Udostępnij w społeczności. sieci:


Numer biletu egzaminu 15

1. Poziomy terytorialne rządu

2. Funkcje i metody zarządzania

3. Etapy "dojrzałości" usług elektronicznych

Zatwierdzony na posiedzeniu departamentu

zarządzanie

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

Numer Biletu Egzaminacyjnego 16

1. Poziom władz regionalnych

2. Teorie administracji publicznej

3. Główne rodzaje interakcji w e-administracji i ich charakterystyka

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY nr 17

1. System i struktura zarządzania regionalnego

2. Główne zadania administracji publicznej

3. Główne wskaźniki oceny jakości administracji publicznej i ich względnej dynamiki w relacji do Rosji

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5
Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY numer 18

1. System i struktura zarządzania regionalnego

2. Administracja publiczna: pojęcie, funkcje, metody, cechy.

3. Główne ryzyka związane z innowacjami w administracji publicznej

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"

Sewastopolski Instytut Ekonomii i Humanistyki (oddział)

Program licencjacki

Kierunek przygotowania: 04.04.04. Administracja państwowa i samorządowa Semestr 5

Egzamin z dyscypliny: Teoria administracji publicznej

BILET EGZAMINACYJNY nr 19

1. Samorząd lokalny i samorząd

2. Ogólne zasady organizacji administracji publicznej

3. Główne problemy współczesnej administracji publicznej na świecie

Zatwierdzony na posiedzeniu Wydziału Zarządzania

Protokół nr 2 z 1 września 2016 r

Szef OPOP ________________________ L.N. Tsibulskaya

Egzaminator ____________________ D.V. Makovskaya

FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUKACYJNA INSTYTUCJA WYŻSZEGO EDUKACJI

"CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY im. V. I. VERNADSKY"