border=0


Teoretyczne informacje i środki bezpieczeństwa
Praca jest wykonywana po zmianie świateł, podczas regulacji widoczności wiązki światła, a także w przypadku zastąpienia instalacji sygnalizacji świetlnej lub kabla na światłach.

Napięcie na światłach jest mierzone, gdy przed światłami nie ma pociągu.

Gdy wieża sygnalizacji świetlnej (osłona tła) znajduje się w odległości mniejszej niż 2 metry od części sieci kontaktowej przenoszącej prąd lub napowietrznej linii elektroenergetycznej 6 kV (10 kV, 27 kV), praca jest wykonywana przy odłączonym napięciu w sieci kontaktowej lub napowietrznej linii energetycznej 6 kV (10 kV, 27 kV) przez organizację dostarczającą energię elektryczną wzdłuż linii opracowanej przez system sygnalizacji sygnalizacyjnej w określony sposób. Dopuszcza się rozpoczęcie pracy dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody przedstawiciela organizacji dostarczającej energię elektryczną.

Jeśli konieczna jest praca na maszcie sygnalizacji świetlnej, przed rozpoczęciem pracy sprawdzany jest stan montażu sygnalizacji świetlnej i masztu, sprawdzana jest podstawa, sprawdzany jest stan uziemienia, w przypadku iskiernika jest on zamknięty zworką marki IGG o przekroju 50 mm2. Na końcu skoczka jest usuwana. W obecności składanej drabiny otwiera się zamek, drabina się rozwija, a jej zależność od dolnego poziomego paska jest sprawdzana. Przed zejściem do kołyski lub podniesieniem na platformę specjalnie wyposażoną w sygnalizację świetlną, niezawodność mocowania kołyski (platformy) do projektu sygnalizacji świetlnej (most, konsola), sprawdza się stan ogrodzenia i podłogi.

Podczas pracy na maszcie sygnalizacji świetlnej używany jest mostek sygnalizacji świetlnej (konsola), pas bezpieczeństwa i kask ochronny. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzany jest stan i data badania pasa bezpieczeństwa.

Gdy pociąg zbliża się do sygnalizacji świetlnej przez sąsiednie trasy, zatrzymuje się na światłach, mostach lub konsolach.

Zabrania się pozostawiania świateł głowy (wskaźnika) otwartych, gdy pociąg zbliża się do sygnalizacji świetlnej, a także wykonywania prac na masztach sygnalizacyjnych, mostach i konsolach podczas burz, deszczu, mgły, opadów śniegu, lodu.

Podłączanie i odłączanie przenośnych urządzeń pomiarowych pod napięciem jest dozwolone, jeśli na przewodach znajdują się specjalne uchwyty z uchwytami izolacyjnymi.

Podczas pracy na mostach iw tunelach planowane są bezpieczne miejsca, które powinny zostać przeniesione w przypadku zbliżającego się pociągu lub innych poruszających się jednostek. Podczas pracy w tunelach wyposażonych w alarm ostrzegawczy, przed rozpoczęciem pracy, urzędnik odpowiedzialny za zarządzanie pracą musi włączyć alarm ostrzegawczy. Jeśli występuje dźwięk (sygnały dźwiękowe) i optyczne (światła) sygnalizujące zbliżanie się pociągu do miejsca pracy, konieczne jest wcześniejsze przejście ze ścieżki do najbliższej niszy ludzkiej lub centrum sygnalizacji.


border=0


Napięcie na światłach świateł, zielonych pasach świetlnych i wskaźnikach w postaci pionowych świecących strzałek mierzone jest woltomierzem na zaciskach opraw oświetleniowych płonących lamp w głowicy sygnalizatora świetlnego lub wskaźnika. Na światłach dwuniciowych napięcie mierzone jest na głównym gwincie.

Na nowo zainstalowanych światłach i po ponownym okablowaniu w istniejących obwodach świateł sygnalizacyjnych, jak również po wymianie transformatorów sygnałowych, napięcie powinno być mierzone na wszystkich lampach. Jednocześnie na lampach dwuniciowych napięcie mierzone jest na żarniku głównym i żarowym.

Przełączanie obwodu świateł drogowych z głównego wątku lampy na rezerwowy odbywa się poprzez zainstalowanie płyty izolacyjnej między sprężyną stykową a głównym gwintem lampy w głowicy sygnalizatora świetlnego.

Wyniki pomiaru napięcia porównuje się z pomiarami normatywnymi, uwzględniając napięcie sieciowe. Przy centralnym zasilaniu systemów sygnalizacyjnych napięcie sieci jest mierzone w pomieszczeniu przekaźnikowym punktu kontrolnego i przy lokalnym zasilaniu, w szafie przekaźnikowej sygnalizacji świetlnej. W trybie zasilania dziennego napięcie na zaciskach oprawki lampy sygnalizacji świetlnej obiektywu, zielonych pasów świetlnych i wskaźników świetlnych powinno wynosić (11 ± 1,0) V.

Napięcie na lampach reflektorowych do zasilania dziennego powinno wynosić (9 ± 1,0) V. 11 V dla świateł drogowych i 9 V dla świateł powodziowych powinno mieć napięcie znamionowe 220 V lub 380 V. Napięcie zasilania lamp Sygnalizacja świetlna przy ± 1,0 V jest dozwolona, ​​gdy napięcie zasilania zmienia się odpowiednio o ± 10%.

Jeśli napięcie mierzone na lampie przekracza określone limity, gdy napięcie zasilania mieści się w podanych tolerancjach, należy je wyregulować, zmieniając napięcie na zaciskach uzwojenia transformatorów sygnałowych. W takim przypadku należy użyć narzędzi z uchwytami izolacyjnymi. (mapa procesu technicznego 1.9.1 (część 2).

; Data dodania: 2017-11-01 ; ; Wyświetleń: 295 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Podczas pracy w laboratorium uczeń udaje, że wie wszystko; nauczyciel udaje, że mu wierzy. 8918 - | 7142 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.