Udostępnij w społeczności. sieci:


BILET EGZAMINACYJNY numer 5. Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY numer 1

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej. Rodzaje rządów

2. Definicja korupcji, ocena jej rozpowszechnienia w Rosji i innych krajach

3. Ogólne zasady organizacji samorządu terytorialnego

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY numer 2

1. Funkcje i metody zarządzania ..

2. Struktura typowych programów antykorupcyjnych w Rosji.

3. Gospodarka komunalna: istota, cechy, pojęcia, modele

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY numer 3

1. Teoria rządu

2. Istota i koncepcja "e-administracji".

3. Prawne formy interakcji między władzami publicznymi a samorządem lokalnym

Zatwierdzony na posiedzeniu departamentu

zarządzanie

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r
Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY numer 4

1. Główne zadania administracji publicznej

2. Etapy "dojrzałości" usług elektronicznych.

3. Standaryzacja usług publicznych

Zatwierdzony na posiedzeniu departamentu

zarządzanie

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY numer 5

1. Administracja publiczna: pojęcie, funkcje, metody, cechy2. Główne rodzaje interakcji w e-administracji i ich charakterystyka

3. Centra wielofunkcyjne - główne elementy i kolejność organizacji

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya