Udostępnij w społeczności. sieci:


Temat I. POCZĄTEK I DOŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ JEJ ISTOTNOŚĆ I FUNKCJE
V.V. Morozov

V.I. Nikolaenko

HISTORIA

DZIAŁALNOŚĆ INŻYNIERSKA

Kurs wykładów dla studentów wszystkich specjalności

uczenie się w pełnym wymiarze godzin i na odległość

ZATWIERDZONY

redakcja wydawnicza

Rada Uniwersytetu

numer protokołu __ od

Charków 2007

Historia Inzhenernoi dіnalnost. Kurs wykładów dla studentów o specjalnych umiejętnościach treningu dziennego i niestacjonarnego - V.V. Morozow, V.І.N.Koliko - Charków: NTU "KhPI", 2007. - 336 s. - Ros.my my.


Samouczek analizuje zawartość działalności inżynierskiej, analizuje rozwój najdawniejszych czasów dla naszych czasów.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kursów stacjonarnych i korespondencyjnych, a także dla osób zainteresowanych historią rozwoju technologii.

W ambasadzie w Uchbovy, aby dowiedzieć się o sukcesji inżyniera, przyjrzeć się rozwojowi technologii z najważniejszej części biznesu.

Wysłannik jest przeznaczony dla studentów na co dzień i dla różnych form, a także dla studentów, którzy chcą poznać historię rozwoju technicznego.

© V.V.Morozov,

V.I.Nikolaunko,

2007 p.


Samouczek analizuje zawartość działalności inżynierskiej, analizuje rozwój najdawniejszych czasów dla naszych czasów. 2

Temat I. POCZĄTEK I DOŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ JEJ ZASAD I FUNKCJI .. 4

IN S IN THE D D S ... 21

Temat II. WYGLĄD WIEDZY W DZIEDZINIE MECHANIKI I ICH ROLI JAKO TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ. 21

WNIOSKI ... 54

WNIOSKI ... 65

IN S IN D D S ... 74

WNIOSKI: 107

Temat IX: FORMACJA INTELIGENTYFIKACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ W BYŁYM ZSRR, SPECYFIKA TEGO PROCESU.

Temat X. ESENCJA I ZAWARTOŚĆ NOWOCZESNEJ REWOLUCJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ 117

TEMAT XI. DZIAŁALNOŚĆ ELEKTROCHEMICZNA I INŻYNIERIA. 131

Motyw XII. BIOTECHNOLOGIE, ICH ESENCJE, PERSPEKTYWY I PROJEKTY ORAZ ROZWÓJ.

Temat XIII. DZIAŁALNOŚĆ INŻYNIERSKA I NANOTECHNOLOGIE: ESENCJA, PERSPEKTYWY ROZWOJU, ZNACZENIE. 153

Temat XIV: AKTYWNOŚĆ INŻYNIERIA W DZIEDZINIE INFORMATYKI: ESENCJA, PODSTAWY, PRZESZŁOŚĆ I OBECNOŚĆ. 168

WYKAZ LITERATURY ... 182


W D E N E E

Ostatni wiek XX można słusznie nazwać "czasem inżynierii" i "stuleciem inżynierów". Postęp nauki i technologii doprowadził do rozkwitu zawodu inżyniera, zmobilizował bezprecedensowe siły twórcze, a jednocześnie postawił na inżynierów znaczną odpowiedzialność za losy ludzkiej cywilizacji. Przed nabyciem aktualnego znaczenia i zakresu, zawodu inżyniera, sama technika przeszła trudny, historycznie długi etap. Kosztem wysiłków wielu pokoleń ludzkość zdobyła wiedzę, okruchy umiejętności technicznych, przygotowując grunt dla zarodków myśli technicznej.
Bez udziału personelu inżynieryjnego nie można dziś przedstawić operacyjnego rozwiązania żadnego z kompleksowych problemów przedstawionych przez nową rzeczywistość naukową, techniczną i ekonomiczną. W końcu nauka jest bezpośrednio związana z technologią i jest zawarta w projektach złożonych jednostek, zautomatyzowanych linii, potężnych kompleksów przemysłowych, przede wszystkim dzięki twórczym wysiłkom dużej i zróżnicowanej grupy inżynierów. Działalność inżynieryjna jest dziś kluczowym ogniwem w dobrze znanym łańcuchu "nauka-inżynieria-produkcja", a jednocześnie stała się najbardziej rozpowszechnionym typem wysoko wykwalifikowanej pracy umysłowej. Nowa technologia wymaga z jednej strony jakościowo odmiennego myślenia inżynierskiego, mającego na celu przede wszystkim znalezienie optymalnych rozwiązań w zakresie interakcji człowiek-maszyna, az drugiej - moralnej dojrzałości inżyniera, zdolności do rozwiązywania złożonych problemów technicznych "humanitarnie". W tym kursie, poświęconym historii narodzin i rozwoju inżynierii, podjęto próbę zrozumienia przeszłości inżynierii, korelując ją z obecnym stanem zawodu inżyniera, co pozwoli głębiej zrozumieć wzorce jej rozwoju, zrozumieć istotę zmian zachodzących w jego strukturze i treści w naszych czasach, przewidzieć jej przyszłość.

By the way, słowo "inżynier", czyli wiedza, geniusz, zdolności, talent, inteligencja, dowcipny wynalazek, pomysłowość (łacina) po raz pierwszy użyte do oznaczenia specjalnego zajęcia w starożytnym świecie, najwyraźniej nie wcześniej niż w 3 wieku. BC Ponadto tzw. Osoby, które kontrolują pojazdy wojskowe, a także wynalazcy tych maszyn. Zmieniono czas, rozwinęły się siły wytwórcze społeczeństwa, rozszerzono zakres pojęcia "inżyniera" i "inżynierii", ale jedna rzecz pozostała niezmienna - inżynierowie nazywali ludzi związanymi z tworzeniem różnych urządzeń, ich rozwojem i działaniem, tj. specjaliści posiadający wiedzę techniczną, zdolni do tworzenia różnorodnych struktur technicznych.Temat I. POCZĄTEK I DOŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ JEJ ISTOTNOŚĆ I FUNKCJE

W historii kształtowania i rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa na różnych etapach, problem działalności inżynierskiej zajmuje szczególne miejsce. Inżynieria przeszła dość trudny, historycznie długi etap stawania się. Historia materialnej kultury ludzkości zna wiele przykładów zaskakujących rozwiązań unikalnych problemów inżynierskich na dość wczesnych etapach rozwoju ludzkiego społeczeństwa. Jeśli przejdziemy do historii tworzenia słynnych siedmiu cudów świata, upewnimy się, że istnieje oryginalne rozwiązanie konkretnych problemów inżynierskich.

Seven Wonders of the World ma swoją nazwę w starożytności jako struktury, które zadziwiają swoją wspaniałością, wielkością, pięknem, techniką wykonania i oryginalnością rozwiązywania problemów inżynierskich. Należą do nich: egipskie piramidy, które pojawiły się prawie 5 tysięcy lat temu (28 wiek pne), nazwa jednego z pierwszych architektów, którzy rozwiązali szereg problemów konstrukcyjnych w ich budowie, Imhoten; Świątynia Artemida Efez (V wiek pne); mauzoleum w Halikarnasie; "Wiszące ogrody" Semiramida, latarnia farerska (ІІІ w. Pne), twórcą tego cudu był Sostratos; Zeus Olimpiyskiy (5 wiek pne), którego twórcą był słynny rzeźbiarz Phidias i Kolos z Rodos (IV wpne), zbudowany przez słynnego rzeźbiarza Haresa. Istnieją inne dowody genialnego rozwiązania problemów inżynierskich w czasach starożytnych. "Zawód" inżyniera, "przedstawiciela warsztatu inżynierskiego" może słusznie bronić miejsca na jednym poziomie piedestału z Łowcą, Doktorem, Kapłanem.

