border=0


Co jest przekazywane na egzaminie dla studentów działu korespondencji V
 1. Atak na integralność terytorialną i nienaruszalność Ukrainy (art. 1110 kodeksu karnego).
 2. Zdrada państwa (art. 1111 kodeksu karnego).
 3. Sabotaż (s.113 kodeksu karnego).
 4. Szpiegostwo (art. 1114 kodeksu karnego).
 5. Celowe morderstwo (st.115 kodeksu karnego).
 6. Charakter przestępczo-prawny zabójstw w okolicznościach łagodzących (art. 116-118 kodeksu karnego).
 7. Morderstwo z powodu zaniedbania (art. 1119 kodeksu karnego).
 8. Charakter przestępczo-prawny ciężkich obrażeń ciała (st.st.121, 123, 124 KK).
 9. Ograniczenie pobicia i tortur (art.126 kodeksu karnego) przeciwko torturom (art. 127 kodeksu karnego).
 10. Prawo karne charakterystyczne dla średniej wagi obrażeń ciała (st.st.122, 128 CK).
 11. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności lub inną nieuleczalną chorobą zakaźną (st.130 kodeksu karnego).
 12. Zakażenie chorobą weneryczną (st.133 CC).
 13. Nielegalna aborcja (art. 134 kodeksu karnego).
 14. Pozostawienie w niebezpieczeństwie (art. 135 kodeksu karnego).
 15. Brak pomocy osobie, która znajduje się w niebezpiecznym stanie życia (art. 36 kodeksu karnego).
 16. Naruszenie praw pacjenta (art. 141 kodeksu karnego).
 17. Nielegalne prowadzenie eksperymentów na osobie (art. 142 kodeksu karnego).
 18. Zdobycie zakładników (art. 147 kodeksu karnego).
 19. Wykorzystywanie dzieci (art. 150 kodeksu karnego).
 20. Gwałt (art. 152 kodeksu karnego).
 21. Nadużycie nieletnich (art. 156 kodeksu karnego).
 22. Ingerencja w wykonywanie prawa wyborczego (art. 157 kodeksu karnego).
 23. Unikanie alimentów na utrzymanie dzieci (art. 164 kodeksu karnego).
 24. Oburzające niewykonanie obowiązków opieki nad dzieckiem lub osobą, dla której ustanowiono opiekę lub opiekę (art. 166 kodeksu karnego).
 25. Ingerencja w działalność prawniczą dziennikarzy (art. 171 kodeksu karnego).
 26. Rażące naruszenie prawa pracy (art. 172).
 27. Naruszenie prywatności (art. 182 kodeksu karnego).
 28. Naruszenie prawa do edukacji (art. 183 kodeksu karnego).
 29. Naruszenie prawa do bezpłatnej opieki medycznej (art. 184 kodeksu karnego).
 30. Kradzież (art. 185 kodeksu karnego).
 31. Rabunek (art. 186 kodeksu karnego).
 32. Rabunek (art. 187 kodeksu karnego).
 33. Wymuszenie (art. 189 kodeksu karnego).
 34. Oszustwo (st.190 kodeksu karnego).
 35. Naruszenie szkody majątkowej przez oszustwo lub nadużycie zaufania (art. 181 kodeksu karnego).
 36. Przydzielenie znalezionej osoby lub cudzej własności, która była jej własnością (art. 119 kodeksu karnego).
 37. Prawo karne charakterystyczne dla zniszczenia lub uszkodzenia mienia (st.194, 196 CC).
 38. Kontrabanda (st.21 CK).
 39. Fikcyjny biznes (art. 205 kodeksu karnego).
 40. Legalizacja (pranie) pieniędzy i innych dóbr uzyskanych za pomocą środków karnych (art. 209 kodeksu karnego).
 41. Oszustwo przy pomocy środków finansowych (art. 222 kodeksu karnego).
 42. Ujawnienie tajemnic handlowych lub bankowych (art. 222 kodeksu karnego).
 43. Naruszenie zasad bezpieczeństwa środowiskowego (art. 226 kodeksu karnego).
 44. Naruszenie zasad ochrony wód (art. 244 kodeksu karnego).
 45. Nielegalne polowanie (art. 248 kodeksu karnego).
 46. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony roślin (art. 244 kodeksu karnego).
 47. Wykorzystanie bezrolne (art. 254 kodeksu karnego).
 48. Stworzenie organizacji przestępczej i pomoc członkom organizacji przestępczych oraz zamknięcie ich działalności przestępczej (art. 555 256 kodeksu karnego).
 49. Bandytyzm (art. 257 kodeksu karnego).
 50. Akt terrorystyczny (art. 258 kodeksu karnego).
 51. Tworzenie jednostek paramilitarnych lub zbrojnych nie przewidzianych przez prawo (art. 265 kodeksu karnego).
 52. Uprowadzenie, przywłaszczenie, wymuszenie broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych lub materiałów radioaktywnych lub posiadanie ich przez oszustwo lub nadużycie urzędu (art. 262 kodeksu karnego).
 53. Naruszenie wymogów ustawodawstwa dotyczącego ochrony pracy (art. 271 kodeksu karnego).
 54. Naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z wysokim niebezpieczeństwem (art. 272 ​​kodeksu karnego).
 55. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w niebezpiecznych zakładach wybuchowych lub w warsztatach wybuchowych (art. 273 kodeksu karnego).
