border=0

Kulturologia. Przedmiot studiów kulturoznawczych

Na tej stronie znajdują się pytania związane z kulturoznawstwem. Kulturoznawstwo to starożytna nauka. Premię kulturoznawczą badano tysiące lat temu. Ale mimo starości nauki, jest ona nadal aktualna.

Kulturologia to system wiedzy o istocie, prawach istnienia i rozwoju, znaczeniu ludzkim i sposobach poznawania kultury. Dlatego ważnym zadaniem teorii kultury jest znajomość istoty kultury oraz identyfikacja praw i mechanizmów funkcjonowania określonych form i aspektów kultury.

Tutaj znajdziesz przydatne informacje o kulturoznawstwie.

 1. Kultura jako nauka

 2. Istota kultury i główne paradygmaty kulturowe

 3. Abstrakcjonizm

 4. Akulturacja

 5. Asymilacja

 6. Uznanie autorstwa

 7. Mike Bal

 8. Dynamika kultury

 9. Kultura elitarna

 10. Obraz świata

 11. Imperializm kulturowy

 12. Kulturometria

 13. Międzynarodowe Centrum Kultury Serisy-la-Sal

 14. Językoznawstwo | Lingwistyka

 15. Historia językoznawstwa i podstawowe pojęcia lingwistyczne

 16. Związek lingwistyki z innymi naukami Znani lingwiści

 17. Morfologia kultury

 18. Wielokulturowość

 19. Sekularyzacja

 20. Ukraińska symbolika | Symbole ludowe Ukrainy

 21. Prześladowanie

 22. Szkoła semiotyczna Tartu-Moskwa

 23. Typologia cywilizacji

 24. Studia europejskie

 25. Stuart Hall

2019 @ edudoc.icu