Temat 31. Patofizjologia krążenia systemowego. Niewydolność krążenia.

Definicja niewydolności krążenia krwi, zasady jej klasyfikacji, charakterystyka zaburzeń sercowo-hemodynamicznych. Pojęcie ostrej i przewlekłej ("stojącej") niewydolności krążenia krwi. Etiologia, patogeneza, etapy przewlekłej niewydolności przepływu krwi. Mechanizmy rozwoju podstawowych klinicznych objawów przewlekłej niewydolności krążenia (duszność, sinica, obrzęk).

Ostra niewydolność krążenia krwi: etiologia, patogeneza, zmiany patologiczne i adaptacyjno-kompensacyjne. Zapaść, szok jako opcje ostrej niewydolności przepływu krwi.

Temat 32. Patofizjologia serca. Niedobór serca.

Definicja pojęcia niewydolności serca, zasady klasyfikacji.

Niewystarczające serce z powodu przeciążenia. Przyczyny zatłoczenia serca według objętości i oporu. Mechanizmy natychmiastowej i długotrwałej adaptacji serca do nadmiernego obciążenia: tachykardia, hiperfunction (hetero, homeometric), przerost mięśnia sercowego. Przerost serca: rodzaje, przyczyny, mechanizmy rozwoju, etapy (według FZ Merersona). Cechy przerośniętego miokardium, przyczyny i mechanizmy jego dekompensacji.

Zawał mięśnia sercowego. Zastrzyki wieńcowe mięśnia sercowego. Niewydolność krążenia wieńcowego (względna i bezwzględna, ostra i przewlekła), mechanizmy rozwoju. Pojęcie "krytycznego zwężenia". Konsekwencje niedokrwienia mięśnia sercowego: obniżenie aktywności skurczowej, niestabilność elektryczną, uszkodzenie / martwica kardiomiocytów, dodatkowe uszkodzenie reperfuzji. Choroba niedokrwienna serca jako przejaw niewydolności wieńcowej, jej odmiany. Kryteria kliniczne i laboratoryjne, objawy i powikłania zawału mięśnia sercowego. Patogeneza wstrząsu kardiogennego. Zasady profilaktyki i leczenia choroby wieńcowej.

Etiologia i patogeneza nie-wieńcowych uszkodzeń mięśnia sercowego. Kardiomiopatia. Klasyfikacja. Charakterystyka przyczyn i mechanizmów występowania, objawy kliniczne.

Temat 33. Patofizjologia naczyń krwionośnych.

Pojęcie niewydolności naczyń. Rodzaje, przyczyny i mechanizmy ich rozwoju.

Arterioskleroza: definicja pojęcia, klasyfikacja. Główne formy miażdżycy: miażdżyca (Marshana), medialkalcinosis (Menkeberg), miażdżyca, ich ogólna charakterystyka (typowa lokalizacja, objawy, powikłania). Eksperymentalna symulacja.

Miażdżyca. Czynniki ryzyka miażdżycy. Modele eksperymentalne. Współczesne i historyczne teorie aterogenezy. Rola uszkodzenia śródbłonka, zapalenia, dziedzicznych i nabytych zaburzeń związanych z receptorem transportu lipoprotein (LP) (naruszenie receptorów L, defekty cząsteczek LP i modyfikacja LP) w aterogenezie.

Nadciśnienie tętnicze (AG), definicja pojęcia, zasady klasyfikacji. Hemodynamiczne warianty nadciśnienia tętniczego. Rola naruszeń systemów ciśnieniowych i depresyjnych w rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Pierwotne i wtórne nadciśnienie tętnicze. Etiologia, patogeneza. Modele eksperymentalne.

Pierwotne nadciśnienie jako choroba wieloczynnikowa: rola czynników dziedziczności i czynników zewnętrznych w rozwoju nadciśnienia pierwotnego. Teorie patogenezy pierwotnego nadciśnienia (disludatory, membrane, itp.).

Mechanizmy rozwoju nadciśnienia pierwotnego i wtórnego małego krążka krwi.

Niedociśnienie tętnicze: definicja pojęcia, kryteria. Etiologia i patogeneza ostrego i przewlekłego niedociśnienia tętniczego. Zwiń Przyczyny i mechanizmy rozwoju, manifestacje.; Data dodania: 2017-11-01 ; ; Liczba wyświetleń: 537 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | ZAMÓW pracę


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzonka: Student jest osobą stale opóźniającą nieuchronność ... 9227 - | 6578 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony przez: 0.001 sekund.