Jednocześnie historia kultury materialnej czasami zaprzecza obecności inżyniera w społeczeństwie starożytności, a zatem obecności i celowej działalności inżynierskiej, jak rozumiemy dzisiejszą działalność, ponieważ jest ona wypełniona erą elektryczności, komputerów elektronicznych, satelitów, międzykontynentalnych statków powietrznych i rakiety. Ale pewna negacja inżyniera i działalności inżynierskiej na wczesnych etapach rozwoju społeczeństwa nie oznacza odmowy działalności inżynierskiej w ogóle przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Istniał w różnych postaciach w historii ludzkości i istniał dość aktywnie.

Celem wykładu jest pokazanie procesu powstawania i rozwoju działalności inżynierskiej, jej ewolucji, pojawienia się inżyniera sił wytwórczych jako obowiązkowego zawodu w kierunku transformacji tych sił, a także rozważenia zewnętrznych i wewnętrznych funkcji działalności inżynierskiej w nowoczesnych warunkach.

1. Istota działalności inżynierskiej i jej początek.

2. Czynniki dojrzewania pracy inżynierskiej i jej funkcje.

Jak już wspomniano we wstępie, u zarania formacji społeczeństwa nie było wyraźnej specjalizacji inżynierskiej (jest to wynikiem późniejszego społecznego podziału pracy), a tym bardziej "warsztatu inżynieryjnego", "kasty", "korporacji" lub, używając ścisłego terminu naukowego. -profesjonalna grupa. Ale przez wiele stuleci, nawet tysiąclecia, zanim społeczny tryb produkcji umożliwił i konieczny pojawienie się inżynierów w pełnym tego słowa znaczeniu, problemy inżynieryjne powstały przed ludźmi i były osoby, które były w stanie je rozwiązać. W końcu cywilizacja ludzka opiera się na transformacji świata naturalnego za pomocą narzędzi, czyli kombinacji różnych środków technicznych. Historia ich powstania jest zarazem historią działalności inżynierskiej.

Patrząc w przyszłość, załóżmy, że dzisiaj formuła "Inżynier - twórca nowej technologii" jest nieco przestarzała. Uzasadnia się jedynie wąskim zakresem znaczeń terminów "inżynier", "praca inżynierska", "zawód inżyniera", pozostawiając naprawdę ogromną przestrzeń nowoczesnych (nie wspominając o przyszłych) zadaniach, problemach, funkcjach działalności inżynieryjnej poza zasięgiem wzroku. Ale w retrospektywnej podróży w przeszłość inżyniera, do początków potężnego strumienia postępu technicznego, innowacje techniczne będą naszymi głównymi punktami odniesienia.

Historia inżynierii jest stosunkowo niezależna; nie można go zredukować ani do historii technologii, ani do historii nauki. Jego korzenie giną w głębinach minionych tysiącleci. Często możemy się domyślać, jaki wytrwałość i talent wymagały każdego nowego kroku w opanowywaniu i przekształcaniu świata, jakie twórcze konflikty, wzloty i upadki są ukryte przed naszym widokiem przez dym wieków. Dane z wykopalisk archeologicznych pozwalają jedynie w przybliżeniu odtworzyć poziom wiedzy i umiejętności dostępnych twórcom technologii z odległej przeszłości. Sądząc po osobliwościach działalności inżynierskiej dawno pokoleń, jej wyniki są zachowane w formie, a przynajmniej w opisie. A technika może wiele powiedzieć o ich twórcach.

Nawiasem mówiąc, powstaje pytanie, czym jest technika? Słowo to stało się tak powszechne, że zadawanie pytań na temat jego znaczenia wydaje się, na pierwszy rzut oka, niemal nietaktownym zarzutem ignorancji. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości termin ten jest postrzegany przez naszą zwykłą świadomość w raczej niejasnej formie. Istnieje ponad 30 oficjalnych definicji. Na planie, jak mówią, "zagłębić się" w pytanie "Czym jest technologia?" Rozmówca zwykle zaczyna się marszczyć, mówi: "Technika - cóż, to jest ogólnie ..." I dalej, w zależności od poziomu wiedzy i mentalności, zdolność do formułowania i itp. Na przykład: "Technika to coś nieporęcznego, zbliżającego się, bezdusznego" to definicja poety. "Technika to wszystko, co wiąże się z metalem", z punktu widzenia inżyniera. "Technika jest dziedziną wiedzy, odzwierciedlającą zasady i prawa tworzenia i działania maszyn, urządzeń, mechanizmów" - brzmi sformułowanie naukowca.

Czym więc jest technika? Większość współczesnych badaczy uważa, że ​​technologię należy rozumieć jako całość sztucznie stworzonych środków ludzkiej działalności. Technika ta jest tworzona i stosowana w celu przyjmowania, przekazywania i przekształcania energii, wpływu na przedmioty pracy podczas tworzenia korzyści materialnych i kulturowych, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji, badania praw i zjawisk natury i społeczeństwa, ruchu, zarządzania społeczeństwem, utrzymania życia, zapewniania obrony i wojny.

Pochodzenie działalności technicznej stało się jednym z pierwszych rodzajów aktywności społecznej. Aby przetrwać, aby uzyskać jedzenie, aby chronić się przed dzikimi zwierzętami, prymitywni ludzie byli zmuszeni uciekać się do używania narzędzi. Konieczne było przejście do pracy oparte na wykorzystaniu narzędzi, pierwszych prymitywnych środków technicznych. Wszystkie dostępne nam fakty dotyczące walki o przetrwanie gatunku ludzkiego potwierdzają, że techniczny (technologiczny) kierunek i charakter cywilizacji nie jest przypadkiem lub błędem rozwoju społecznego, ale jedyną możliwą drogą.

Narzędzia produkcyjne, przejście do produkcji - to przełom, skok, który pozwolił ludzkości pokonać przepaść, która oddziela świat zwierząt od świata cywilizacji. Ten skok trwał niewyobrażalnie długo: w porównaniu z nim transformacja żołędzia w stuletni dąb wydaje się natychmiastową eksplozją. Dość powiedzieć, że wiek pierwszych sztucznych narzędzi odkrytych podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu Jeziora Rudolph (Kenia) - zrobiono je z kamyków - ma 2 600 000 lat! Te spiczaste kawałki kamienia nie mają nawet określonej formy. Ale nie ma wątpliwości, że zostali stworzeni celowo. Dowodem na to jest podobieństwo technik przetwarzania.

Zwykłe kamyki, stojące na trybunach muzealnych, mają ogromny ciężar historyczny. Jest to zalążek potężnego arsenału nowoczesnych technologii i technologii, kultury materialnej i duchowej ludzkości. Wraz z innymi, te zarodki niosą gen inżynierii aktywności. Wszakże zanim technika, nawet najprostsza, zostanie użyta, musi zostać stworzona. Gdyby nawet potem rzecz, narzędzie pracy, zrobiono miliardy razy, a potem, gdy zostały stworzone po raz pierwszy. Dlatego pewien daleki przodek został nie tylko zauważony i wykorzystał użyteczne cechy naturalnego obiektu, ale także znalazł sposób na zmianę tych cech i dostosowanie ich do ludzkich potrzeb. A to już obejmuje element technicznej kreatywności, ziarno inżynieryjnego myślenia. Oczywiście byłoby to wielką przesadą widzieć w kudłatym antropoidie, rozdzielającym głowy nad przybrzeżnymi klifami, bezpośredniego, nawet odległego, poprzednika nowoczesnego specjalisty - chemika lub "elektronicznego inżyniera". Jednak podstawowy schemat działalności inżynierskiej "idea techniczna - produkt" można wykryć na bardzo wczesnym etapie rozwoju technologii.

