border=0

Fizyczne zjawiska. Notatki z wykładów

Do Państwa uwagi przedstawiamy przebieg wykładów zjawisk fizycznych .

 1. Wprowadzenie do zjawisk fizycznych

 2. Metody mikroskopii sond. 1.1.1. Mikroskopia sił atomowych

 3. Spektroskopia mocy

 4. Metody wykorzystujące czujniki oparte na wspornikach

 5. Architektura czujników konsolowych i systemów monitorowania pozycji wspornikowych

 6. Metody produkcji i czyszczenia wsporników

 7. Konwertery reakcji biochemicznych na sygnał analityczny

 8. Analizator amperometryczny

 9. Analizator potencjometryczny

 10. Pojemnościowy immunosensor

 11. Czujniki przewodnościowe

 12. Optyczne czujniki odporności

 13. Immobilitory Piezoquartz

 14. Analiza porównawcza zdolności analitycznych różnych typów immunosensorów

 15. Badania procesów chemicznych i biologicznych na powierzchni wspornika. Chemisorpcja substancji o małej masie cząsteczkowej i powierzchniowych reakcji chemicznych

 16. Sondy konsolowe oparte na systemach o wysokiej masie cząsteczkowej i biopolimerów

 17. Urządzenie i zasada działania konwerterów SAW

 18. PODSTAWOWE RODZAJE AKUSTYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Linie opóźniające

 19. Filtry Bandpass na środkach powierzchniowo czynnych

 20. Rezonatory powierzchniowe

 21. Urządzenia do tworzenia i kompresji złożonych sygnałów na środkach powierzchniowo czynnych

 22. Fizyczne podstawy urządzeń akustooptycznych Akustosoptika -

 23. Modulatory

 24. Wdrażanie urządzeń

 25. Sprężarki pulsacyjne

 26. Systemy akustyczno-optyczne z sprzężeniami zwrotnymi:

 27. Rozdział 5. Efekty oddziaływania pola elektromagnetycznego z materią

 28. Fizyczne podstawy spektroskopii oscylacyjnej

 29. Zjawiska magnetooptyczne

 30. Efekt Zeemana

 31. Mocny efekt

 32. Tryby rezonansu oddziaływań pola z materią

 33. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)

 34. Jądrowy rezonans magnetyczny

 35. Zjawisko rezonansu magnetycznego służy do wykrywania i pomiaru elektrycznych i magnetycznych oddziaływań elektronów i jąder w makroskopowych ilościach materii. Zjawisko to wynika z orientacji paramagnetycznej prądów elektronowych i jądrowych na zewnątrz

