Udostępnij w społeczności. sieci:


Prawna hermeneutyka.
LEGAL HERMENEVTIKA - doktryna i sztuka techniki interpretacji norm prawa. Interpretacja prawa, podobnie jak każdy proces poznania, w pewnym stopniu charakteryzuje elementy kreatywności. Gdyby jednak wcześniej istniała opinia, że ​​interpretacja prawa jest wolną działalnością podobną do twórczości poety, wówczas nie była dominująca. Większość prawników zgodziła się, że takie działania podlegają pewnym zasadom i mają własną technologię. Rozwijając tradycje ustanowione w prawie rzymskim, prawnicy dążyli do opracowania techniki interpretacji. Połączenie środków, których używają, nazywa się legalną hermeneutyką. Ten rodzaj sztuki prawnej do drugiej połowy XIX wieku. Był bardzo rozpowszechniony w prawie. Chociaż obecnie "prawni estetycy" nie są w modzie (taka praca jest uważana za codzienną, a nawet rutynową), to jednak bez znajomości hermeneutyki prawnej stosowanie prawa byłoby niemożliwe.