Udostępnij w soc. sieci:


To, co przechodzi egzamin dla studentów wydziału korespondencji V w kursie
 1. Atak na integralność terytorialną i nienaruszalność Ukrainy (art. 110 kodeksu karnego).
 2. Stanowa zdrada (art.111 kodeksu karnego).
 3. Sabotaż (s.113 kodeksu karnego).
 4. Szpiegostwo (art. 1114 kodeksu karnego).
 5. Celowe morderstwo (st.115 Kodeksu karnego).
 6. Charakterystyka karno-prawna morderstw w okolicznościach łagodzących (art. 116-118 kodeksu karnego).
 7. Morderstwo z powodu zaniedbania (st.119 CC).
 8. Karno-prawna cecha poważnych obrażeń ciała (st.1st.121, 123, 124 KK).
 9. Rozdzielenie pobić i tortur (art. 126 kodeksu karnego) przeciwko torturom (art. 127 kodeksu karnego).
 10. Karno-prawna cecha przeciętnej wagi obrażeń ciała (st.18.18, 128KK).
 11. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności lub inną nieuleczalną chorobą zakaźną (st.130 kodeksu karnego).
 12. Zakażenie chorobą weneryczną (st.133 CC).
 13. Nielegalna aborcja (art. 134 kodeksu karnego).
 14. Pozostawienie w niebezpieczeństwie (art. 135 kodeksu karnego).
 15. Brak pomocy osobie, która znajduje się w niebezpiecznym stanie (art. 36 kodeksu karnego).
 16. Naruszenie praw pacjenta (art. 141 kodeksu karnego).
 17. Nielegalne przeprowadzanie eksperymentów na osobie (art. 142 kodeksu karnego).
 18. Zdobycie zakładników (art. 147 kodeksu karnego).
 19. Wykorzystywanie dzieci (art. 150 kodeksu karnego).
 20. Gwałt (art. 152 kodeksu karnego).
 21. Nieprawie nieletnich (art. 156 kodeksu karnego).
 22. Zakłócenia w wykonywaniu prawa wyborczego (art. 157 kodeksu karnego).
 23. Uchylenie alimentów na utrzymanie dzieci (art. 164 kodeksu karnego).
 24. Skandaliczne niedopełnienie obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem lub osobą, dla której ustanowiono opiekę lub opiekę (art. 166 kodeksu karnego).
 25. Ingerencja w legalną działalność zawodową dziennikarzy (art. 171 kodeksu karnego).
 26. Rażące naruszenie przepisów prawa pracy (art. 172).
 27. Naruszenie prywatności (art. 182 kodeksu karnego).
 28. Naruszenie prawa do edukacji (art. 183 kodeksu karnego).
 29. Naruszenie prawa do bezpłatnej opieki medycznej (art. 184 kodeksu karnego).
 30. Kradzież (art. 185 kodeksu karnego).
 31. Napad (Artykuł 188 Kodeksu karnego).
 32. Napad (Artykuł 187 Kodeksu karnego).
 33. Wymuszenie (art. 189 kodeksu karnego).
 34. Oszustwo (art. 190 kodeksu karnego).
 35. Infliction of property damage przez oszustwo lub nadużycie zaufania (st.192 kodeksu karnego).
 36. Przypisanie znalezionej osoby lub cudzej własności, która ją była (art. 119 kodeksu karnego).
 37. Prawo karne charakterystyczne dla zniszczenia lub uszkodzenia mienia (art. 194, 196 KC).
 38. Kontrabanda (st.21 CK).
 39. Fikcyjna sprawa (art. 205 kodeksu karnego).
 40. Legalizacja (pranie) pieniędzy i innych dóbr uzyskanych środkami kryminalnymi (art. 209 kodeksu karnego).
 41. Oszustwo przy użyciu zasobów finansowych (art. 222 kodeksu karnego).
 42. Ujawnienie tajemnic handlowych lub bankowych (art. 222 kodeksu karnego).
 43. Naruszenie zasad bezpieczeństwa środowiska (art. 226 kodeksu karnego).
 44. Naruszenie zasad ochrony wód (art. 244 kodeksu karnego).
 45. Nielegalne polowanie (art. 248 kodeksu karnego).
 46. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony roślin (art. 244 kodeksu karnego).
 47. Nieuzasadnione wykorzystanie (art. 254 kodeksu karnego).
 48. Stworzenie organizacji przestępczej i pomocy członkom organizacji przestępczych oraz zamknięcie ich działalności przestępczej (st.255, 256 Kodeksu karnego).
 49. Bandytyzm (art. 257 kodeksu karnego).
 50. Akt terroryzmu (art. 255 kodeksu karnego).
 51. Utworzenie oddziałów paramilitarnych lub zbrojnych nie przewidzianych prawem (art. 260 kodeksu karnego).
 52. Porwanie, przywłaszczenie, wymuszenia broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych lub materiałów radioaktywnych lub posiadanie ich przez oszustwo lub nadużycie władzy (art. 262 kodeksu karnego).