Natura i treść działań technicznych we wczesnych stadiach historii ludzkości zmieniała się niezwykle powoli; na pewno innowacje techniczne były setki razy i były gubione setki razy, zginęły wraz z ich wynalazcami. Jednak ogólny kierunek rozwoju technologii jest ponad wszelką wątpliwość. Tendencja do poprawy metod pracy, zwiększenia ich efektywności jest wyraźnie widoczna przynajmniej na przykładzie ilościowego wzrostu operacji prymitywnej technologii. Tak więc, pierwsze karabiny żwirowe otrzymały trzy do dziesięciu ciosów, najstarsze rozdrabniacze ręczne otrzymały od dziesięciu do trzydziestu ciosów, a także głowicami ręcznymi o prawidłowym kształcie geometrycznym z pięćdziesięcioma do osiemdziesięciu uderzeniami. Wykonując żwirowe żetony, nasi dalecy przodkowie używali jednej operacji - tapicerki, a do produkcji helikoptera potrzebne były trzy operacje: oderwanie blanku, tapicerka, retusz.

K. Marks zauważył, że "ogólnie rzecz biorąc, gdy proces pracy osiągnął przynajmniej pewien rozwój, musi zostać poddany przetwarzaniu środków pracy ... Używanie i tworzenie środków pracy, chociaż charakterystyczne w postaci zarodkowej niektórych gatunków zwierząt, stanowi szczególną cechę człowieka. proces pracy ... "1

Tysiące lat minęło, a wraz z nimi stale rozwijał się dalszy postęp techniczny. Na granicy między górną i dolną pradawną epoką kamienia (paleolitu), około 40-30 tysięcy lat temu, prehistoria społeczeństwa ludzkiego została zakończona i rozpoczyna się jego historia. To przejście było w dużej mierze spowodowane nagromadzonym postępem technicznym. W działalności przemysłowej człowiek opanował wiele nowych rodzajów kamienia, nauczył się wykonywać ponad dwadzieścia rodzajów różnych narzędzi kamiennych (siekacze, wiertła, bransoletki itp.). Harpun i miotacz włóczni zostały stworzone.

Jednak poprawa tradycyjnych metod obróbki kamienia nie zwiększyła skuteczności narzędzi. Wymagało to całkowicie nowego rozwiązania. I został znaleziony. Tak zwane narzędzia insertowe zostały wynalezione i, jak czasami mówimy, "szeroko stosowane w praktyce". Apoteozą epoki kamienia łupanego był łuk. Człowiek, który uświadomił sobie, jak wykorzystać energię potencjalną wygiętego patyka, naciągnął na niego cięciwę żył zwierzęcych i zaostrzył cienką strzałę, dokonując epokowego technicznego odkrycia. "Łuk, cięciwa i strzała", według F. Engelsa, "stanowią bardzo złożony instrument, którego wynalazek zakłada długie, zakumulowane doświadczenie i bardziej rozwinięte zdolności umysłowe, w konsekwencji jednoczesne poznanie wielu innych wynalazków" 2.

Trudności, z którymi borykał się twórca łuku i strzały, były dwojakiego rodzaju: po pierwsze konieczne było połączenie różnych elementów technicznych w jedno narzędzie; po drugie, aby zrozumieć i udowodnić zalety nowego urządzenia. Zauważ, że zalety łuku w porównaniu z poprzednimi typami broni były tak oczywiste, że wkrótce zyskały uznanie różnych plemion i ludów. Rezultat szybkiego wdrożenia nie był powolny - życie plemion łowieckich było znacznie łatwiejsze, czas został uwolniony na inne działania.

Stosowanie na dużą skalę cebuli, luźnych narzędzi liściastych, polerowanych osi, tesel, motyków, dłut i innych technicznych osiągnięć nowej epoki kamienia (Neolithic) przygotowało rewolucję produkcyjną, która rozwiązała sprzeczność pomiędzy zwiększonym poziomem sił wytwórczych a dystrybucją, tradycyjną dla prymitywnej społeczności. Istotą tak zwanej neolitycznej rewolucji jest przejście od polowania do hodowli i hodowli zwierząt. "System plemienny przeżył swój wiek. Został wysadzony przez podział pracy i jego konsekwencje - podział społeczeństwa na klasy "1.

Нас, впрочем, интересует не столько историческое или социально-экономическое значение технических новшеств первобытнообщинного строя, сколько процесс накопления технико-технологи-еских открытий и изобретений как отражение роста творческой мощи человека. В период неолита достоянием человечества сделались новые приемы обработки материалов – пиление, шлифование, сверление, появились составные орудия, был приручен огонь. Трудно, точнее говоря – невозможно, представить, что эти элементы материально-технической культуры возникли без целенаправленной умственной работы их создателей. Можно согласиться, что познание, техническое проектирование и организация производства не были расчленены и не существовали вне повседневной рутинной деятельности. «Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей»2 .

Однако генетическая связь того, что человек делал, с тем, что он задумывал, планировал сделать, не заслоняет такого факта, что для решения технических проблем периода между дикостью и варварством нужен был довольно высокий уровень аналитико-синтетических свойств мышления. Поэтому уже применительно к первобытнообщинному способу производства мы вправе говорить о существовании инженерной деятельности в ее неявной форме. Обозначим ее как доинженерную деятельность.

Накопление прибавочного продукта, ставшее возможным благодаря успехам техники, повело к дальнейшему расслоению общества. Появилось рабство, сменившее древнюю общину. Возникли классы и государство. Ширилась специализация труда. Если в ранние периоды земледелия семья изготавливала орудия труда, оружие, утварь самостоятельно и каждый дом, подворье были одновременно и мастерской, то при становлении рабовладельческого способа производства происходит обособление ремесел. Это второе крупное общественное разделение труда порождает ремесленника – человека, занятого главным образом технической деятельностью.

Материально-технической основой перехода от домашнего ремесла к специализированному ремесленному производству послужили ирригационное земледелие и распространение металлических орудий. Если первые немногочисленные медные предметы – шильца, проколки, бусинки – найдены при раскопках культурного слоя VII-VI тысячелетий до н.э., то в V тысячелетии до н.э. орудия из меди и ее сплавов встречаются все чаще и чаще. Использование цветных металлов в хозяйственной деятельности стало предпосылкой изобретения колесного транспорта и гончарного круга, а также бронзового плуга. В рабовладельческую эпоху были сделаны и многие другие технические открытия: налажено производство стекла, изразцов, шелковой ткани.

Однако центром технической (и инженерной) деятельности было строительное дело. Возникновение древних городов, которые становились центрами ремесленного производства, возведение культовых и ирригационных сооружений, мостов, плотин, дорог требовало кооперации труда огромного количества людей. Колоссальные защитные сооружения были возведены вокруг Вавилона: город окружали три ряда стен, каждая из которых была толщиной 8–12 метров. Самая большая из египетских пирамид – усыпальница фараона Хуфу (Хеопса) – возвышается над пустыней на 150 метров. На ее постройку ушло около 2300 тыс. каменных блоков весом от 2 до 15 тонн каждый. Сто тысяч людей выполняли эту работу непрерывно в течение 20 лет.

Древний историк Геродот свидетельствует, что в IV в. BC в горах Ливии была сооружена плотина, изменившая русло Нила. Там, где раньше протекала река, был построен город Мемфис.

Перечень великих свершений зодчих древности можно было бы продолжить. Но и из сказанного очевидно, что « ни одно крупное и сложное сооружение древности не могло быть построено без детально разработанного проекта, требующего обособления целеполагающей деятельности. В процессе строительства технический замысел (проект) мог быть реализован только на основе совместного труда рабов. Именно так создавались первые инженерные сооружения, такие как городские системы и шахты Шумерийского государства, ирригационные каналы и пирамиды Египта»1 .

