border=0


Zasoby elektroniczne typu lokalnego (CD-ROM)
33. Encyklopedia rosyjskiego ustawodawstwa: spec. problem System Garant dla studentów, studentów i nauczycieli [Zasób elektroniczny]. - M.: Garant, 2006. - 1 elektr. hurt CD (ROM-ROM) .- Zagl. z dysku.

34. Egzekwowanie prawa [Zasób elektroniczny]: elektron. Podręcznik uniwersytecki / wyd .: O. A. Galustyan, A. V. Endoltseva, A. P. Kizlyk. - 7 ed., Pererab. i dodaj. - Elektron. podany tekst. - M .: Unity-Dana: Law and Law, 2011. - 1 elektr. hurt CD-ROM. - Tytuł z etykiety płyty.

Informacje o zasobach - Internet w sieci telekomunikacyjnej

35. Arestova, O. N. Specyfika regionalna społeczności rosyjskich użytkowników Internetu [Zasób elektroniczny] / O.N.Arestova, L.N. Babanin, A.Ye.Voiskunsky. - Tryb dostępu: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. - Tytuł z ekranu. Data odwołania to 25.04.2014.

36. Sergeev, K. Komputer egzotyczny lub umowa elektroniczna [Zasób elektroniczny] / K.Sergeev. - Tryb dostępu: http://www.russianlaw.net/law/doc/a96.htm/ - Upl. z ekranu. Data odwołania to 25.04.2014.

Praktyka sądowa i inne praktyki egzekwowania prawa

37. Sprawa cywilna nr 2-528 / 2013 // Archiwum Leninskiego sądu rejonowego w Uljanowsku na rok 2013.

38. Przegląd praktyki sądowej Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej za czwarty kwartał 2013 r. Oficjalna strona Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej - http://www.supcourt.ru - Tytuł. z ekranu. Termin odwołania wynosi 23.04.2014.

39. Definicja Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z dnia 12.05.2005. № 244-О // Referencyjny system prawny ConsultantPlus. Datą obiegu jest 02.05.2014.

40. Definicja Sądu Arbitrażowego Regionu Samara z dnia 02.04.2014. sprawa nr A55-6651 / 2014 // Oficjalna strona internetowa Najwyższego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej. Kartoteka spraw arbitrażowych - http://kad.arbitr.ru/ - Zagl. z ekranu. Data odwołania to 25.04.2014.

41. Uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. № 17 „O rozpatrzeniu przez sądy w sprawach cywilnych w sporach o ochronę praw konsumenta” // Gazeta rosyjska. 2012. 11 lipca.

42. Decyzja i zarządzenie Dyrekcji Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji dla Regionu Twer z dnia 20.03.2014. w sprawie nr 04-6 / 2-37-2013 w sprawie naruszenia KraftTelecom LLC i Novak LLC ustawy federalnej nr 38-FZ „On Advertising” // Oficjalna strona Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji - http: //www.fas .gov.ru - tytuł z ekranu. Termin odwołania wynosi 23.04.2014.

PRÓBKA

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

PAŃSTWO FEDERALNE EDUKACJA BUDŻETOWA EDUKACJI WYŻSZEJ


border=0


„UNIWERSYTET PAŃSTWA ULYANOWSKIEGO”

Wydział Prawa

Nazwa oddziału

Nazwa działu

PRACA KURSOWA

na temat:

„NAZWA TYTUŁU”

Słuchacz ukończył 3 kurs, 34 gr.

Iwanow Iwan Iwanowicz

Supervisor

Doktorat Associate Professor Full Name

Praca przekazana „____” ____________

dopuszczony do ochrony:

„____” ___________ 20 ___ g.

Uljanowsk

2015

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

PAŃSTWO FEDERALNE EDUKACJA BUDŻETOWA EDUKACJI WYŻSZEJ

„UNIWERSYTET PAŃSTWA ULYANOWSKIEGO”

Wydział Prawa

Nazwa oddziału

Nazwa działu

KOŃCOWE PRACE KWALIFIKACYJNE

na temat:

„NAZWA TYTUŁU”

Ukończony kurs dla studentów 5

Iwanow Iwan Iwanowicz

Przeszedł numer pracy ____

„____” __________ 20 ___ g.

Pozwól chronić:

Głowa ambona

Kandydat prawa, Associate Professor Full Name

______________________________

(podpis)

„____” _______________ 20

Supervisor

Kandydat prawa, profesor nadzwyczajny - FIO

Recenzent

Kandydat prawa, profesor nadzwyczajny - FIO

Uljanowsk

2015

; Data dodania: 2017-11-01 ; ; Wyświetleń: 261 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Naucz się uczyć, a nie uczyć się! 9890 - | 7652 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,002 sek.