border=0

Historia gospodarcza

Ta sekcja zawiera historię rozwoju gospodarczego. Pokazuje wiele krajów, które rozwinęły się gospodarczo. Historię gospodarczą Rosji prześledzono również w tekstach tego działu.

 1. Industrializacja

 2. Cechy industrializacji na Ukrainie

 3. Społeczeństwo rolne

 4. Alderman

 5. Artel gospodarstwa domowego

 6. Artel

 7. Wielka depresja

 8. Zagorodniki

 9. Zbieranie

 10. Pytanie gruntowe lub agrarne

 11. Colon

 12. Kupcy

 13. Łacińska Unia Monetarna

 14. Latifundism

 15. Dzierżawa ziemi

 16. Lichwa

 17. Lombard

 18. Manufaktura

 19. Metropolis

 20. Niemiecki znak

 21. Szermierka

 22. Opodatkowanie gospodarstwa domowego

 23. Podatki na poduszki | Podatek główny

 24. Rewolucja przemysłowa w Anglii

 25. Rewolucja przemysłowa w Niemczech

 26. Rewolucja przemysłowa we Francji

 27. Protekcjonizm

 28. Rada ds. Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

 29. Rewolucja cenowa

 30. Chumaky

2019 @ edudoc.icu