Rozwiązywanie problemów w sekcji: "Dziedziczenie związane z płcią"
Numer problemu 1

Biorąc pod uwagę: X A - gen czerwonych oczu

X i - genowe białe oczy

R: ♀ X A X a x ♂ X A Y

D: X a , X A X A , Y

F: X A X A , X A X a , X A Y, X a Y

Numer problemu 2

Biorąc pod uwagę: X A - pasiasty gen

X i - biały gen

R: ♀ X a Y x ♂ X A X a

D: X a , YX A , X a

F: X A X a , X a X a , X A Y, X a Y

paski i białe koguty paski i białe kury

Numer problemu 3

Biorąc pod uwagę: XA - srebrne upierzenie

Xa - złote upierzenie

R: ♀ X A Y x ♂ X a X a

G: X A , YX i

F: X i YX oraz X i

złote koguty srebrzyste koguty

Zadanie numer 4

Dane: X A - czarny gen

X B - gen koloru czerwonego

R: ♀ X A X B x ♂ X A Y

D: X A , X B X A , Y

F: X A X A , X A Y, X A X B , X B Y

czarny kot, czarny kot, trójiwy kot, czerwony kot

Prawdopodobieństwo pojawienia się kociąt "trzygłowych" - 25%

Interakcja genów - kodominacja

Numer problemu 5

Biorąc pod uwagę: X T - hipoplazja szkliwa genu

X t - gen normalny

R: ♀ X T X t x ♂ X T Y

G: X T , X t X T , Y

F: X T X T , X T X t , X T Y, X t Y ,

normalna hipoplazja

Prawdopodobieństwo posiadania zdrowego syna wynosi 50%, prawdopodobieństwo posiadania syna z hipoplazją wynosi 50%

Numer problemu 6

Biorąc pod uwagę: X N - gen normalny

X h - gen hemofilii

R: ♀ X H X h x ♂ X h Y

G: X H , X h X h , Y

F: X H , X H X h , X h Y, X h X h

norma

Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci - 50%

Zadanie numer 7

Biorąc pod uwagę: X D - gen normalny

X d - gen do ślepoty barw

R: ♀ X D X d x ♂ X D Y

G: X D , X d X D , Y

F: X D X D , X D Y, X D X D , X d Y,

daltonizm normalny

Numer problemu 8

Biorąc pod uwagę: X D - gen normalny

X d - bezwodny gen dysplazji ektodermalnej

a) P: ♀ X D X d x ♂ X D Y

G: X D , X d X D , Y

F 1 : X D X D , X D Y, X D X D , X d Y ,

Prawdopodobieństwo posiadania chorych dzieci wynosi 25%

b) P: ♀ X D X D x ♂ X d Y

G: X D X d , Y

F 1 : X D X d X d Y

Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci wynosi 50%.

Numer problemu 9

Biorąc pod uwagę: Y * - nadmierne owłosienie genów

Gen Y - norm

R: XX x ♂ XY *

G: XX, Y *

F 1 : XX; Xy *

Prawdopodobieństwo posiadania dzieci z nadmiernym owłosieniem - 50%

Numer zadania 10

Podano: A - gen brązowego oka X D - prawidłowy gen

a - gen niebieskiego oka X d - gen do ślepoty barw

R: ♀ AaXDXd x ♂ aa XDY

G: AX D , AX d , aX D , aX d aX D , aY

F 1 : АXX X X, X D Y, X X Y, X D X d ,

aaX D X D , aaX D Y, aaX D X d , aaX d Y

Prawdopodobieństwo posiadania niebieskookiego dziecka z ślepotą barw wynosi 12,5%

Numer problemu 11

Biorąc pod uwagę: A - ciemnienie genu szkliwa zębów X T - gen niedorozwoju szkliwa

a - normalny gen X t - normowy gen

R: ♀ aaX T X t x ♂ Aa X t Y

G: aX T , aX t AX T , AY i X t , aY

F 1 : А X T X, А X T Y, X T Y, X T X t

AaX T X t , AaX t Y, aaX t X t , aaX t Y

Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci wynosi 25%.


