wskaźniki jakości charakteryzują jedną z właściwości produktów (towarów) i są klasyfikowane według następujących grup: cel, efektywność kosztowa, niezawodność (niezawodność, niezawodność, trwałość, możliwość naprawy, bezpieczeństwo), technologiczne, ekonomiczne, estetyczne, standaryzacyjne i unifikacyjne, prawo patentowe, transportowalność, ochrona środowiska, gospodarka, bezpieczeństwo.

Wskaźniki jakości produktu są określone przez taki arsenał metod:

- rejestracja, która jest przeprowadzana na podstawie obserwacji i liczenia liczby określonych zdarzeń, zjawisk, przedmiotów lub wydatków w jednostce czasu;

- pomiar, który przeprowadza się za pomocą technicznych środków pomiaru;

- organoleptyczny, który umożliwia określenie jakości produktów za pomocą narządów zmysłów za pomocą układu kulowego;

- eksperymentalny (tradycyjny), który opiera się na zastosowaniu środków technicznych i daje możliwość obiektywnej oceny jakości produktów;

- socjologiczne, polegające na gromadzeniu i analizie przeglądów faktycznych lub potencjalnych konsumentów produktów;

- ekspert (dla wskaźników "nie mierzących"), który jest realizowany na podstawie decyzji ekspertów (specjalistów w dziedzinie kreacji, produkcji, eksploatacji produktów);

- obliczenia oparte na wykorzystaniu zależności analitycznych i / lub statystycznych wskaźników jakości produktu, natomiast wartość jakości produktu jest określana przy użyciu reguł statystyki matematycznej, a więc nazywana jest również statystyczną.; Data dodania: 2017-11-01 ; ; liczba wyświetleń: 196 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | ZAMÓW pracę


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Kiedy daje laboratorium, student udaje, że wie wszystko; instruktor udaje, że mu wierzy. 8305 - | 6601 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony przez: 0.001 sekund.