Udostępnij w społeczności. sieci:


Lekcje z algebry

Do Państwa uwagi przedstawiamy przebieg lekcji szkoleniowych algebry.

 1. Grupy algebry

 2. Definicja cyklicznej podgrupy

 3. Lewa sąsiednia klasa | Prawo sąsiadujące z klasą

 4. Homomorfizm Monomorfizm | Epimorfizm | Izomorfizm | Automorfizm w algebrze

 5. Grupa nie-abelowa

 6. Grupa G

 7. Grupa G i jej normalne podgrupy

 8. Zewnętrzne grupy produktów

 9. Grupa abelowa w algebrze

 10. Twierdzenie: Każda macierz prostokątna jest zredukowana do postaci diagonalnej poprzez elementarne transformacje wierszy i kolumn.

 11. Dyskretne podgrupy w algebrze

 12. Przestrzeń euklidesowa

 13. Przestrzeń liniowa

 14. Pierścień nazywa się przemiennym, asocjacyjnym, anty-komutacyjnym. Połóż pierścień w algebrze

 15. Algebra Weila

 16. Algebra z mnożeniem nazywana jest algebrą Liego

2018 info@edudoc.icu