Udostępnij w społeczności. sieci:


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZAGOSPODAROWANY PRZEZ GLEBY POŁĄCZONE
Jeżeli gleby tworzące nachylenie mają tylko adhezję ( φ = 0), na pewną głębokość h przed (Rys. 6.3) nachylenie może być pionowe, poniżej powinno mieć kształt krzywoliniowy.

Ryc. 6.3. Schemat określenia równomiernego nachylenia dla spoistej gleby.

Maksymalna wysokość h cf , do której nachylenie może być utrzymywane przez siły adhezji w pozycji pionowej, jest równa:

. (6.3)

Bieżące współrzędne spadku OO 1 są niższe niż wysokość graniczna pionowej części nachylenia, zgodnie z decyzją V.V. Równanie związane z Sokołowskim:

. (6.4)

W praktycznym zastosowaniu równań (6.3) i (6.4), w celu określenia stabilnej postaci nachyleń, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa, ponieważ równania te wyrażają graniczną równowagę gleb.

Jak pokazuje V. V. Sokolovskiy, równie stabilne nachylenie, które znajduje się w stanie granicznym, może utrzymać równomiernie rozłożony ciężar na poziomej powierzchni masywu gleby (ryc. 6.4), którego intensywność jest określona przez wyrażenie:

Ryc.6.4. Normalne ciśnienie dla odpoczynku w ograniczaniu równowagi.

(6.5)