Odpowiedzialność prawna
(1) negatywna reakcja państwa na popełnione przestępstwo.

(2) (B.T. Bazylev): ochronne podejście prawne . "Odpowiedzialność prawna za przynależność plemienna jest ochronnym związkiem prawnym, a poprzez formę - represyjnym (karnym) związkiem prawnym." Związek ten nazywa się prawnym stosunkiem do czynów niedozwolonych.

(3) obowiązek obywatela do ponoszenia negatywnych konsekwencji jego nielegalnego zachowania, negatywna reakcja ze strony państwa.


[1] Patrz: I. Prigogine, od aktualnego do wschodzącego. M., 1985. s. 115.

[2] najwyższa grupa: aktualny doradca państwowy Federacji Rosyjskiej w klasie 1, 2 lub 3; główna grupa: doradca państwowy Federacji Rosyjskiej w klasie 1, 2 lub 3; wiodąca grupa: doradca państwowej służby cywilnej Federacji Rosyjskiej 1., 2. lub 3. klasy; Grupa seniorska: asystent służby cywilnej Federacji Rosyjskiej, 1, 2 lub 3 klasa; młodsza grupa stanowisk: sekretarz stanu służby cywilnej Federacji Rosyjskiej, 1, 2 lub 3 klasa.

[3] Konflikt interesów jest sytuacją, w której osobisty interes urzędnika wpływa lub może wpływać na jego obiektywne wykonywanie obowiązków służbowych oraz w którym powstaje lub może powstać konflikt między osobistym interesem urzędnika a interesami publicznymi lub uzasadnionymi interesami obywateli, organizacji.

[4] Państwo gwarantuje obywatelom ogólną dostępność i bezpłatną edukację ogólną, podstawową, ogólną, podstawową, ogólną (kompletną) ogólną i początkową, a także konkurencyjną bezpłatną edukację zawodową, wyższą zawodową i podyplomową w państwowych i komunalnych instytucjach edukacyjnych. w ramach państwowych standardów edukacyjnych, jeżeli obywatel po raz pierwszy uzyskuje wykształcenie na tym poziomie.

[5] Podstawowe wykształcenie ogólne i państwowa (końcowa) certyfikacja są obowiązkowe . Wymóg obowiązkowego kształcenia ogólnego w stosunku do konkretnego studenta zachowuje ważność do ukończenia piętnastoletniego okresu , jeśli odpowiednie wykształcenie nie zostało wcześniej odebrane przez studenta. Granica wieku studentów na podstawowe kształcenie ogólne w instytucji kształcenia ogólnego w pełnym wymiarze wynosi osiemnaście lat.

[6] Podyplomowe kształcenie zawodowe można uzyskać w szkołach wyższych (adiunkt), stażach i stażach utworzonych w placówkach edukacyjnych wyższego szkolnictwa zawodowego, placówkach edukacyjnych uzupełniających kształcenia zawodowego i organizacjach naukowych posiadających odpowiednie licencje, a także w programach doktoranckich ustanowionych w tych instytucjach edukacyjnych. i organizacje naukowe.

[7] Dozwolone jest połączenie różnych form edukacji.

[8] Zatwierdzony przez organ wykonawczy podmiotu Federacji Rosyjskiej.

[9] Status naczelnika państwowej instytucji edukacyjnej podporządkowania federalnego ustala Rząd Federacji Rosyjskiej.

[10] Maurer H. Decree. praca, s.15.

; Data dodania: 2018-01-21 ; ; Liczba wyświetleń: 156 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych ZAMÓW pracę


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzonka: Tak jak w przypadku pary, jeden nauczyciel powiedział, kiedy wykład się skończył - to był koniec pary: "Coś tu pachnie jak koniec". 7500 - | 7150 - lub przeczytaj wszystkie ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie stron powyżej: 0,001 sec.