Как же осуществлялась эта простейшая кооперация труда рабов? Явно недостаточно было номинально обладать властью над тысячами людей, чтобы суметь использовать их труд при возведении крепостей, дворцов, храмов. Заставить рабов мог, конечно, любой царек или рабовладелец. Но для того чтобы организовать трудовые усилия больших масс низкоквалифицированных работников, подчинить их единой задаче, требовался инженер. Архитектурное дело и строительство стали исторически первой областью производства, где возникла потребность в людях специально занятых функциями проектирования и управления (инженера).

Сложный умственный труд, благодаря которому первоначальный технический замысел вызревал, обрастал конкретными деталями, становился проектом, не мог уже быть выполнен походя. Во-первых, для того чтобы продвинуться вперед в поиске архитектурной формы, сочетающей прочность, удобство и гармоничную соразмерность, нужно было проникнуть в тайны сделанного предшественниками, не копировать, а переосмыслить и обобщить их достижения. Во-вторых, новые, усложнившееся инженерно-строительные задачи не допускали решения «на глазок». Они оказывались по плечу тому, кто способен был не только поймать за хвост жар-птицу конструктивной идеи, но и поместить ее в клетку конкретного расчета, рисунка, макета. А для этого следовало овладеть нехитрым – с позиций сегодняшнего дня, но достаточно обширным арсеналом специальных инженерных средств и инструментов. Во времена Древней Греции и Рима в распоряжении инженера-строителя различных конструкций были циркуль (его, кстати, знали еще вавиловяне), счетная доска – так называемый абак, нивелиры и другие простейшие геодезические приборы.

Иными словами, для успешного решения древнеинженерных задач периода рабовладения требовался не только практический опыт, но и специальные знания и умения. И еще время, свободное от забот о хлебе насущном. Отделение умственного труда от физического и противопоставление их друг другу имели четко выраженную классовую окраску, поскольку досугом и материальными средствами для овладения элементами духовной культуры располагали лишь представители эксплуататорского класса. Соответственно и технические достижения служили одним из средств порабощения труда.

Таким образом, материально-техническая и духовная культура человечества в эпоху рабовладения достигла такого уровня, что в отдельных ее сферах – строительстве и архитектуре – возникла потребность в профессиональном инженерном труде. Сквозь тысячелетия дошли до нас имена египетского жреца-архитектора Имхотепа (ок.2700 г. до н.э.), китайского гидростроителя Великого Юя (ок.2300 г. до н.э.), древнегреческого зодчего и скульптора Фидия – создателя афинского акрополя Парфенона (V в. до н.э.). Были ли они инженерами? И да, и нет. Ответ на этот вопрос неоднозначен, и вот почему. Для производства периода поздних рабовладельческих государств характерно появление сложных технических задач нового класса, решение которых предполагало обособление инженерно-технических и инженерно-управленческих функций. Здравый смысл подсказывает, что тех, кто эти функции выполнял, мы вправе назвать инженерами.

Вместе с тем, видимо, следует заметить, что во-первых, функции инженерного труда не сводятся к двум названным выше, они гораздо шире. Во-вторых, деятельность первых инженеров (?) опиралась главным образом на практические, опытные знания, а также на весьма примитивные технические средства; универсальным и, увы, малоэффективным технологическим приемом было массовое применение рабского труда. В-третьих, умственный труд, отпочковавшись от физического, долгое время оставался нерасчлененным. Так, в рабовладельческом обществе естествознание, не говоря уже о точных (тем более – о технических) науках, не успело выделиться в самостоятельную о расль знания. Оно входило в общефилософскую систему, которая охватывала все множество знаний. Каждого инженера древности можно с не меньшим основанием именовать ученым, философом, писателем. Иначе говоря, любой инженер того времени заведомо «обязан» был быть мудрецом, любой мудрец одновременно владел инженерным делом. В качестве примера такой цельности вспомним древнегреческого мыслителя Фалеса или его ученика и последователя Анаксимандра (VI в. до н.э.)

Исходя из приведенных выше соображений, точнее можно обозначить этот период становления инженерии как прединженерный. Хронологически его рамки довольно широки – от II-I тысячелетия до н.э. до XVII–XVIII вв. современного летоисчисления. Этот период неоднороден с точки зрения способа производства – рабовладельчество сменил феодализм, который в свою очередь, готовился уступить место капитализму. Менялось общественно-политическое устройство: возникали и гибли империи, возвышались и приходили в упадок нации, классы, религии. Развивалась техника и технология, рождались гениальные изобретения, создавались принципиально новые технические объекты, изделия, инструменты, приемы обработки материалов. Неизменным оставалось одно: основным создателем технических нововведений, субъектом технической деятельности по-прежнему оставался ремесленник.

Достижения ремесленной деятельности древности и средневековья поражают воображение. Военное дело, сельское хозяйство, мореплавание, металлургическое, текстильное, бумажное производство – вот далеко не полный перечень областей деятельности, где в предынженерный период развития техники произошли технические революции. Вспомним, к примеру, «порох, компас, книгопечатание – три изобретения, предваряющие буржуазное общество».1

Многие технологические приемы древнего ремесла настолько уникальны, что не могут быть воспроизведены даже на основании современных научно-технических знаний. Объяснение им ищут порой в магии, вмешательстве пришельцев, разного рода «чертовщине» или в неких технических секретах, забытых, утраченных или находящихся под запретом религиозно-жреческих «табу»…

Металлурги древней Индии поражают своим искусством. Индийцы давно научились плавить качественную сталь, делать отливки, чеканки. Вот уже почти 16 веков стоит восьмое чудо – делийская колонна диаметром у основания 0,4 метра и высотой 7,5 метра. Вес ее около шести тонн. Древние мастера сделали ее из отдельных кусков железа, сваренных в кузнечном горне. Колонна была воздвигнута в 415 году в честь царя Чандра Гупты II, скончавшегося в 413 году. Она посвящена богу Вишну. Первоначально находилась на Востоке страны и стояла перед храмом. В 1050 году царь Ананг Пола перевез ее в Дели. Самое удивительное, что колонна стоит сотни лет и не ржавеет. Время оказалось бессильным, на нее не действует ни ливни, ни тропическая жара.

С давних времен стекались к ней толпы богомольцев – считалось, что тот, кто приложится к ней спиной и обхватит ее руками, будет счастлив. Много легенд о делийской колонне сложили люди. Это чудо даже приписывали творению рук инопланетных пришельцев. Но факты говорят о том, что ее делали люди из очень чистого металла (99,720 процента железа), и в этом весь секрет. Некоторые даже говорят, что современным металлургам до сих пор не под силу добиться подобного результата. Или еще одна загадка. В Китае есть гробница полководца Чжоу Чжу, умершего в конце II века. Когда исследователи провели спектральный анализ некоторых элементов металлического орнамента гробницы, то были удивлены. Оказалось, что древние мастера изготовили орнамент из сплава, который содержал 85 процентов алюминия. Однако производство алюминия сегодня немыслимо без электролиза, о котором в те времена никто и не слышал. Может быть китайские умельцы знали другой способ его получения, утерянный со временем?

Или возьмем известных нам семь чудес света. Эти великие произведения древних мастеров поражали воображение современников своей монументальностью, простотой, оригинальностью решения инженерных проблем при создании этих классических чудес. Почти все они сделаны из камня. Трудно сказать, какое из чудес чудесней. Может быть, восьмое? Из металла?

На заре своего существования человек сталкивался главным образом с камнем. Но однажды он нашел ярко окрашенный кусок медной руды. Самые первые металлические орудия человек изготовил именно из самородной меди в Египте в V тысячелетии до н.э. Несколько позже появилась бронза – сплав меди с оловом и другими метал лами.