border=0


Numer problemu 12

Biorąc pod uwagę: gen A - normę X G - gen normalny

a - gen agammaglobulinemia X g - agammaglobulinemia genu

Р: ♀ АаX G Xg х ♂ ААX G Y

G: aX G , aX g , AX G , AX g AX G , AY

F 1 : АXX G X G , А X G Y , А X G Y , À X G G

ААX G X G , ААX G Y, АА X G X g , ААX g Y

Prawdopodobieństwo posiadania chorych dzieci wynosi 25%

Numer problemu 13

Biorąc pod uwagę: gen A - normalny X B - gen krzywicy (pierwsza forma)

a - wirus krzywitis (druga forma) X b - gen normalny

P: ♀ AaX B x b x ♂ AAX b Y

G: AX B , aX b , aX B , AX b AX b , AY

F 1 : AAX B X b , AaX b X b , AaX B X b , AAX b X b ,

AAX B Y, AaX b Y, AaX B Y , AAX b Y

Prawdopodobieństwo posiadania chorych dzieci wynosi 50%

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci

Interakcja genów - całkowita dominacja

Numer problemu 14

Biorąc pod uwagę: A - gen albinizmu X H - gen normalny

a - gen normalny X h - gen hemofilii

R: ♀ AaX H X h x ♂ AaX H Y

G: AX H , AX h , aX H , aX h AX h , AY i X h , aY

F 1 : X X H X, X H Y, X H X h , AA H Y

ААX h X h , ААX h Y, АаX h X h , АаX h Y

AaX H X h , AaX H Y, aX H X h , aaX H Y

AaX h X h , AaX h Y, aaX h X h , aaX h Y

Prawdopodobieństwo posiadania syna z obydwoma anomaliami wynosi 6,25%

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci

Interakcja genów - całkowita dominacja

Numer problemu 15

Biorąc pod uwagę: X A - normalny gen noktowizyjny Y * - gen nadmiernego owłosienia

Xa - gen ślepoty nocnej Y-norm

R: ♀ X A X a x ♂ XAY *

G: X A , X a X A , Y *

F 1 : X A X a , X A X A , X A Y *, X a Y *

Prawdopodobieństwo nadmiernego owłosienia u syna wynosi 100%. Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci wynosi 50% (będą to tylko dziewczynki)

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaciInterakcja genów - całkowita dominacja

Numer problemu 16

Biorąc pod uwagę: X A - gen normalny Y - gen normalny

Xa - gen rybia łuska Y * - gen nadmiernego owłosienia

R: ♀ X A X a x ♂ X A Y *

G: X A , X i X A , Y *

F 1 : X A X a , X A X A , X A Y *, X a Y *

Prawdopodobieństwo nadmiernego owłosienia u syna wynosi 100%. Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci wynosi 50% (będą to tylko dziewczynki)

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci

Interakcja genów - całkowita dominacja

Numer problemu 17

Biorąc pod uwagę: X N - gen normalny

X h - gen hemofilii

I A = I B > I 0

R: ♀ I 0 I 0 X H X h x ♂ I A I B X h Y

G: I 0 X H , I 0 X h I A X h , I A Y, I B X h , I B Y

F 1 : I A I 0 X H X h , I A I 0 X N Y, I B I 0 X H X h , I B I 0 X H Y

I A I 0 X h X, I A I 0 X h Y, I B I 0 X h X h , I B I 0 X h Y

Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego potomstwa - 50%

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci

Interakcja genów - całkowita dominacja, kodominacja

Numer problemu 18

Biorąc pod uwagę: A - gen aniridii X B - gen normalny

a - normalny gen X b - gen atrofii optycznej

P: ♀ AaX B X b x ♂ aaX b Y

G: AX B , AX b , aX B , aX b aX b , aY

F 1 : AaX B X b , AaX B Y, AaX b X b , AaX b Y

aaX B X b , aaX B Y, aaX b X b , AaX b Y

Prawdopodobieństwo posiadania chorych dzieci wynosi 25%

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci

Interakcja genów - całkowita dominacja

Numer problemu 19

Podano: D - gen Rh + X A - gen normalny

d - gen Rh - X i - retinitis pigmentu genetycznego

R: ♀ DdXAXa x ♂ ddXaY

D: DXA, DXa, dXA, dXa dXa, dY

F 1 : DdX A Xa, DdX AY, DdXa Xa, DdXaY,

ddX a x a , dd x a y, dd x a x a , dd x a y

Prawdopodobieństwo posiadania dziecka Rh ujemnego z barwnikiem siatkówki wynosi 25%

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci

Interakcja genów - całkowita dominacja

Numer problemu 20

Podano: G - normę X D - gen normalny

g - głuchota X d - gen do ślepoty barw

R: ♀ GgX D X d x ♂ ggX d Y

G: GX D , GX d , gX D , gX d gX d , gY

F 1 : GgX D X d , GgX D Y, GgX d Xd, GgX d Y

ggX D X d , ggX D Y, ggX d X d , ggX d Y

Prawdopodobieństwo posiadania córki z obydwoma anomaliami wynosi 12,5%.

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci.

Interakcja genów to całkowita dominacja.

Numer problemu 21

Biorąc pod uwagę: A - gen rozmytego genu Y * - gen na obecność błony między palcami

a - gen z wyraźnym mową gen Y - norm

R: AaXX x ♂ aaXY *

G: AX, aX aX, aY *

F 1 : AaXX, AaXY *, aaXX, aaXY *

Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z błoną i wyraźną mową wynosi 25%.

Prawa: dziedziczenie związane z płcią, częstotliwości gamet, niezależne połączenie postaci.

Interakcja genów to całkowita dominacja.

Sprzężenie genów

Numer problemu 1

W pieprzu czerwony kolor owocu dominuje nad zielenią, a wysoki wzrost łodygi nad krasnoludem. Geny, które określają kolor płodu i wysokość łodygi, leżą w tym samym chromosomie, odległości między ich loci 40 morganides. Hybrydyzująca roślina z owocami w kolorze zielonego karła jest skrzyżowana na obu podłożach. Jakie potomstwo iw jakim stosunku możemy się spodziewać po tym przekroczeniu?

Numer problemu 2

Gładki kształt ziarna kukurydzy dominuje nad pomarszczonym, barwionym ziarnem dominuje nad nie wybarwionym. Oba znaki są powiązane. Gdy skrzyżowano kukurydzę z gładkimi kolorowymi nasionami z rośliną, która ma pomarszczone, nieskażone nasiona, uzyskano potomstwo: pomalowane na gładko - 4 152 osoby, pomalowane pomarszczone - 149, niewybarwione gładkie - 152, nie wybarwione pomarszczone - 4163. Określ odległość między genami.

Numer problemu 3

W muszkach Drosophila są połączone znaki koloru ciała i kształtu skrzydła. Ciemny kolor ciała jest recesywny w odniesieniu do szarego koloru, krótkich skrzydeł - do długich skrzydeł. W laboratorium szare, długoskrzydłe samice, heterozygotyczne pod względem obu postaci, łączyły się z samcami o krótkich skrzydłach i ciemnym ciele. U potomstwa było 1394 długoskrzydłych szarych osobników, 1418 czarnych, krótkoosieciowych, 287 długoskrzydłych czarnych, 288 szaroskrzydłych krótkowłosych.Zaznaczyć odległość między genami.

Zadanie numer 4

Ciemny kolor wełny u szczurów dominuje nad światłem. Różowe oczy dominują w czerwonych oczach. Oba znaki są powiązane. W laboratorium, od skrzyżowania ciemnookich szczurów o ciemnych oczach z rudookimi szczurami, otrzymało jasnowłose potomstwo: jasnoczerwone - 24, ciemno-różowe oczy - 26, jasnoróżowe - 24, ciemno-czerwone oczy - 25. Określić odległość między genami.

Numer problemu 5

W Drosophila normalny gen koloru oczu dominuje nad genem o białym oku, nienormalnym genem brzucha nad normalnym genem. Obie pary znajdują się w chromosomie X w odległości 5 morganidów. Określić prawdopodobne genotypy potomstwa z krzyżowania heterozygotycznej kobiety na obu podłożach z samcem o normalnym kolorze oczu i normalnym brzucha.

