border=0


Członkostwo w drużynie. Prawa i obowiązki członków oddziału.
4.1. Członkostwo w drużynie:

- jest dobrowolny i stały;

- członek oddziału może być studentem SevGU i innego uniwersytetu w Sewastopolu, który ukończył 17 lat (być może uczeń liceum w wieku 14-16 lat zapisany do oddziału, za pisemną zgodą obojga rodziców);

- pragnienie wstąpienia do eskadry wynika z pisemnego oświadczenia skierowanego do dowódcy SevRO (lub komisarza).

4.2 Osoba, która napisała wniosek o przystąpienie do oddziału, który nie ukończył przynajmniej jednej dziewiczej ziemi w składzie, jest nazywana „kandydatem”.

4.3 Członek drużyny, który napisał wniosek o dołączenie do drużyny, po wysłuchaniu wykładów i przepracowaniu przynajmniej jednej dziewicy w składzie, a także zaliczeniu testów kwalifikacyjnych i inicjacji do bojowników, nosi tytuł „Fighter”.

4.4. Opłata członkowska jest obowiązkową opłatą roczną płaconą za wydatki na potrzeby oddziału w sposób i na warunkach ustalonych przez Oddział, których wysokość jest ustalana przez SevRO MOOO „RSO”.

4.5. Wyjdź z drużyny:

- na osobistym pisemnym wniosku skierowanym do dowódcy.

4.6. Wykluczenie ze składu jest możliwe - decyzją walnego zgromadzenia członków oddziału, jeśli więcej niż 85% członków oddziału bierze udział w jego pracach, a większość (2/3) składu głosowała lub decyzją SevRO MOOO „RSO” (i sztabu Sevastopol State University) za

- naruszenie Karty;

- naruszenie kodeksu moralnego;

- nadmiar obowiązków służbowych;

- niesubordynacja organów zarządzających (personel oddziału, siedziba SevRO, siedziba Sewastopolskiego Uniwersytetu Państwowego, siedziba oddziału, starszy przywódca, brygadier, administracja przedsiębiorstwa zatrudniającego);

- nieobecność zawodnika (lub kandydata) na dłużej niż miesiąc bez ważnego powodu podczas imprez drużynowych;

- nieobecność zawodnika (lub kandydata) na 3 spotkaniach z rzędu bez ważnego powodu (w tym nieplanowanego);

- próba podważenia autorytetu organów zarządzających (personel oddziału, siedziba oddziału, siedziba Sewastopolskiego Uniwersytetu Państwowego, siedziba oddziału regionalnego, centralna siedziba RIS, starszy przywódca, brygadier);

- z inicjatywy jednego z członków drużyny i zgodnie z wynikami głosowania.

4.7. Członek drużyny ma prawo:

- Wyrażać i bronić swojego punktu widzenia we wszystkich pojawiających się kwestiach związanych z funkcjonowaniem oddziału;

- otrzymywać pełne i wiarygodne informacje od personelu dowodzenia oddziału i organów zarządzających organizacji;

- uzyskać tytuł wojownika i prawo do zatrudnienia przewidziane w powyższym akapicie;

- wybrać i zostać wybranym do organów zarządzających oddziału;

- brać udział we wszystkich działaniach zespołu;

- dobrowolnie wycofać się z oddziału, samodzielnie.

4.8. Członek drużyny musi:

- przestrzegać niniejszego Statutu oraz kodeksu i przepisów moralnych i etycznych;

- uczestniczyć w spotkaniach oddziałów;

- uczestniczyć we wszystkich imprezach drużynowych;

- w przypadku nie pojawienia się na imprezie, aby ostrzec załogę oddziału;

- dzieli się wiedzą na temat pracy z nowymi członkami drużyny;

- wykonywać swoją pracę w dobrej wierze;

- uiścić opłatę członkowską (klauzula 4.4.);

- w przypadku używania wulgaryzmów i palenia w trakcie opłat, działania oddziału muszą zostać ukarane;

- nie nosić czesanej kurtki na nagim ciele

- zgrabny wygląd walki;

- utrzymuj swoją kombinację w uporządkowanym stanie;

- Nie używaj wulgarnego języka podczas noszenia wojownika;

- Nie pij alkoholu w walce;

- Nie pal w walce.

4.9. Za niewypełnienie przeniesionych obowiązków wojownik musi zostać ukarany przez dowódców oddziału.

; Data dodania: 2017-12-14 ; ; Wyświetleń: 316 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Możesz kupić coś na stypendium, ale nie więcej ... 8614 - | 7074 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.