Rodzaje cech dziedziczenia. Monogeniczny typ dziedziczenia. Formy interakcji genów allelicznych.
- Monogeniczne

- Polygenic

- manifestacja plejotropii.

Monogeniczny typ dziedziczenia - dominująca cecha jest kontrolowana przez parę lub kilka par genów allelicznych (1 para genów allelowych kontroluje 1 cechę). Jest on podzielony na:

-autosomalny dominujący

autosomalny recesywny

Dziedziczenie poligeniczne - dziedziczenie kilku genów u kota determinuje przejaw pojedynczej cechy.

Pleiotropia - dziedziczenie z kotem 1 para genów jest odpowiedzialna za rozwój kilku znaków

Geny alleliczne są genami zlokalizowanymi w tych samych miejscach lub lokalizacjach dwóch homologicznych chromosomów.

Formy interakcji genów allelicznych:

- Pełna dominacja - jeden gen alleliczny całkowicie hamuje działanie innego genu allelicznego.

- Niekompletna dominacja - dominujący gen nie tłumi całkowicie recesywnego.

- Overdominance - gdy w organizmie heterozygotycznym gen recesywny wzmacnia działanie dominującego genu i obserwuje się zjawisko heterozji lub siły hybrydowej.

- Współzależność - dwa geny alleliczne jednocześnie manifestują swoje działanie w fenotypie.

Poligeniczny typ dziedziczenia. Formy interakcji nieliniowych genów.

Polygeniczny typ dziedziczenia jest rodzajem dziedziczenia kontrolowanym przez kilka par nieliniowych genów, tj. jeden znak - kilka genów.

Geny nieliniowe to geny, które znajdują się w różnych parach chromosomów lub w różnych loci homologicznych chromosomów i są odpowiedzialne za rozwój jednej lub kilku cech.

Formy interakcji nieliniowych genów :

1) epistasis - tłumienie deetsviya lub manifestacji genów przez geny innego allelu. Odróżnia dominującą epistazę (dominujący gen jednego allelu tłumi działanie innego dominującego genu nierównoległego, gen supresyjny jest epistatyczny, tłumiony gen hipostazy, z krzyżowaniem hybrydowym F2 12: 3: 1 lub F2 13: 3 itd.) I recesywny (gen recesywny w stanie homozygotycznym hamuje działanie dominującego genu innego allelu (podział F2 9: 3: 4)

- Komplementarność występuje wtedy, gdy dwa nieliniowe, dominujące geny, które zjednoczyły się w jednym genotypie, dają nową manifestację cechy, która nie jest typowa dla każdego genu oddzielnie.

- Polimer - jedna cecha jest kontrolowana przez kilka par nieliniowych genów.

63. Powiązane dziedziczenie. Rodzaje i warianty sprzęgła, ich charakterystyka.

Analizując krzyżowanie się hybryd F1, oczekiwane wyniki czasami różnią się od oczekiwanych wyników w przypadku ich niezależnego dziedziczenia. Potomkowie takiego krzyża, zamiast swobodnie łączyć cechy różnych par, zaobserwowali tendencję do dziedziczenia głównie rodzicielskich kombinacji postaci. Takie dziedziczenie funkcji nazywa się połączeniem. Odpowiednie geny znajdują się w jednym chromosomie, są przekazywane z pokolenia na pokolenie, zachowując połączenie alleli rodziców.

- Niekompletne sprzężenie - naruszenie powiązanego dziedziczenia alleli rodzicielskich w wyniku Crossing Over.

- Pełna spójność - jeśli podczas gametogenezy nie nastąpi skrzyżowanie.

Wiele alleli. Przyczyny ich pojawienia się. Przykłady

Wiele alleli - przejaw pojedynczej cechy kontrolowany jest przez trzy lub więcej genów allelicznych. Przyczyną jest wiele mutacji tego samego genu. Przykładem jest dziedziczenie grup krwi przez system ABO. Opcje koloru oczu dla muszek owocowych.

; Data dodania: 2018-01-08 ; ; Liczba wyświetleń: 484 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych ZAMÓW pracę


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzonka: Na końcu wykładu pojawia się tylko marzenie. A ktoś inny go nurza. 7835 - | 6747 - lub przeczytaj wszystkie ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie stron powyżej: 0,001 sec.