Numer problemu 6

U ludzi, locus Rh jest połączony z locus, który określa kształt czerwonych krwinek i znajduje się w odległości 3 moorganids od niego. Dodatni wynik Rh i eliptocytoza są określane przez dominujące geny autosomalne. Jeden z małżonków jest heterozygotyczny pod każdym względem. W tym przypadku Rh dodatni, odziedziczył po jednym rodzicu, eliptocytozę od drugiego. Drugi małżonek jest Rh - ujemny i ma normalne czerwone krwinki. Określ wartości procentowe prawdopodobnych genotypów i fenotypów dzieci w tej rodzinie.

Zadanie numer 7

Zespół defektów paznokci i rzepki jest determinowany przez w pełni dominujący gen autosomalny. W odległości 19 morganides od niego jest locus grup krwi w systemie ABO. Jeden z małżonków ma grupę krwi II, a drugi - III. Ta, w której grupa krwi P cierpi na wady paznokci i rzepki. Wiadomo, że jego ojciec był z grupą krwi 1, nie miał tych nieprawidłowości, a jego matka z grupą krwi miała obie wady. Małżonek z grupą krwi III jest normalny w stosunku do genu pod względem defektu paznokci i rzepki i jest homozygotyczny pod względem obu par analizowanych genów. Określ prawdopodobieństwo urodzenia w tej rodzinie dzieci cierpiących na wady paznokci i rzepki, ich możliwe typy krwi.

Numer problemu 8

Zaćma i polidaktylia u ludzi wynika z dominacji autosomalnych blisko powiązanych (tj. Nie krzyżujących się) genów, ale połączone geny niekoniecznie muszą być genami tych anomalii, ale także genem zaćmy z genem normalnej struktury szczotki i vice versa. Kobieta odziedziczyła kataraktę od matki, od ojca po polidakty. Jej mąż jest normalny dla obu znaków. Czego więcej można się spodziewać u ich dzieci: jednoczesne pojawienie się zaćmy i polidaktylia, brak obu tych znaków lub obecność tylko jednej anomalii - zaćmy lub polidaktylia.

Numer problemu 9

Klasyczna hemofilia i ślepota barw są dziedziczone jako recesywne znaki powiązane z chromosomem X. Odległość między genami wynosi 9,8 morganidu. a) Dziewczyna, której ojciec cierpi równocześnie z hemofilią i ślepotą barwną, a matka jest zdrowa i pochodzi z zamożnej rodziny za te choroby, poślubia zdrowego mężczyznę. Określ prawdopodobne fenotypy dzieci z tego małżeństwa. b) Kobieta, matka, która cierpiała na ślepotę barw i ojciec z hemofilią, żeni się z mężczyzną cierpiącym na obie choroby. Określ prawdopodobieństwo posiadania dzieci w tym samym czasie z obydwoma anomaliami.

Numer zadania 10

Gen ślepoty barw i gen ślepoty nocnej, odziedziczony przez chromosom X, znajdują się w odległości 50 m od siebie. Oba znaki są recesywne. a) Określ prawdopodobieństwo posiadania dzieci w tym samym czasie z obydwoma anomaliami. W rodzinie, w której żona ma normalne widzenie, ale jej matka cierpi na ślepotę nocną, a jej ojciec - ślepota barw, mąż jest normalny dla obu znaków. b) Określić prawdopodobieństwo posiadania dzieci w tym samym czasie z obydwoma anomaliami, gdy żona jest heterozygotyczna w obu kierunkach i obie anomalie są dziedziczone po ojcu, a mąż ma obie formy ślepoty.

Numer problemu 11

Geny C, D, E znajdują się w tym samym chromosomie, tworząc grupę łączącą. Crossover między 5,7% występuje między C i D. Określić interpozycję genów C, D i E, jeśli odległość między genami C i E wynosi 1,9 morganidów, a między D i E - 3,9 moroidów.