Медь и ее сплав с оловом – бронза – долгое время были самыми распространенными металлами. Целая эпоха в развитии человечества называлась бронзовым веком. Шествие бронзы по планете было стремительным. Но вот загадка. Почему первые изделия из бронзы появились именно там, где совершенно не было необходимого сырья, и олово везли морем с Кавказа, Пиренейского полуострова и Британских (оловянных) островов к древним очагам цивилизации – в Египет и Двуречье? Видимо, металлургия пришла в Египет из какой-то другой страны.

Бронзовый век принес человечеству новые загадки. Археологи до сих пор находят такие бронзовые изделия, которые смущают даже современных металлургов. Несколько лет тому при проведении археологических раскопок найдена бронзовая статуя лежащего Будды длиною около 10 метров. Ученые утверждают, что «возраст» этой уникальной отливки 7000–8000 лет. Процесс получения фасонных бронзовых отливок известен в Абиссинии, Египте, Индии, Древней Греции еще в IV–III тысячелетиях до н.э., т.е. литейное ремесло является одним из старейших на нашей планете.

В национальном музее Египта в Каире хранится литая бронзовая скульптура одного из фараонов. Скульптуре около 2500 лет. Она отлита в рост человека и является пустотелой, со стенками толщиной от 15 до 30 миллиметров. Следует заметить, что никакой другой способ обработки металлов не может соперничать с литьем в деле создания произведений подлинного искусства. Это подтверждают века человеческой истории. Известна, например, крупная бронзовая статуя Афины Промахос на Акрополе высотой более 15 метров, изготовленная в мастерской знаменитого греческого скульптора Фидия около 460 года до н.э.

Как все это было выполнено, какова технология решения этих проблем? В раскопках, относящихся еще к VIII–VI векам до н.э., археологи находят ножи, наконечники стрел, щиты и шлемы, изготовленные из меди и бронзы. Литейщики того времени, творившие на территории нынешнего Пенджаба, умели отливать серпы, пилы, копья, мечи, кинжалы, топоры. Как изготовливались эти предметы быта, орудия, украшения?

Длинный и сложный путь к прогрессу прошел человек. От каменного топора – к меди и бронзе, к железу и металлам космической эры.

Легенд, вымыслов, небылиц хватало в истории техники во все времена. Нельзя, конечно, всерьез относится к технологическим рецептам превращения меди в золото с помощью пепла василиска, размягчения драгоценных камней в крови козла или производства небьющегося стекла путем сбрызгивания его поверхности кровью дракона. Однако в тайниках души нет-нет да и шевельнется слабая надежда на чудо: «Вдруг в глубине веков спрятано что-то удивительное, загадочное и такое нужное нам сегодня?» Хочется верить, что тысячелетия назад в небе Древней Индии летали реактивные самолеты – виманы (тем более, что аппарат, построенный по указаниям древних рукописей, поднимался в воздух в 1895 году, за восемь лет до полета братьев Райт). Или что великий Леонардо да Винчи действительно создал водолазное снаряжение, «в котором можно находится под водой как угодно долго»…

Что же могли и чего не могли старые мастера-ремесленники?

Успехи ремесленничества в решении инженерно-технических задач неоспоримы, и все же этот путь развития технического творчества – тупиковый!

Но не разобравшись в прошлом, нельзя осмыслить диалектику сегодняшних перемен в инженерном деле.

Инженерную сторону технической деятельности периода ремесленного производства оценивают по-разному. Чаще всего источники технического творчества ремесленников видят в обыденном, хаотически накопленном знании, основанном на «голом эмпиризме, простых обобщениях, наблюдениях и рецептах»1, т.е. в профессиональной сноровке. Случай, удача не нуждаются в письменных правилах.

В то же время сторонники этого подхода признают, что «совокупность взаимосвязанных процессов и приемов, эмпирически освоенных в тысячелетней практике их осуществления и изменения»2, есть реальное, хотя и не теоретическое знание, которое зафиксировано в виде практических навыков, расчетно-рецептуар-ных технологических схем.

Другая концепция гласит, что наука и инженерия – прямые потомки практических искусств и ремесел, ибо «осмысление опирающейся на эмпирические наблюдения практики создания и использования новых технических средств исторически было первой формой новых понятий технического знания»3 .

Какой же из этих подходов ближе к истине? Как следует относится к ним?

И в том, и в другом содержится «рациональное зерно», однако оба они не отражают сути ремесла как способа технического творчества. Это явление со своей необычной логикой трудно поддается пониманию человека, воспитанного в духе научного мировоззрения. Донаучное знание – функциональный заменитель науки – не было результатом целенаправленного изучения природы. Законы мира, качества предметов осваивались непосредственно – чувствами, руками, а уж потом мышлением. Не было деления на «знать» и «применять знания»; теория и практика были неразделимы и с точки зрения, современной науки – неформализуемы. Интересен анализ истории бронзолитейного ремесла, проведенный историками.

Человечество освоило металлы и их сплавы еще на заре цивилизации. Постепенно создавались технологические приемы, рецепты, инструменты. Возникли и письменные памятники, хранящие ремесла. Эти своеобразные технические «энциклопедии», (в числе их авторов Плиний, Теофил Пресвитер, Бирингуччо) определяли нормы технической практики. Тогда возникает вопрос, чем же это не теория ремесла, чем же не наука? Дело в том, что подобные трактаты содержали не систему, а набор знаний, правильные рецепты соседствовали с ошибочными или фантастическими. И, кроме того, письменные сборники передавали лишь часть практического знания (отсюда и легенды о секретах древних мастеров).

Показательна в этом отношении древнекитайская книга «Чжоу ли» («Записка для контроля работы ремесленников»), хронологически относящаяся к III в. BC В ее главе «Као-гун-цзы» («Шесть рецептов») приведены пропорции соотношения меди и олова в сплавах для различных изделий. Для колоколов и котлов, к примеру, требуется 1/6 часть олова и 5/6 меди, для мечей – 1/3 олова и 2/3 меди, для зеркал медь и олово берутся поровну и т.п. Казалось бы, все ясно. Бери, переплавляй, отливай. Не тут-то было! При наличии примесей более 2 % о собственных физических свойствах сплава меди и олова нужно забыть. Так что за коротенькой формулой рецепта прячется неописанная, но необходимая технологическая система очистки исходных материалов. Измерить количество инородных примесей в металле древний мастер не мог; тем не менее ему удавалось получить нужный сплав с соответствующими качествами. W jaki sposób? Успешные действия металлургов прошлого основывались на наглядно-чувственном способе технического мышления, внешней формой которого служил рецепт.

По отношению к донаучному этапу технической деятельности понятие рецепта… наполняется существенно другим содержанием, чем по отношению к его современным нормам. Сейчас в нашем понимании рецепт или рецептурность есть действительно слепой эмпиризм, сборник сведений на все случаи жизни или правило обыденного сознания. В условиях же донаучного сознания рецепт, эта элементарная абстракция в форме числового отношения… образует некоторую первичную разновидность технического языка, возникающего как средство достижения определенной цели.

Образно говоря, технологический рецепт времен средневековья представлял собой «вершину айсберга», тогда как главная, невидимая нам часть ремесленного мастерства состояла в особом способе мировосприятия. Рабочему и в наши дни приходится иногда работать «на глазок», скажем, определять температуру нагретого металла для его закалки. Так же действовали металлурги и кузнецы тысячелетия назад. Но если для ремесленников прошлого признаком этой готовности был сам цвет, то для современного рабочего цвет является прежде всего показателем нужного температурного режима. Абстракция вытесняет красочность в буквальном смысле слова. Для того чтобы действовать, рабочему наших дней недостаточно чувственных впечатлений, они должны быть соотнесены с абстрактным научным понятием.