 56. Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu lub eksploatacji transportu kolejowego, wodnego lub lotniczego (art. 276 CC).
 57. Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego lub prowadzenie transportu przez osoby prowadzące pojazdy (art. 286 kodeksu karnego).
 58. Nielegalne posiadanie pojazdu (art. 289 WKC).
 59. Naruszenia zasad obowiązujących w transporcie (art. 291 kodeksu karnego).
 60. Ogromne zakłócenia (art. 294 CC).
 61. Chuligaństwo (art. 299 kodeksu karnego).
 62. Utrata, zniszczenie lub zniszczenie zabytków historycznych lub kulturowych (art. 298 kc).
 63. Importowanie, tworzenie lub rozpowszechnianie dzieł propagujących kult przemocy i okrucieństwa (art. 300 kodeksu karnego).
 64. Prostytucja lub przymus lub udział w prostytucji (art. 303 kodeksu karnego).
 65. Zaangażowanie nieletnich w działalność przestępczą (art. 304 kodeksu karnego).
 66. Karna charakterystyka prawna nielegalnej produkcji, wytwarzania, nabywania, przechowywania, transportu, przekazywania lub sprzedaży środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów (art. 307, 309 kodeksu karnego).
 67. Nielegalne wprowadzanie do organizmu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów (art. 314 kodeksu karnego).
 68. Perswazja za używanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów (art. 315 kodeksu karnego).
 69. Podżeganie nieletnich do stosowania dopingu (art. 333 kodeksu karnego) oraz postawa nieletnich wobec używania jąkaczy (str. 324 kodeksu karnego).
 70. Ujawnienie tajemnic państwowych (st.328 kodeksu karnego).
 71. Unikanie wezwania do regularnej służby wojskowej (art.335 kodeksu karnego).
 72. Interwencja w pracę funkcjonariusza organów ścigania (art. 343 kodeksu karnego).
 73. Zagrożenie lub przemoc wobec funkcjonariusza organów ścigania oraz osób publicznych lub publicznych (art. 345.346 kodeksu karnego).
 74. Naruszenie życia pracownika organu ścigania, członka formacji publicznej w celu ochrony porządku publicznego i granicy państwowej lub pracownika służby wojskowej (art. 348 kodeksu karnego).
 75. Samorządność (art. 365 kodeksu karnego).
 76. Podrabianie dokumentów, pieczęci, pieczęci i formularzy, ich sprzedaż, używanie sfałszowanych dokumentów (art. 358 kodeksu karnego).
 77. Charakterystyka prawa karnego w zakresie wykorzystywania elektronicznych maszyn obliczeniowych (komputerów), systemów i sieci komputerowych (art. 361 - 363 kodeksu karnego).
 78. Nadużycie władzy lub oficjalne stanowisko (art. 364 kodeksu karnego).
 79. Nadmiar władzy lub władzy publicznej (art. 365 kodeksu karnego).
 80. Fałszerstwo usług (art. 366 kodeksu karnego).
 81. Zaangażowanie osoby świadomie niewinnej odpowiedzialności karnej (art. 372 kodeksu karnego).
 82. Naruszenie prawa do ochrony (art. 374 kodeksu karnego).
 83. Atak na życie sędziego, asesora lub ławy przysięgłych w związku z ich działalnością związaną z wymiarem sprawiedliwości. (Art. 379 kodeksu karnego).
 84. Brak podjęcia środków bezpieczeństwa wobec osób objętych ochroną. (Art. 380 kodeksu karnego)
 85. Nieprzestrzeganie decyzji sądu (art. 382 kodeksu karnego)
 86. Ukrywanie mienia (art. 388 kodeksu karnego)
 87. Ucieczka przed zatrzymaniem lub aresztowaniem (art. 333 kodeksu karnego).
 88. Ogólne prawo karne charakterystyczne dla zbrodni wojennych.
 89. Pustynia (art. 408 kodeksu karnego)
 90. Naruszenie zasad postępowania z bronią, a także substancji i przedmiotów stanowiących zwiększone zagrożenie dla środowiska (art. 414 kodeksu karnego).
 91. Hymnowanie (art. 432 kodeksu karnego).
 92. Propaganda wojny (art. 436 kodeksu karnego)
 93. Eczocide (art. 441 kodeksu karnego)
 94. Ludobójstwo (art. 442 kodeksu karnego).
 95. Atak na życie przedstawiciela obcego państwa (art. 443 kodeksu karnego).
 96. Piractwo (art. 446 kodeksu karnego)
 97. Wojskowy (art. 447 kodeksu karnego).
border=0


Profesor nadzwyczajny, L.A. Ostapenko

; Data dodania: 2017-12-14 ; ; wyświetleń: 241 ; Czy opublikowane materiały naruszają prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: student jest osobą, która nieustannie odkłada nieuchronność ... 9996 - | 7144 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony dla: 0,002 sekundy.