Ekonomiczne uzasadnienie umowy prowizyjnej
Zgodnie z umową prowizyjną jedna strona (komisarz) zobowiązuje się, w imieniu drugiej strony (zleceniodawcy), do dokonania jednej lub kilku transakcji we własnym imieniu, ale na koszt zleceniodawcy. Jednocześnie, w transakcji dokonanej przez agenta prowizyjnego z osobą trzecią, agent prowizyjny nabywa prawa i staje się zobowiązany, nawet jeśli zleceniodawca został wymieniony lub zawarty ze stroną trzecią w bezpośrednich relacjach dotyczących realizacji transakcji. Ekonomiczne uzasadnienie takich transakcji przeprowadza komisarz na podstawie analizy popytu na sprzedawane towary. Korzyść ekonomiczna decyduje o wyborze rodzaju umowy prowizyjnej.

Umowa prowizyjna przewiduje rozsądne lub wynagrodzenie oferowane przez strony, które zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić komisarzowi, aw przypadku, gdy komisarz przyjął gwarancję na wykonanie transakcji przez osobę trzecią (del credere), również dodatkowe wynagrodzenie w wysokości iw sposób określony w umowie prowizyjnej również dodatkowe wydatki na realizację zamówienia.

Jeśli komisarz zawarł transakcję na warunkach korzystniejszych niż wskazane przez komisarza, dodatkową korzyść dzieli się między komisarza i agenta prowizyjnego.

Umowa w sprawie prowizji obejmuje większość transakcji związanych z handlem i zamówieniami. Rzeczy otrzymane przez komisarza od komisarza lub nabyte przez komisarza kosztem sprawcy są własnością tego ostatniego.

W przypadku anulowania zamówienia osoba zobowiązana jest zobowiązana w terminie ustalonym w umowie, a jeśli nie zostanie ustalona, ​​wówczas niezwłocznie rozporządza swoją własnością pod jurysdykcją agenta komisji. Jeśli osoba zobowiązana nie wywiązuje się z tego obowiązku, agent prowizyjny ma prawo sprzedać ją po cenie, która jest jak najbardziej korzystna dla tego zobowiązującego.

Ekonomiczne uzasadnienie takich transakcji ma wiele wspólnego z umowami prowizyjnymi.

; Data dodania: 2018-01-08 ; ; Wyświetleń: 323 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Podczas pracy w laboratorium uczeń udaje, że wie wszystko; nauczyciel udaje, że mu wierzy. 8436 - | 6696 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.