border=0

Technologia silników lotniczych

Ta kategoria zawiera kurs wykładów na temat technologii silników lotniczych. A także o technologii inżynierskiej.

 1. Ogólne informacje na temat technologii silników lotniczych

 2. Krótka informacja o organizacji produkcji w fabrykach silników lotniczych

 3. Wpływ czynników technologicznych na kształtowanie fizykochemicznych właściwości warstwy wierzchniej

 4. Jakość powierzchni części maszyn i ich główne cechy

 5. Wpływ jakości powierzchni na właściwości użytkowe części

 6. Naprężenia wewnętrzne - pojęcie i rodzaje

 7. Cel głównych rodzajów obróbki cieplnej

 8. Jasno kolorowe stopy

 9. Cel głównych rodzajów chemicznej obróbki cieplnej

 10. Główne czynniki wpływające na możliwości przetwórstwa termicznego i chemiczno-termicznego

 11. Metody kontroli części silników lotniczych podczas produkcji

 12. Klasyfikacja metod badań nieniszczących

 13. Metody produkcji badań nieniszczących

 14. Przetworzone i materiały narzędziowe

 15. Klasyfikacja i system oznaczania maszyn

 16. Podpory, zaciski i urządzenia instalacyjne. (GOST 31107-81) Symbole elementów instalacji

2019 @ edudoc.icu