 36. Efekt Mössbauera

 37. Efekt Gunna

 38. Podstawy oddziaływania fal elektromagnetycznych i wiązek cząstek z materią

 39. Zjawiska interferencji i dyfrakcji podczas ruchu cząstek

 40. Urządzenia elektroniczno-optyczne

 41. Fizyczne podstawy mikroskopu elektronowego Mikroskop elektronowy

 42. Skaningowy mikroskop elektronowy

 43. Spektroskopia Auger

 44. Neutronografia

 45. Neutronografia

 46. Rozdział 11. Makroskopowe efekty kwantowe w ciałach stałych

 47. Fizyczna natura efektu tunelu

 48. Awaria Zenera. Emisja terenowa

 49. Zasada działania skanującego mikroskopu tunelowego

 50. Urządzenie i zasada działania STM

 51. Mikroskopia sił atomowych

 52. Urządzenie i zasada działania ACM

 53. SCHEMAT DOŚWIADCZENIA

 54. Montaż cząsteczek z poszczególnych części

 55. Kwantowy efekt Halla i jego zastosowanie w budowaniu standardu oporu

 56. Fizyczne podstawy zastosowania zjawiska nadprzewodnictwa w urządzeniach pomiarowych

 57. Właściwości nadprzewodników

 58. Kwantowo-mechaniczna teoria nadprzewodnictwa

 59. Wyjaśnienie pojęć ekscytonu i polaritonu

 60. Zastosowanie zjawiska nadprzewodnictwa w technologii pomiarowej

 61. Efekt Meissnera i jego praktyczne zastosowanie

 62. Stacjonarne i niestacjonarne efekty Josephsona i ich zastosowanie w technologii pomiarowej

 63. Skanowanie mikroskopów magnetycznych w oparciu o nadprzewodzące interferometry kwantowe (SQUID - mikroskopowe) SQUID

 64. Pomiar części SQUID

 65. SQUID na prądzie zmiennym

 66. Skanowanie mikroskopu SQUID

 67. Skanowanie mikroskopu SQUID (SSM-77)

 68. Zasady działania SSM-77

 69. Przykłady zastosowań CCM-77

 70. Fizyczna elektronika i nanofizyka, nanotechnologie i nanomateriały, uwagi ogólne

 71. Procesy stymulowane elektronami i jonami na powierzchniach stałych

 72. Węgiel z łańcuchem liniowym. Synteza i analiza

 73. Nanoelektronika

 74. Elektronika emisyjna

 75. Metody badania nanomateriałów i nanostruktur

 76. Przykłady wykorzystania nanomateriałów w elektronice i technologii pomiarowej

 77. Filmy >

 78. Grafen

 79. Fullereny

 80. Nanorurki węglowe

 81. Wykorzystanie nanocząstek do badania obiektów biologicznych

 82. Wpływ interakcji plazmon-ekscyton

 83. Fizyczne podstawy tworzenia systemów mikro- i nanoelektromechanicznych (MEMS)

 84. Czujniki i mikroaktuery

 85. Przykłady tworzenia i zakresu mikro- i nano-czujników

 86. Zastosowanie zastosowania MEMS w telekomunikacji

 87. Cechy konstrukcyjne i główne cechy urządzeń mikroelektromechanicznych 3 3.1 Technologia MEMS

 88. Wyświetlacze MEMS

 89. Zasilacze MEMS do urządzeń przenośnych

 90. Pamięć elektromechaniczna

 91. Przykłady urządzeń opartych na wydajności przemysłowej MEMS

 92. Zasady konstrukcji i cechy działania elektromechanicznych układów kwantowych

 93. Połączenie koncepcji kwantowych i klasycznych układów oscylacyjnych

 94. Oscylator kwantowy oparty na rezonatorze elektromechanicznym

 95. Komputer kwantowy

 96. Literatura

 97. Funkcje fizyki procesów nieliniowych w złożonych systemach dynamicznych

 98. Systemy sensoryczne. Czujne narządy. Fizjologia zmysłów. Funkcje systemów sensorycznych. Percepcja zmysłowa. Etapy percepcji zmysłowej. Systemy dotykowe

 99. Ludzkie systemy sensoryczne

 100. Percepcja zmysłowa

 101. Ogólna fizjologia układów sensorycznych. Klasyfikacja receptorów. Odpowiednie receptory. Mechanoreceptory. Chemoreceptors. Fotoreceptory. Termoreceptory. Ogólna fizjologia układów sensorycznych

 102. Receptory Klasyfikacja receptorów

 103. Mechanoreceptory

 104. Klasyfikacja receptorów. Receptory monomodalne i wielomodalne. Nocyceptory (receptory bólu). Exteroceptors Interoreceptory.

 105. Transformacja energii bodźca w receptorach. Potencjał receptora. Absolutny próg. Czas trwania odczuć. Adaptacja receptora.

 106. Rozmiar pól recepcyjnych

 107. Przetwarzanie informacji w rdzeniach przełączających i ścieżkach przewodzących systemu czujników. Hamowanie boczne.

 108. Hamowanie boczne

 109. Hamowanie w dół (wzmocnienie). Mechanizm negatywnego sprzężenia zwrotnego. Pozytywny mechanizm sprzężenia zwrotnego. Wielokanałowy.

 110. Wrażenia wizualne

 111. Subiektywna percepcja zmysłowa. Absolutny próg odczuwania. Próg różnicowy. Próg dyskryminacji. Prawo Webera. Prawo Webera-Fechnera. Skala Stevensa. Każdy system dotykowy

 112. Prawo Webera

 113. Subiektywna ocena intensywności bodźca

 114. Charakterystyka przestrzenna

 115. Charakterystyka temporalna percepcji działających bodźców

 116. Somatyczny system sensoryczny. System somatyczny.

 117. Czułość dotykowa

 118. Obszar otwartych pól neuronów czuciowych

 119. Receptorowe receptory są unerwione

 120. Proprioceptywna wrażliwość, uczucie, percepcja

 121. Proprioceptory

 122. Sygnały sensoryczne z proprioceptorów

 123. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do odbierania, przesyłania i przetwarzania informacji pomiarowych

2019 @ edudoc.icu