 53. Naruszenie wymagań przepisów dotyczących ochrony pracy (art. 271 kodeksu karnego).
 54. Naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z wysokim niebezpieczeństwem (art. 272 ​​kodeksu karnego).
 55. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w zakładach produkujących materiały wybuchowe lub w warsztatach wybuchowych (Artykuł 273 Kodeksu karnego).
 56. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lub eksploatacji transportu kolejowego, wodnego lub lotniczego (art. 276 KC).
 57. Naruszenie przepisów ruchu drogowego lub obsługa transportu przez osoby zarządzające pojazdami (art. 286 kodeksu karnego).
 58. Nielegalne posiadanie pojazdu (art. 289 KC).
 59. Naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie (art. 291 kodeksu karnego).
 60. Masowe zamieszki (art. 294 kk).
 61. Chuligaństwo (art. 299 kodeksu karnego).
 62. Spustoszenie, zniszczenie lub zniszczenie zabytków historycznych lub kulturowych (art. 298 kc).
 63. Importowanie, tworzenie lub dystrybucja dzieł propagujących kult przemocy i okrucieństwa (art. 300 kodeksu karnego).
 64. Prostytucja, przymus lub zaangażowanie w prostytucję (art. 303 kodeksu karnego).
 65. Zaangażowanie nieletnich w działalność przestępczą (art. 304 kodeksu karnego).
 66. Kryminalna charakterystyka prawna nielegalnej produkcji, wytwarzania, nabywania, przechowywania, transportu, spedycji lub sprzedaży środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów (art. 307. 309 kodeksu karnego).
 67. Nielegalne wprowadzenie do organizmu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów (art. 314 kodeksu karnego).
 68. Perswazja na stosowanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów (art. 315 kodeksu karnego).
 69. Podżeganie nieletnich do stosowania dopingu (art. 333 kodeksu karnego) i skłonienie nieletnich do stosowania żołądka (p.324 Kodeksu karnego).
 70. Ujawnienie tajemnic państwowych (art. 338 kodeksu karnego).
 71. Unikanie wezwania do regularnej służby wojskowej (art. 355 kodeksu karnego).
 72. Interwencja w pracy funkcjonariusza organów ścigania (art. 343 kodeksu karnego).
 73. Zagrożenie lub przemoc wobec pracownika organu ścigania i osoby publicznej lub publicznej (artykuł 345, 346 Kodeksu karnego).
 74. Ingerencja w życie pracownika organu ścigania, członka publicznej organizacji zajmującej się ochroną porządku publicznego i granicy państwowej lub służby (art. 348 kodeksu karnego).
 75. Self-rule (Artykuł 365 Kodeksu karnego).
 76. Podrabianie dokumentów, pieczęci, pieczęci i formularzy, ich sprzedaż, wykorzystanie sfałszowanych dokumentów (art. 358 kodeksu karnego).
 77. Opis prawa karnego dotyczącego przestępstw w zakresie korzystania z komputerów elektronicznych (komputerów), systemów i sieci komputerowych (art. 361-363 kodeksu karnego).
 78. Nadużycie władzy lub oficjalne stanowisko (art. 364 kodeksu karnego).
 79. Nadmiar władzy lub władzy publicznej (art. 365 kodeksu karnego).
 80. Fałszowanie usług (art. 366 kodeksu karnego).
 81. Zaangażowanie osoby, która świadomie nie jest winna odpowiedzialności karnej (art. 372 kodeksu karnego).
 82. Naruszenie prawa do ochrony (art. 374 kodeksu karnego).
 83. Ingerencja w życie sędziego, asesora sądowego lub ławy przysięgłych w związku z ich działalnością związaną z wymiarem sprawiedliwości. (Artykuł 379 kodeksu karnego).
 84. Niepodjęcie środków bezpieczeństwa przeciwko osobom objętym ochroną. (Artykuł 380 kodeksu karnego)
 85. Niezastosowanie się do decyzji sądu (art. 382 kodeksu karnego)
 86. Ukrywanie własności (art. 388 kodeksu karnego)
 87. Uciec z miejsca pozbawienia wolności lub aresztu (art. 333 kodeksu karnego).
 88. Ogólne prawo karne charakterystyczne dla zbrodni wojennych.
 89. Dezercja (art. 408 kodeksu karnego)
 90. Naruszenie zasad postępowania z bronią, a także substancji i przedmiotów, które stanowią zwiększone zagrożenie dla środowiska (art. 414 kodeksu karnego).
 91. Marauding (art. 432 kodeksu karnego).
 92. Propaganda wojny (art. 436 kodeksu karnego)
 93. Eczocid (art. 441 kodeksu karnego)
 94. Ludobójstwo (art. 442 kodeksu karnego).
 95. Atak na życie przedstawiciela obcego państwa (art. 443 kodeksu karnego).
 96. Piractwo (art. 446 kodeksu karnego)
 97. Wojsko (art. 447 kodeksu karnego).


Profesor nadzwyczajny, L.A. Ostapenko