Udostępnij w społeczności. sieci:


Członkostwo w składzie. Prawa i obowiązki członków w składzie.
4.1. Członkostwo w Squad:

- jest dobrowolne i ustalone;

- członek oddziału może być studentem SevGU i innego uniwersytetu w Sewastopolu, który ukończył 17 lat (być może uczeń szkoły średniej w wieku 14-16 lat zapisał się do oddziału, za pisemną zgodą obojga rodziców);

- pragnienie dołączenia do eskadry jest sporządzone na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do dowódcy SevRO (lub komisarza).

4.2 Osoba, która złożyła wniosek o przyłączenie się do oddziału, który nie ukończył co najmniej jednej dziewiczej ziemi w składzie, nazywa się "Kandydatem".

4.3 Członek składu, który napisał wniosek o przyjęcie do składu, po wysłuchaniu wykładu i przepracowaniu co najmniej jednej dziewicy w składzie, a także o zaliczeniu testów kwalifikacyjnych i wcieleniu w skład bojowników oddziału, zatytułowany jest "Fighter".

4.4. Opłata członkowska jest obowiązkową opłatą roczną płaconą za wydatki na potrzeby oddziału w sposób i na warunkach ustalonych przez Detachment, których wysokość jest określana przez SevRO MOOO "RSO".

4.5. Wyjdź ze składu:

- na osobisty pisemny wniosek skierowany do dowódcy.

4.6. Wyłączenie ze składu jest możliwe - na podstawie decyzji walnego zgromadzenia członków kadry, jeżeli ponad 85% członków oddziału bierze udział w jego pracach, a większość (2/3) składu głosowali lub decyzją Sevro MOOO "RSO" (i siedziba Sewastopola State University) dla:

- naruszenie Karty;

- naruszenie kodeksu moralnego;

- nadmiar obowiązków służbowych;

- niesubordynacja organów zarządzających (personel oddziału, siedziba SevRO, siedziba Sewastopolskiego Uniwersytetu Państwowego, siedziba oddziału, starszy lider, brygadier, administracja pracodawcy);

- nieobecność zawodnika (lub kandydata) na więcej niż jeden miesiąc bez ważnej przyczyny w zawodach drużynowych;

- brak zawodnika (lub kandydata) na 3 posiedzeniach z rzędu bez ważnej przyczyny (w tym niezaplanowanych);

- próba podważenia autorytetu organów zarządzających (personel oddziału, kwatera główna oddziału, siedziba Sewastopolskiego Uniwersytetu Państwowego, siedziba regionalnego biura, centrala centrali RNO, starszy lider, brygadier);

- z inicjatywy jednego z członków Oddziału i zgodnie z wynikami głosowania.

4.7. Członek oddziału ma prawo do:

- Wyrażać i bronić swojego punktu widzenia we wszystkich pojawiających się kwestiach związanych z funkcjonowaniem oddziału;

- otrzymywać kompletne i dokładne informacje od personelu dowodzenia oddziału i organów zarządzających organizacji;

- uzyskać tytuł zawodnika i prawo do zatrudnienia, przewidziane w powyższym ustępie;

- wybierać i być wybieranym do organów zarządzających Wydziału;

- brać udział we wszystkich zajęciach drużyny;

- samodzielne wycofanie się z oddziału dobrowolnie.

4.8. Członek oddziału musi:

- przestrzegać niniejszego Statutu oraz kodeksu i przepisów moralnych i etycznych;

- uczestniczyć w spotkaniach na oddziałach;

- uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach drużynowych;

- w przypadku nie pojawienia się na zawodach, aby ostrzec załogę oddziału;

- dzieli się wiedzą na temat pracy z nowymi członkami drużyny;

- wykonywać swoją pracę w dobrej wierze;

- uiścić opłatę członkowską (klauzula 4.4.);

- w przypadku wykorzystywania wulgaryzmów i palenia tytoniu podczas opłat, działań drużynowych, należy karać;

- nie nosić rozłożystej kurtki na nagim ciele;

- czysty wygląd w walce;

- utrzymuj swoje combo w porządku;

- Nie używaj nieczystego języka podczas noszenia wojownika;

- Nie pij alkoholu w walce;

- Nie pal w walce.

4.9. Za niespełnienie przeniesionych obowiązków, wojownik musi zostać ukarany przez dowódców oddziału.