Udostępnij w społeczności. sieci:


Czwarte podejście wynika z pozycji sumienia korporacyjnego.
Korporacja sama dobrowolnie bierze na siebie moralną odpowiedzialność wobec społeczeństwa opartą na zdrowym, etycznie przyprawianej kulturze korporacyjnej.

Takie podejście opiera się bardziej na wartościach ludzkich, które są cenione przez członków korporacji.

Oprócz odpowiedzialności ekonomicznej organizacja musi uwzględniać ludzkie i społeczne aspekty jej wpływu na pracowników, konsumentów, społeczności lokalne i przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych w całym społeczeństwie.

Organizacje są odpowiedzialne przed społeczeństwem, a ponadto zapewniają skuteczność, zatrudnienie, zyski i zgodność z prawem.

Są zobowiązani do przekazania części swoich zasobów i wysiłków za pośrednictwem kanałów społecznościowych, aby przekazać darowiznę na rzecz społeczeństwa.

Istnieje pogląd, że aby być dobrym członkiem społeczeństwa, powinien on działać w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, prawa obywatelskie, ochrona konsumentów itp. Biznes musi być społecznie odpowiedzialny.