Необходимо подчеркнуть, что взаимодействия ремесла и науки, строго говоря, не было. Ремеслу, технической мысли средневековья требовались теоретические основания. Однако наука того времени была слишком умозрительной, слишком схоластичной, чтобы помочь технической практике перейти от методов рецептурных к методам инженерным. Подспорьем в решении технических задач служили лишь геометрия и искусство счета. Место науки в системе ремесленного знания занимал миф, сам по себе к научному знанию никакого отношения не имеющий. Но наличие хотя бы кокой-то объясняющей теории или квазитеории позволило впоследствии включить в техническое знание иную, научную объяснительную систему и тем самым сделать это знание инженерным.

Следует заметить, что господство ремесленника в сфере технического творчества не было абсолютным. Хотя магистральным путем развития техники был путь проб и ошибок, параллельно ему из глубины веков тянется тропинка рационального осмысления технических проблем. Далеко не всех из тех, кто ее прокладывал, мы знаем поименно. В числе первых – Архит из Тарента (V–IV в. до н.э.), применивший математический аппарат к исследованию технических устройств; Евклид, создавший начертательную геометрию; Диоген Лаэртский и др. Невозможно не упомянуть о легендарной личности Архимеда (ок. 287–212 гг. до н. э.). Вклад этого древнегреческого мыслителя в развитие технических основ цивилизации грандиозен; его деятельность мы вправе именовать инженерной без малейших скидок, оговорок. Достижения Архимеда в области рациональной и технической (прикладной) механики, как считают историки, представляют собой первую в истории теоретическую систему научно-технического знания, которая завершает развитие предпосылок технических теорий.

Задачи теоретических исследований великого эллина вытекали из потребностей современной ему технической практики. К тому времени в военном деле, кораблестроении, ирригации, горнорудных работах назрели технико-технологические вопросы, ответить на которые с позиций прежнего опыта или обыденного здравого смысла было попросту невозможно. Массовое применение рабского труда перестало гарантировать успех в этих областях деятельности. И Архимед, взяв в качестве точки опоры математические абстракции, сумел с помощью «рычага» теории перевернуть мир современной ему техники. «Конечной целью механики Архимеда было объяснение не мира вообще, а сравнительно ограниченного класса свойств тел и явлений, обнаруживаемых в процессе технической деятельности. Геометрические исследования свойств абстрактных фигур и тел не были для него самоцелью, как, по-видимому, для Евклида, – они были ориентированы на интересы практики и применение технического и естественного знания для решения научно-практических задач»1 .

Разумеется, задолго до рождения Архимеда безвестные изобретатели научились изготавливать и применять простейшие механизмы: рычаг, ворот, блок, винт, клин. Но принцип их действия, причины эффективност постигнуты не были. Чтобы объяснить, почему они работают, надо было выйти за пределы непосредственного опыта технической деятельности, проанализировать и обобщить данные. Архимед не только вывел из отдельных фактов систему научно-технического знания, но и блестяще применил ее к решению разнообразных инженерных задач.

Следует особо отметить, что одностороннее изучение античности в течение длительного времени привело к тому, что понятие «инженер» связывалось только с именем Архимеда и вместо собственно инженерной деятельности рассматривались ее результаты: рудники, мосты, отопительные системы, дороги, театры, туннели, гидротехнические сооружения. В большой степени недооценены успехи инженерной деятельности в области измерительных приборов, тонкой механической аппаратуры, а также «обыкновенной», но необходимой грузоподъемной техники. Несколько более известны те инженеры, труды которых о строительстве оборонительных сооружений дошли до потомков. Остальные сочинения, имеются только в фрагментах, и все еще не опубликованы. Из этого письменного наследия явствует, что в эллинистическом государстве инженер занимал более почетное положение в обществе чем прежде в полисе (государствах-городах). В Римской империи инженеры также пользовались уважением. Витрувий (ІІ-я пол. I в. до н.э.), происходивший из бедной семьи, был приближенным императора Августа; Фронтин (ок. 40–103 гг. н.э.) – римский наместник в Британии, верховный смотритель водоснабжения в Риме, принадлежал к сенатской аристократии.

Из императорского стипендиального фонда для обучения инженерному делу (правление Александра Севера (200–235 гг. н.э. и Константина) оплачивались все расходы по обучению и содержанию математически одаренных юношей и мальчиков, в основном из небогатых семей. Диоклетиан (ок. 245–313 гг. н.э.) содержал на государственном жаловании преподавателей механики и архитектуры. Профессиональная гордость инженера прослеживается в надписях на многочисленных постройках и надгробиях, начиная с IV в. до н.э. и по IV в. н.э.

Впоследствии эта деятельность пресекалась, инженерное знание было почти полностью забыто вплоть до эпохи Возрождения. Именно тогда пламя инженерной мысли разгорается в полную силу, предыстория инженерного дела завершается и начинается его история.

Переход от наглядно-эмпирического решения инженерно-технических проблем к научному, признание инженерного труда как профессии явились следствием принципиально нового способа общественной организации и разделения труда. Впрочем, рождение инженерной профессии стало результатом переворота во всех без исключения слоях и сферах общественной жизнедеятельности. Техника, способ производства, общественно-экономические отношения, политические институты, общественное сознание и психология, наука – все это необходимо было изменить, причем изменить самым решительным образом, прежде чем работа по решению инженерных проблем приобрела статус профессионального занятия в общественно- значимых масштабах.

Каковы же основные факторы, способствовавшие вызреванию инженерного труда? Среди них можно назвать следующие:

1. Технологическая революция. Долгое время технологический способ производства, то есть основной тип связи между человеком и техническими средствами труда, оставался неизменным. Разумеется, орудия совершенствовались, усложнялись, становились эффективнее, но в целом в системе «человек-техника» человек был представлен ручным трудом, техника – инструментами для этого труда. Шли годы, складываясь в десятилетия, века, и наконец пришел день, когда «гомотехнический автомат» – ремесленник, вооруженный ручными инструментами, – перестал быть эффективным, исчерпал свой потенциал. Ремесленное производство уже не поспевало за растущими потребностями общества: «Машинный труд как революционизирующий элемент непосредственно вызывается к жизни превышением потребности над возможностью удовлетворить ее прежними средствами производства».1 Последним титаническим усилием ремесленничества «удержаться на плаву» было создание мануфактур, где самостоятельного мастера и универсальное орудие заменили частичное орудие и частичный рабочий. Парадокс заключается в том, что мануфактура, характеризующаяся ручным трудом, в то же время представляла как бы «живой механизм», состоящий из цепочки рабочих, дополняющих работу друг друга, то есть была прообразом механизма машинного.

Смысл перемен в системе «человек-техника», обусловленный ста овлением машинного производства, заключался в передаче технике ряда человеческих функций; машина возникает с того момента, когда орудия превращаются, по словам К. Маркса, «из орудий человеческого организма в орудия механического аппарата». Перемещение функции непосредственного управления орудиями от человека к машине ознаменовало собой не просто техническую революцию – такие революции «местного значения» происходят в технике в связи с любым крупным изобретением. Нет, произошел полный переворот во всей технической системе, после которого она начала развиваться по-новому, на основании новых принципов, новых технических форм и структур. Иными словами, возникновение машин определило начало нового исторического этапа в развитии техники – механизации производства.

Технологическая революция шла к победе медленно, но неотвратимо. Вначале бастионы ремесленничества пали в ведущей отрасли промышленности позднего средневековья – ткачестве. Именно здесь возникли ткацкие станки – ремесленные машины, которые приводит в движение и которыми управляет один человек. Затем промышленная революция коснулась и других отраслей производства, получив в качестве подспорья универсальный тепловой двигатель – паровую машину. Развитие машиностроения, то есть производства машин с помощью машин, определило победу крупной машинной индустрии. Постепенно были технически перевооружены промышленность, транспорт, связь, а затем и сельское хозяйство. В результате революции утвердился новый технологический способ производства.