Numer problemu 12

Geny D, E i F znajdują się na tym samym chromosomie, tworząc grupę łączącą. Crossover między genami D i E występuje z częstotliwością 6,2%, a między E i F 2,2%. Aby określić względną pozycję genów D, E i F, jeśli odległość między D i F wynosi 8,4, organizmami są.

Numer problemu 13

Jeśli geny AB są ze sobą połączone, a odległość między nimi wynosi 24, to właśnie procent genów Aavv drugiej i aaBB będzie pochodził z krzyżowania organizmów AaBv i aaBB.

Numer problemu 14

Kobieta, która odziedziczyła gen na dystrofię mięśniową, a gen na hemofilię od ojca wyszła za mąż za zdrowego mężczyznę. Odległość między rozpatrywanymi genami wynosi 12 morganidów. Określić prawdopodobieństwo posiadania dzieci z dwoma chorobami?

Numer problemu 15

Choroba Huntingtona jest określana przez gen recesywny (całkowita dominacja), umiejscowiony w chromosomie X w odległości 15 morganidów od locus genu kontrolującego dystrofię Duchene. Zdrowa kobieta, której matka miała dystrofię Duchenne'a, a jej ojciec, choroba Huntingtona, wyszła za zdrowego mężczyznę. Określ prawdopodobieństwo urodzenia chorych dzieci. Jakie są prawa genetyki stosowane w rozwiązywaniu problemu i jakie interakcje genów obserwuje się po odziedziczeniu tych cech?

Numer problemu 16

Gen recesywny odpowiedzialny za głuchotę neurosensoryczną i dominujący gen glejaka siatkówki znajduje się w odległości 12 morganidów. Oboje małżonkowie są heterozygotyczni pod względem obu chorób. W tym samym czasie oboje małżonkowie otrzymali od swoich ojców siatkówczaka oraz głuchotę neurosensoryczną od matek. Określ prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci.

Numer problemu 17

Ludzki gen wzrostu i gen, który określa liczbę palców na kończynach, znajdują się w tej samej grupie sprzęgła w odległości 8 morganidów. Normalny wzrost i pięć palców rąk to znaki recesywne. Wysoki wzrost i polidaktylia (sześć pięści) manifestują się w sposób autosomalny dominujący. Żona ma normalny wzrost i pięć palców na ręce. Mąż jest heterozygotyczny pod względem dwóch par alleli i odziedziczył wysoki gen od ojca oraz sześciowierszowy gen od matki. Określ w potomstwie procent prawdopodobnych fenotypów.

Numer problemu 18

Dwa geny regulujące reakcje metaboliczne w ludzkim ciele znajdują się w odległości 32 morganidów w autosomie. Geny dominujące kontrolują prawidłowy metabolizm. Wpływ różnych czynników mutagennych zmienia sekwencję nukleotydów w tych częściach chromosomu, co prowadzi do odchyleń w syntezie substancji i chorób dziedzicznych według typu recesywnego. Zdrowe dziecko rodzi się od zdrowych rodziców, posiadających dwa zmutowane geny w genotypie. Jakie jest procentowe prawdopodobieństwo narodzin następnego dziecka na dwie choroby metaboliczne?

Numer problemu 19

W kukurydzy geny powodujące skręcone liście (c) i karłowatość (d) są dziedziczone. Odległość między nimi wynosi 18 morg. Przetworzono rośliny Ccdd i ccDD. Zidentyfikować: 1) genotypy i fenotypy roślin F1; 2) oczekiwany stosunek fenotypów F 2 do analizowanego skrzyżowania hybryd F 1 .

Numer problemu 20

Gen recesywny dla niedokrwistości hemolitycznej znajduje się w chromosomie 1. W odległości 15 znajduje się od niego recesywny gen białaczki. Zdrowi rodzice mieli dziecko z dwoma chorobami. Określ prawdopodobieństwo urodzenia następnego dziecka zdrowe.

; Data dodania: 2017-11-30 ; ; liczba wyświetleń: 1002 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych ZAMÓW pracę


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzonka: Poddanie się sesji i ochrona dyplomu - straszna bezsenność, która wydaje się okropnym marzeniem. 7790 - | 6455 - lub przeczytaj wszystkie ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony przez: 0.02 sek.