Udostępnij w społeczności. sieci:


Ekonomiczna rola państwa

>

Słownik tematyczny

Regulacja państwa w gospodarce jest systemem ekonomicznym

środki podejmowane przez państwo, poprzez które może wpływać na społeczno-gospodarczy rozwój społeczeństwa.

Cele polityki gospodarczej państwa:

- zapobieganie cyklicznej recesji;

- osiągnięcie pełnego zatrudnienia;

- zapobieganie galopującej inflacji i hiperinflacji;

- Stabilizacja rozwoju gospodarczego.

Głównymi instrumentami polityki gospodarczej państwa są: budżet państwa, polityka fiskalna, bank centralny, polityka pieniężna.

Budżet państwa to lista dochodów i wydatków państwa na określony okres czasu, plan finansowy państwa.

Budżet państwa jest przygotowywany przez rząd, zatwierdzony przez najwyższy organ legislacyjny.

<< Stan > < zadłużenie > <-> <całkowite> <kwota> <zadłużenie> <stan> <przez> <nie> <wycofane> <pożyczki> <i> <niezapłacone> <przez> <go> <procent.>

<Rozróżnienie> <wewnętrzne> <zadłużenie> <(utworzone> <dla> <konto> <gotówka> <pożyczki> <y> <narod> <lenia >> <finanse> <i> <ekonomiczne> <organizacje)> <i > <external> <debt> <(created> <for> <account> <loans> <у> <other> <countries,> <international> <financial> <and> <economic> <organizacje).>

< Podatki > <-> <obowiązkowe> <płatności,> <pobrane> <stan> <(centralne> <i> <lokalne> <uprawnienia> <uprawnienia)> <z> <fizyczne> <i> <prawne> <osoby > <in> <state> <ny> <i> <local> <budgets. > <Podatki> <są podzielone> <od> <bezpośrednie> <i> <pośrednie.>

< Bezpośrednio > < podatki > <-> <opłata> <w> <przysług> <stanu,> <pobrane> <z> <wszyscy> <obywatele> <nina> <lub> <ekonomiczne> <organizacja> <w> < zależności> <na> <rozmiar> <ich> <dochód> <lub> <koszt> <własność.>

< Podmiot nadawcy > <-> <jeden> <kto> <musi> <zapłacić> <za> <prawo,> <płaci> <fakt> <chesky.>

< Pośrednie > < podatki > <-> <kolekcja> <w> <prefer> <of state,> <levied> <with> <citizens> <or> <economic> <organes> <only> <if> <implementation> < them> <defined> <actions. > <Included> <in> <price> <goods,> <shifted> <to> <consumer.>
< VAT > < policy > <-> <measures,> <made> <government> <in> <order> <tax> <taxation> <directed> <to> <ensure> <stable> <development> <economy, > <zatrudnienie> <ludność,> <zapobieganie> <inflacja.>

<Basic> < mechanizm > <tax> <policy> <-> <regulation> <tax> <tion. > <If> <economy> <suffers> <from> <high> <inflacja,> <stan> <wzrost> <podatki,> <zmniejszanie> <te> <większość> <ekonomiczne> <aktywność> <firmy> <i > <populacja. > <B> <sytuacja> <recesja> <stan> <zmniejsza> <podatki>> <wpłacający> <do tego> <wiek> <ożywienie> << gospodarka.>

< Budżet > < przychody > <utworzone> <za> <faktury> <podatek> <i> <bez podatku> <post> <środki> <(płatności> <i> <opłaty> <od> <zagraniczne dane ekonomiczne> <działania,> <prywatyzacja> <ts,> <stan> <pożyczki> <i> <inne.)>< Budżet > < wydatki > < - > <finanse> <zasoby,> <ukierunkowane> <do> <rozwój> <narodowe> <ekonomiczne> <i> <społeczne> <potrzeby> <społeczeństwo.>

<Główne> <artykuły> <koszty> <stan> <budżet> <stan> <stan> <dar> <zarządzanie>> <ściganie> <aktywność,> <obrona,> <edukacja> << zdrowie> <social> <measures> <payments> <percent> <by> <state> <debt> <and> <repayment> <state> <debt,> <investment> <in> <about> <thinking,> <energy ,> <construction> <i> <other> <sectors> <economy.>

<Nadmiar> <wydatki> <nad> <przychody> <tworzy> <budżet> <deficyt. > <Socra> <Szchenie> <budget> <deficit> <possible> <for> <account> <rational> <use> <funds,> <hard> <control> <for> <issue> <new> <cash> <fundusze> <nie> <dostarczone> <c >> <towary> ​​<(emisja).>

<< Monetary > < policy > < states > <-> <control> <states> <in> <person> <Central Bank> <for> <amount> <money >> <are> <in> <circulation.>

<Narzędzia> <pieniężne> <polityka> <państwa> <są> <li> <roztocza> <pożyczkowe,> <bezpośrednie> <regulacja> <poziom> <odsetki> <stopy procentowe> <zmiana> <neniyu> < normy> <obowiązkowe> <rezerwy >> zmiany << konto> <stawki> <Centralny> <operacje bankowe> <na> <otwarcie> <rynek> <(kupno i sprzedaż> <stan> <wartość> < papiery wartościowe,> <t.> <e.> <rząd> <obligacje> <i> <krótkoterminowe> <pasywa>.>

<B> <okres> <ekonomiczny> <recesja> <stan> <szuka> <wzrost> <pieniężny> <normalny> <masa> <i> <wstrzymuje>> <jego> <wzrost> <z> <ekonomiczny> <wzrost .>

< Meters > < economic > < activities > <-> <economic> <values> <and> <by> <indicators> <characterizing> <state> <economy,> <quality> <economy,> <eco> <nomic > <procesy. > <Basic> <wskaźniki> <ekonomiczne> <aktywność> <STI> <są> <brutto> <wewnętrzne> <produkt,> <brutto> <krajowe> <produkt> <i> <krajowe> <dochody.>

< Gross > < internal > < product- > <total> <cost> <all> <end> <towary> ​​<i> <services,> <produced> <in> <this> <country> <in> <current> <rok.>

< Gross > < national > < product > <-> <total> <cost> <all> <end> <goods> <i> <services,> <produced> <factors> <production> <this> <country> < as> <w> <limits> <jego> <granice,> <so> <i> <in> <other> <countries> <in> <current> <year.>

< National > <income> <-> <part> <gross> <national> <product,> <which> <pozostało> <for> <odjęcie> <amortyzacja> <odliczenia> <i> <pośrednie> <podatki.>

< Dbałość > < minimum > <-> <koszt> <minimum> <niezbędne> <osoba> <rekrutacja> <korzyści>> <życie> <środki> <zezwolenie> <wsparcie> <jego> <zdrowie>> <źródło utrzymania . > <This> <minimum> <required> <set> <products> <food,> <non-food> <goods> <i> <services> <accepted> <call> <consumer> <core> <zina.>