Необходимость изобретать и применять в промышленных масштабах различного рода машины невольно породила потребность в специалистах, способных осуществлять эту деятельность не от случая к случаю, а постоянно. Таким образом, переворот в техническом компоненте производительных сил привел к видоизменению человеческого компонента – появились рабочие и инженеры. На последних, – как отмечал Маркс, – возлагалась задача работать «преимущественно только головой».

2. Развитие общественно-экономических отношений. «Машинная революция», изменяя характер и содержание труда, его технологию, организацию и структуру, способствует изменению производственных отношений. Вместе с происшедшей однажды революцией в производительных силах, которая выступает как революция технологическая, совершается также и революция в производственных отношениях. Система машин, сменяющая примитивную ручную технику ремесленничества, открывает простор для утверждения капиталистических отношений. Укрепление зародившейся в недрах феодализма капиталистической формы собственности, превращение ее в господствующую неразрывно связано с крупной машинной индустрией, преобразованием производства на новых, рациональных началах.

Одновременно с положительным моментом – повышением производительности общественного труда – капитализм, развивающийся на своей собственной материально-технической базе, демонстрирует все свои мрачные стороны: рабочий становится придатком машины, завершается разделение участвующих в производстве групп на «чистых» и «нечистых». «Характерную черту капиталистического способа производства, – писал К.Маркс, – составляет как раз то, что он отрывает друг от друга различные виды труда, а стало быть, разъединяет также умственный и физический труд… и распределяет их между разными людьми». Инженер, появляясь в результате такого разделения труда, принимает на себя умственные функции сотен ограбленных в творческом отношении рабочих. Как представитель определенной социальной группы, он призван охранять и приумножать интересы правящего класса, подчиняя им всю производительную мощь общественных сил труда, заставляя служить капиталу открытые наукой законы природы.

Инженерная профессия необходима капиталистическому способу производства, так как она становится надежным средством извлечения прибыли и к тому же служит орудием технологического закрепощения рабочего. Еще в трудах К. Маркса мы можем найти длинный перечень технических приспособлений и машин («шерсточесальные машины», «ремешковый делитель вместо вращаемой рукой тростильной машины», «автоматический аппарат для крашения и прополаскивания тканей» и т.п.), изобретенных специально в связи с необходимостью подавления забастовок.

Итак, место инженера в исторически определенной системе общественного производства – это одновременно его принадлежность и к определенной профессии, и к определенной оциальной группе. Становление деятельности в социально институализированном виде происходит одновременно со становлением буржуазии, т.е. одновременно со становлением капитализма.

3. Переворот в мировоззрении, становление личности. Консерватизм средневекового мышления, усугубляемый догматическим религиозным мировоззрением, долгое время сдерживал развитие инженерной мысли. Изменять, «конструировать» мир в соответствии с заранее намеченными целями, личной волей вправе был только бог. Посягательство на творческую функцию бога, попытки усовершенствовать созданное им воспринимались с точки зрения религиозного фанатизма как ересь, грех. В христианском монотеизме беспредельно возносилась изобретательская деятельность бога и бесконечно принижался, даже отвергался человек, если он занимался этой деятельностью. Такое положение сохранялось довольно долго. Целый ряд изобретений (например, магнитная стрелка компаса) веками не использовался или использовался тайно, с опаской ввиду их «дьявольской природы». Господство средневековой парадигмы неприятия нового было низвергнуто лишь в эпоху Ренессанса. Замена бога-творца человеком-творцом, первоначально произошедшая в сфере художественного мышления, распространилась постепенно и на техническое творчество. Человек понемногу перестает воспринимать изобретательство как божественную прерогативу, становится, по выражению Леонардо да Винчи, «свободен в изобретениях». Показательны в этом отношении изменения, характерные для научно-технических трудов времен Ренессанса и отличающие их от средневековых технических энциклопедий-сборников рецептов. В этих трудах даны не только предписания и последовательность действий, чтобы получить искомый результат (изделие, материал), но и предприняты попытки ответить на вопрос, почему надо поступать именно так. Пусть с содержательной стороны эти объяснения не выдерживают никакой критики, но появление их свидетельствует о переходе от механического, слепого копирования к целенаправленному изучению и использованию свойств природы, о повороте в мировоззрении и мышлении, от веры к познанию.

Становлению инженерного творчества предшествовало также становление личности как индивидуального субъекта этого творчества. В средние века личности инженера в современном смысле слова, собственно говоря, не существовало; не только в труде, но и во всех без исключения сферах жизнедеятельности ремесленник был неотделим от цеховой общины. Индивидуальное «Я» почти без остатка растворялось в коллективной психологии, и автором технического нововведения выступал не отдельный человек, а коллективная личность-мастерская, личность-цех. До тех пор пока человек не умел и не мог осмыслить грань, отделяющую от его товарищей по мастерской, цеховой корпорации, ремесле, он не в состоянии был нарушить технические традиции, целенаправленно создавать новое в технике. И лишь эпоха буржуазных отношений, освободившая сознание людей от многовекового груза феодальных, религиозных, цеховых традиций, рождает обособленного от других, суверенного индивида, способного стать творцом.

4. Перемены в науке. ХVI-XVII вв. – это время, когда свежий ветер естественнонаучного познания врывается в затхлую атмосферу умозрительной науки. Изобретательская деятельность Леонардо да Винчи, открытия Ф.Бэкона и Галилея вооружают умы идеей грандиозных прикладных возможностей применения научного знания. И эта идея оказалась на удивление созвучной духу времени. «Рождающееся буржуазное общество с его деятельным, энергичным, предприимчивым характером, с его практицизмом обнаружило в возникающем опытном естествознании глубоко родственные черты. Общество, которое центром притяжения своих интересов сделало предпринимательский поиск… такое общество, естественно, толкало науку в сторону практической, материально-производственной, технической ориентации, к превращению ее в действенного агента производства».1

Нужды растущего машинного производства, мореплавания, торговли положили начало союзу научной и технической изобретательской деятельности. Динамичное развитие крупной промышленности, формируя специальную потребность в решении сложных технических задач, создает условия для практического применения данных науки. «В качестве машины средство труда приобретает такую материальную форму существования, которая обусловливает замену человеческой силы силами природы и эмпирических рутинных приемов – сознательным применением естествознания»1. Изменение ориентации науки на производственные проблемы сказалось на ее развитии самым живительным образом.

В XVII-XVIII вв. наука становится профессиональным занятием для достаточно многочисленной группы лиц; возникают первые академии и научные общества – в Италии (1600 г.), Англии (1660 г.), во Франции (1668 г.), Германии (1700 г.), России (1725 г.). Решающим фактором расцвета науки выступает именно связь с производством, технические потребности которого продвинули, по меткому выражению Ф.Энгельса, науку вперед больше, чем десяток университетов. Активно развиваясь, наука, в свою очередь, становится фактором процесса производства. Слияние науки и техники как раз и определяет содержание инженерного труда, его основную функцию: создание средств и способов технической деятельности на основе научных достижений.

5. Создание средств инженерного труда. На ранних, доинженерных стадиях технической деятельности «генетический код» (т.е. исторически сложившиеся формы и методы) конструирования передавался от поколения к поколению в виде опыта участия в работе или через готовые изделия. И тот, и другой способ был малоэффективен. Не удовлетворяло практику и составление письменных сборников технико-технологических рецептов, ибо словесное описание технической идеи громоздко и маловыразительно. W XVI-XVII wieku. в техническом деле начинают широко использоваться наброски и рисунки для изображения деталей, узлов, конструкций. Период перехода от ремесленного производства к машинному характеризуется еще более бурным развитием графических методов передачи технической информации. Одновременно с искусством черчения создаются и точные чертежные приборы и инструменты, ведутся теоретические изыскания в этой области. В 1798 году Гаспар Монж опубликовал книгу «Начертательная геометрия», в которой систематизировал приемы изображения технического объекта в виде проекций на две взаимоперпендикулярные плоскости. В результате Его Величество Чертеж прочно воцарился в технике. Инженерное дело получило свой особый язык – средство инженерного труда.

