Udostępnij w społeczności. sieci:


Z poważaniem, nauczycielka: Irina Orłowa.
Tel. 89021957077.

Próbka strony tytułowej

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

OBSZAR ARCHANELA

Państwowa instytucja szkolnictwa zawodowego

Archangielsk region

"ARKHANGELSK AGRARIAN TECHNICAL SCHOOL"

PRACA KONTROLNA

Dyscyplina OP 03. Podstawy zwierząt gospodarskich

Specjalnością 36.02.02 Zootechny

Wykonywane przez studenta ___________________________________________

(Pełna nazwa)

Kurs ____________________

Szyfr __________________

Nauczyciel: Orlova I.V.

ZAREJESTROWANA PRACA: № _______

DATA PRZESYŁANIA "____" _______________ 20__

PRACA PRZECZYTAŁA (NIE ZAPOZNAJ SIĘ) _____________________

DATA KONTROLI "_____" _____________________ 20 ___ g.

PODPIS NAUCZYCIELA _______________________

Archangielsk 2017