border=0


Formy rozmnażania płciowego w organizmach jednokomórkowych i wielokomórkowych. Dymorfizm seksualny. Hermafrodytyzm
Dymorfizm seksualny. Hermafrodytyzm. Biologiczne znaczenie rozmnażania płciowego.

- Koniugacja - charakterystyczna dla bakterii i orzęsków. Dwa osobniki zbiegają się, tworząc most cytoplazmatyczny, który wymienia części jądra.

- Kopulacja jest typowa dla wiciowców. Dwa identyczne osobniki łączą się, a następnie mitoza jest dzielona na dwie części.

- Bez plemników.

- Z nawożeniem - następuje połączenie męskich i żeńskich komórek rozrodczych. Tworzy się zygota, która daje początek nowemu żywemu organizmowi.

Dymorfizm płciowy - różnice między mężczyznami i kobietami w strukturze zewnętrznej i wewnętrznej

Hermafrodytyzm jest biseksualny.

- Prawda - ten sam organizm zawiera męskie i żeńskie wewnętrzne narządy płciowe. Zewnętrzne narządy płciowe to struktura typu męskiego lub żeńskiego.

- Fałszywe gruczoły płciowe obejmują zapłodnienie - partenogeneza. Ciało rozwija się z niezapłodnionej komórki. Bierze się udział w jądrze komórki jajowej i cytoplazmie tej samej płci, a zewnętrzne genitalia w ich cechach odpowiadają drugiej płci.

Zapewnia różnorodność genetyczną i zmienność fenotypową potomstwa.

Komórki płciowe, ich struktura i funkcja. Ewolucja komórek zarodkowych.

Komórki zarodkowe (gamety) to komórki rozwijające się w gruczołach płciowych. Zapewnij przekazywanie cech od rodziców do potomstwa. Posiadaj połowę zestawu chromosomów.

Plemniki - małe ruchome komórki składające się z głowy, szyi i ogona. W głowie jest rdzeń. W szyjce macicy znajdują się centriole i liczne mitochondria, dostarczające energię do plemników. Ogon służy do przemieszczania plemników i jest podobny w budowie do wici. Mają ten sam rozmiar.

Jajo jest zaokrągloną nieruchomą komórką zawierającą jądro i wiele składników odżywczych. Wielkość jaj jest różna u różnych gatunków zwierząt. Na górnym biegunie jajka znajduje się dysk germinalny, gdzie znajduje się jądro. Jest owoplazma, promienna korona, strefa polarna.

Zapewniają przekazywanie informacji dziedzicznych między osobami różnych pokoleń, chroniąc w ten sposób życie w czasie.

Ewolucja:

- Nie ma różnic morfologicznych w gametach. Ma miejsce izogamia.

- Anizogamia - gamety są podzielone na duże i małe (makrogamety i mikrogamety).

Po nawożeniu parami połącz (B + M, M + M).

- Oogamia - gamety różnią się znacznie od siebie. Komórka jajowa jest nieruchoma, a komórka nasienia jest ruchoma. Zazwyczaj łączenie M + F.

Gametogeneza. Istota i znaczenie faz spermatogenezy.

Gametogeneza jest procesem tworzenia komórek zarodkowych.

Spermatogeneza - proces tworzenia męskich komórek rozrodczych. Fazy:

- Rozmnażanie - komórki diploidalne ściany kanalików nasiennych jąder spermatogonii kilka razy podzielone przez mitozę. Zawierają 2n2c do okresu S, a następnie 2n4c.

- Wzrost - wzrost wielkości spermatogonii i powstają komórki - spermatocyty pierwszego rzędu, które zawierają 2n4c, a po 2n4c

- Podział dojrzewania - redukcja, składający się z 2 działów. 1-meiotyczny (własna redukcja) i 2-meiotyczny (równikowy). W wyniku podziału 1-mejotycznego, 2 spermatocyty z 2 rzędów są tworzone z każdego spermatocytu pierwszego rzędu, które mają zestaw n2c. Po podziale 2-meiotycznym powstają 4 spermatydy, mające nc. Następuje spadek liczby chromosomów podczas 1 podziału i anafaza-1.

- Formacja - komórki uzyskują znaki charakterystyczne dla plemników.

; Data dodania: 2018-01-08 ; ; Wyświetleń: 276 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Na zakończenie wykładu przychodzi tylko sen. I ktoś inny go chrapie. 8474 - | 7312 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.