border=0


Bilet egzaminacyjny nr 7
1. Co to jest „moduł sprzętowy”? Co należy do grupy procesorów, a co „RAM” jako grupa modułów sprzętowych w systemie komputerowym? Rodzaje pamięci RAM.

Formatuje nazwę pliku rastrowego, głównego elementu logicznego grafiki wektorowej.

2. Co to są „podstawowe typy danych”? Jakie są typy danych w C? Jakie są operatory przejścia i kiedy są używane? Przykłady

3. Zadanie.

Bałtycki Państwowy Uniwersytet Techniczny

„VOENMEH” im.D.D.stinova

Zatwierdzony na spotkaniu Wydziału Wydziału

Kurs 1

Temat Informatyka

Bilet egzaminacyjny nr 8

1. Co to jest „stałe urządzenie magazynujące” i „urządzenia peryferyjne” jako grupa modułów sprzętowych w systemie komputerowym? Jakie urządzenia są peryferyjne? Czym są „zewnętrzne urządzenia pamięci masowej”? Charakterystyka i typy OVC.

Możliwości grafiki rastrowej i jej różnica w stosunku do wektora. Minimalny element graficzny cyfrowego obrazu.

2. Struktura programu w C. Jaki cykl ma cykl z warunkami, kiedy jest używany i jak działa? Struktura operatora. Przykład.

3. Zadanie.

Bałtycki Państwowy Uniwersytet Techniczny

„VOENMEH” im.D.D.stinova

Zatwierdzony na spotkaniu Wydziału Wydziału

Kurs 1

Temat Informatyka

Bilet egzaminacyjny nr 9

1. Jakie urządzenia są peryferyjne? Jakie urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi? Nazwy urządzeń wejściowych.

Co to jest „format graficzny”? Jakie są główne sposoby kodowania informacji graficznych? Możliwości grafiki rastrowej i jej różnica w stosunku do wektora.

2. Co to jest „operacja”, „elementarna konstrukcja”, „operand”? Do jakiego rodzaju cykli odnosi się instrukcja while , kiedy jest używana i jak działa? Struktura operatora. Przykład.

3. Zadanie.

Bałtycki Państwowy Uniwersytet Techniczny

„VOENMEH” im.D.D.stinova

Zatwierdzony na spotkaniu Wydziału Wydziału

Kurs 1

Temat Informatyka

Bilet egzaminacyjny nr 10

1. Jakie urządzenia należą do urządzeń zewnętrznych? Nazwy urządzeń wyjściowych. Jakie są typy drukarek?

Co decyduje o formule Hartleya? Jednostki mierzą ilość informacji. Co to jest „format pliku”? Jak mogę obliczyć objętość informacji w wiadomości?

2. Czym są operacje „jednostkowe” i „binarne”? Przykłady Jakie są rodzaje cykli? Do jakiego rodzaju cykli odnosi się operator i kiedy jest używany? Struktura operatora. Przykład.


border=0


3. Zadanie.

Bałtycki Państwowy Uniwersytet Techniczny

„VOENMEH” im.D.D.stinova

Zatwierdzony na spotkaniu Wydziału Wydziału

Kurs 1

Temat Informatyka

Bilet egzaminacyjny nr 11

1. Co to jest „oprogramowanie”? Jakie są dwie główne grupy oprogramowania? Poziomy funkcjonalne w kompozycji oprogramowania open source.

Jakie typy danych istnieją w Microsoft EXCEL? Co określa wzór w EXCEL i jakie operacje arytmetyczne są stosowane w formułach? Przykład.

2. Jakie są operacje arytmetyczne przewidziane w C? Przykłady Jak działa operator wielokrotnego wyboru? Struktura operatora. Przykład.

3. Zadanie.

Bałtycki Państwowy Uniwersytet Techniczny

„VOENMEH” im.D.D.stinova

Zatwierdzony na spotkaniu Wydziału Wydziału

Kurs 1

Temat Informatyka

; Data dodania: 2018-01-21 ; ; Wyświetleń: 197 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: student jest osobą, która nieustannie odkłada nieuchronność ... 9940 - | 7126 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,002 sek.