Udostępnij w społeczności. sieci:


Numer biletu egzaminu 7
1. Co to jest "moduł sprzętowy"? Co należy do grupy procesorów i jaka jest "pamięć operacyjna" jako grupa modułów sprzętowych w systemie komputerowym? Rodzaje pamięci RAM.

Nazwy formatów plików graficznych rastrowych, główny logiczny element grafiki wektorowej.

2. Co to są "podstawowe typy danych"? Jakie są typy danych w C? Jakie są operatory przejścia i kiedy są używane? Przykłady

3. Zadanie.

Politechnika Bałtycka

"VOENMEH" im.D.D.Ustinova

Zatwierdzony na spotkaniu wydziału Wydział

Kurs 1

Przedmiot Informatyka

Numer biletu egzaminu 8

1. Co to jest "urządzenie pamięci stałej" i "urządzenia peryferyjne" jako grupa modułów sprzętowych w systemie komputerowym? Jakie urządzenia są peryferyjne? Czym są "zewnętrzne urządzenia pamięci"? Charakterystyka i rodzaje OVC.

Możliwości grafiki rastrowej i jej różnica od wektora. Minimalny element graficzny obrazu cyfrowego.

2. Struktura programu w C. Z jakimi cyklami wiąże się cykl z okresem odniesienia, kiedy jest używany i jak działa? Struktura operatora. Przykład.

3. Zadanie.

Politechnika Bałtycka

"VOENMEH" im.D.D.Ustinova

Zatwierdzony na spotkaniu wydziału Wydział

Kurs 1

Przedmiot Informatyka

Numer biletu egzaminacyjnego 9

1. Jakie urządzenia są peryferyjne? Jakie urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi? Nazwij urządzenia wejściowe.

Co to jest "format graficzny"? Jakie są główne sposoby kodowania informacji graficznych? Możliwości grafiki rastrowej i jej różnica od wektora.

2. Czym jest "operacja", "elementarna konstrukcja", "operand"? Jakiego rodzaju cykle odnoszą się do instrukcji while , kiedy jest używana i jak działa? Struktura operatora. Przykład.

3. Zadanie.

Politechnika Bałtycka

"VOENMEH" im.D.D.Ustinova

Zatwierdzony na spotkaniu wydziału Wydział

Kurs 1

Przedmiot Informatyka

Numer biletu egzaminacyjnego 10

1. Jakie urządzenia należą do urządzeń zewnętrznych? Nazwij urządzenia wyjściowe. Jakie są rodzaje drukarek?

Co decyduje o formule Hartley? Jednostki miary informacji. Co to jest "format pliku"? Jak mogę obliczyć objętość informacji w wiadomości?

2. Jakie są operacje "jednoargumentowe" i "binarne"? Przykłady Jakie są rodzaje cykli? Jakiego rodzaju cykli dotyczy operator i kiedy go używa? Struktura operatora. Przykład.
3. Zadanie.

Politechnika Bałtycka

"VOENMEH" im.D.D.Ustinova

Zatwierdzony na spotkaniu wydziału Wydział

Kurs 1

Przedmiot Informatyka

Numer biletu egzaminu 11

1. Czym jest "oprogramowanie"? Jakie są dwie główne grupy oprogramowania? Poziomy funkcjonalne w składzie ACT.

Jakie typy danych istnieją w Microsoft EXCEL? Co decyduje o formułce w EXCEL i jakie operacje arytmetyczne są używane w formułach? Przykład.

2. Jakie operacje arytmetyczne są przewidziane w C? Przykłady Jak działa operator wielokrotnego wyboru? Struktura operatora. Przykład.

3. Zadanie.

Politechnika Bałtycka

"VOENMEH" im.D.D.Ustinova

Zatwierdzony na spotkaniu wydziału Wydział

Kurs 1

Przedmiot Informatyka