Следует заметить, что историческая логика развертывания общественного разделения труда вкупе с целым набором технических, экономических, социальных и психологических факторов привели к обособлению инженерной деятельности от прочих видов умственного труда. Возникла новая профессия, смысл которой заключался (и заключается по сей день) в применении научных знаний при решении технических проблем производства.

Сущность инженерной деятельности находит свое отображение в функциях такой деятельности. Состав и последовательность выполнения функций инженерной деятельности, надо признать, незначительно изменились с той поры, как инженерный труд обрел статус профессии. Но содержание их многократно усложнились. Если когда-то инженер мог в одиночку «пробежать дистанцию» от технической идеи до ее промышленного применения, то теперь этот путь, ставший поистине сверхмарафонским, по силам лишь целой «команде» специалистов, передающих эстафету с этапа на этап.

Первым внутривидовым разделением функций инженерного труда стало обособление друг от друга тех, кто придумывал и конструировал технику, и тех, кто налаживал ее выпуск на заводах. Но на этом процесс специализации в среде инженерно-технических работников не остановился, и два первоначальных крупных блока внешних и внутренних функций раздробились к настоящему времени на ряд более мелких. К внешним функциям (или социальным) относятся гуманистическая, социально-экономическая, управленческая, воспитательная и функция развития технического базиса общества.

К внутренним или техническим функциям относятся такие, как функции анализа и технического прогнозирования, исследовательских разработок, конструирования, проектирования, технологического обеспечения, регулирования производства, эксплуатации и ремонта оборудования, т.е. группа функций, обеспечивающих развитие производства и его функционирование. Для того чтобы представители разных инженерных специальностей сумели, в отличие от строителей Вавилонской башни, найти общий язык, потребовалось координировать их действия, плотно состыковать приобретшие автономию инженерные функции. В связи с этим возникает еще одна, особая функция – системное проектирование.

Все функциональные элементы структуры инженерной деятельности необходимы. Однако они не расположены по значению, а этапы деятельности, связанные с их реализацией, различаются по трудоемкости. Отсюда и различия в численности инженерных специалистов того или иного профиля. А сравнительная малочисленная группа инженеров-системотехников или аналитиков порождает сомнения в том, что они вправе занимать отдельные места в структуре инженерной профессии. Кроме того, осложняют «переложение» структуры инженерной деятельности на профессиональную структуру неспецифические функции (организационно-управлен-ческая, рационализаторская и изобретательская), которые осуществляются сразу в нескольких видах инженерного труда. Но все же основная масса инженерных функций достаточно жестко разграничена и закреплена за определенными специальностями. Проследим эту зависимость.

Функция анализа и технического прогнозирования. Ее выполнение связано с выяснением технических противоречий и потребностей производства. Здесь определяются тенденции и перспективы технического развития, курс технической политики и соответственно намечаются основные параметры инженерной задачи. Короче говоря, формулируется в первом приближении ответ на вопрос, что нужно производству завтра. Осуществляют эту функцию инженерные «зубры» – руководители, ведущие специалисты научно-исследователь-ских и проектно-конструкторских институтов, бюро, лабораторий, объединяясь в «коллективный мозг» – ченый или научно-технический совет.

Исследовательская функция инженерной деятельности состоит в поиске принципиальной схемы технического устройства или технологического процесса. Инженер-исследователь обязан по роду своей деятельности найти способ «вписать» намеченную к разработке задачу в рамки законов естественных и технических наук, т.е. определить направление, которое приведет к поставленной цели.

Конструкторская функция дополняет и развивает исследовательскую, а порой и сливается с ней. Особенное ее содержание заключается в том, что голый скелет принципиальной схемы прибора, механизма обрастает мышцами технических средств, технический замысел получает определенную форму. Инженер-конструктор берет за основу общий принцип работы прибора – результат усилий исследователя – и «переводит» его на язык чертежей, создавая технический, а затем и рабочий проект. Из совокупности известных технических элементов создается такая комбинация, которая обладает новыми функциональными свойствами, качественно отличается от всех прочих.

Функция проектирования – родная сестра двух предыдущих функций. Специфика ее содержания заключается, во-первых, в том, что инженер-проектировщик конструирует не отдельное устройство или прибор, а целую техническую систему, используя при этом в качестве «деталей» созданные конструкторами агрегаты и механизмы; во-вторых, в том, что при разработке проекта часто приходится учитывать не только технические, но и социальные, эргономические и другие параметры объекта, т.е. выходить за рамки сугубо инженерных проблем. Труд проектировщика завершает период инженерной подготовки производства; техническая идея приобретает свою окончательную форму в виде чертежей рабочего проекта.

Технологическая функция связана с выполнением второй части инженерной задачи: как изготовить то, что изобретено? Инженер-технолог должен соединить технические процессы с трудовыми и сделать это таким образом, чтобы в результате взаимодействия людей и техники затраты времени и материалов были минимальны, а техническая система работала продуктивно. Успех или неуспех технолога определяет ценность всего инженерного труда, затраченного перед этим на создание технического объекта и идеальной форме.

Функция регулирования производства. Проектировщик, конструктор и технолог совместными усилиями определили, что и как делать, осталось самое простое и одновременно самое сложное – сделать. Это задача рабочего, но направить его усилия, непосредственно на месте соорганизовать его труд с трудом других и подчинить совместную деятельность работников решению конкретной технической задачи – дело инженера-производственника, производителя работ.

Функция эксплуатации и ремонта оборудования. Здесь название говорит само за себя. Современная сверхсложная техника во многих случаях требует инженерной подготовки обслуживающего ее работника. На плечи инженера-эксплуатационника ложится отладка и техническое обслуживание машин, автоматов, технологических линий, контроль за режимом их работы. Все чаще инженер нужен за пультом оператора.

Функция системного проектирования сравнительно нова для инженерной деятельности, но по значимости превосходит многие другие функции. Смысл ее в том, чтобы всему циклу инженерных действий придать единую направленность, комплексный характер. «На основе возникает новая профессия инженера-системотехника (или инженера-универсалиста), призванного давать экспертные оценки в процессе создания сложных технических и особенно «человеко-машинных» систем, где необходим их постоянный диагностический анализ, направленный на раскрытие резервных и узких мест, выработку решений с целью устранения обнаруженных недостатков. Эксперты-универсалисты должны помочь руководителю достичь согласия по всей программе работ, включающей разные проекты»1.

Развитие инженерной деятельности после появления инженера протекало необычно стремительно. Союз науки и техники породил лавину технических и общественных перемен, которая по мере движения вперед захватывала все более широкие пласты жизни общества. В отношении инженерной профессии действие научно-технической революции оказалось воистину всеобъемлющим. Прогресс инженерии в ХIХ и особенно в ХХ столетии стал подобен разливу полноводной могучей реки, разветвляющейся к тому же на десятки и сотни новых потоков.

Исследование истории каждого из них становится поистине необъя ной задачей, поскольку пришлось бы оценивать технический уровень той или иной страны, особенности отрасли производства, уровень научных разработок и многие десятки иных факторов, находящихся во взаимосвязи друг с другом. Поэтому назовем лишь самые общие, коренные изменения, произошедшие в инженерном деле и приведшие его к небывалому прежде расцвету. В сфере технической – это овладение новыми источниками энергии и создание новых материалов; в области социальной – превращение инженерной специальности в