Kultura wyborcza.

Zadania związane z organizacją niezależnej pracy:

Opisz:

Suwerenność ludzi. Istota i konstytucyjne podstawy demokracji. Reprezentatywna i bezpośrednia demokracja w rządzie. Bezpośrednia demokracja: pojęcie, natura prawna i formy. Pojęcie reprezentacji narodowej i jej zasady. Pojęcie, istota i cel społeczny wyborów. Udział w wyborach jest prawem i obowiązkiem obywatela. Międzynarodowe doświadczenie.

System wyborczy i jego źródła. Pojęcie systemu wyborczego jest wąskie i szerokie. Większość systemów wyborczych. Proporcjonalny system wyborczy. Podsystemy systemu wyborczego. Charakterystyczne cechy rosyjskiego systemu wyborczego.

Międzynarodowe standardy wyborów. 1948 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 1966. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Suffrage. Pojęcie prawa wyborczego w wąskim i szerokim sensie. Konstytucyjne zasady subiektywnego głosowania: powszechność, równość, tajność głosowania, konkurencyjność kandydatów w wyborach, bezpośredniość wyborów, dobrowolność. Źródła rosyjskiego prawa wyborczego.

Prowizje wyborcze. Rodzaje komisji wyborczych. Prowizje wyborcze i status prawny. Centralna Komisja Wyborcza: rola w realizacji wyborów, uprawnień, aktów. Utworzenie Centralnej Komisji Wyborczej. Powołanie komisji wyborczych podmiotów rosyjskich. Demontaż komisji wyborczych. Członek komisji wyborczej z głosem doradczym. Organizacja działalności komisji wyborczych.

Instytut publicznych obserwatorów wyborów.

Proces wyborczy i jego etapy. Mianowanie wyborów. Okręgi edukacyjne i lokale wyborcze. Listy wyborców. Nominacja kandydatów. Kampania przedwyborcza. Finansowanie wyborów. Głosowanie: porządek, wcześnie, na zewnątrz. Ustalanie wyników głosowania i ustalanie wyników wyborów.

Naruszenie praw wyborczych obywateli. Odwoływanie się do naruszeń praw wyborczych obywateli i odpowiedzialność za ich naruszenie. Prawo do odwołania. Warunki rozpatrzenia reklamacji. Władze straży praw wyborczych obywateli.

Kultura wyborcza. Pojęcie Historia i nowoczesność. Dane statystyczne. Problemy. Perspektywy. Działalność komisji wyborczych w celu poprawy kultury wyborczej.

Temat numer 15. Referendum, popularna inicjatywa ustawodawcza i inne formy uprawiania demokracji przez lud.

Pojęcie i ogólna charakterystyka instytucji referendum.

Historia rozwoju instytutu referendum na świecie.

Rodzaje referendów.

Procedura przeprowadzenia referendum w Federacji Rosyjskiej.

Miejsce i rola w mechanizmie demokracji innych form demokracji bezpośredniej.

Instytuty demokracji bezpośredniej w regionach Federacji Rosyjskiej.; Data dodania: 2017-11-01 ; ; Liczba wyświetleń: 539 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych ZAMÓW pracę


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzonka: Ale co to za matematyka, jeśli nie potrafisz poprawnie wpisać hasła ??? 7541 - | 6583 - lub przeczytaj wszystkie ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie stron powyżej: 0,001 sec.