Ekonomiczne uzasadnienie leasingu finansowego
Leasing można uznać za formę długoterminowej (finansowej) dzierżawy związanej z przeniesieniem na użytkowanie sprzętu, pojazdów i innych ruchomości i nieruchomości. Istnieją dwa rodzaje leasingu: finansowe i operacyjne. Zgodnie z umową leasingu finansowego leasingodawca zobowiązuje się do zakupu nieruchomości określonej przez najemcę w celu tymczasowego posiadania i wykorzystania w celach biznesowych. W takim przypadku właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wybór wynajmowanego obiektu i sprzedawcy. Umowa najmu może przewidywać, że wybór sprzedawcy i nabytej nieruchomości jest dokonywany przez wynajmującego.

Przedmiotem leasingu mogą być rzeczy podstawowe (nie nadające się do konsumpcji) wykorzystywane do działalności gospodarczej (z wyjątkiem gruntów i obiektów naturalnych).

Leasing finansowy obejmuje zapłatę przez najemcę w okresie obowiązywania umowy kwot pokrywających całkowity koszt amortyzacji sprzętu lub jego większość, a T KZ 6 zysk leasingodawcy. Po wygaśnięciu umowy najemca może:

182) zwrócenie „przedmiotu leasingu leasingodawcy;

183) zawarcie nowej umowy leasingu finansowego;

184) do umorzenia przedmiotu leasingu na wartość rezydualną.

Leasing operacyjny jest na okres krótszy

amortyzacja nieruchomości. Po zakończeniu umowy leasingowany składnik jest zwracany właścicielowi lub ponownie wynajmowany.

Leasing ma dwie główne formy: bezpośrednią i zwrotną.

Bezpośredni leasing finansowy jest korzystniejszy, gdy przedsiębiorstwo musi ponownie wyposażyć istniejący potencjał techniczny. Firma leasingowa w tej transakcji zapewnia pełne finansowanie zakupionego sprzętu. Środki produkcji trafiają bezpośrednio do użytkownika, który płaci za to firmie leasingowej w okresie leasingu.

Operacje odwrotnego leasingu to zasadniczo otrzymywanie dodatkowych środków finansowych zabezpieczonych własnymi środkami trwałymi klienta. Można je uznać za uzasadnione ekonomicznie jako alternatywę dla operacji kredytowych. Istotą leasingu zwrotnego jest to, że firma leasingowa nabywa nieruchomość od leasingobiorcy i natychmiast przekazuje mu tę nieruchomość do wynajęcia. Umowa leasingu zwrotnego obejmuje cały okres użytkowania urządzenia i przewiduje późniejsze przeniesienie własności nieruchomości na leasingobiorcę. W ten sposób firma w zamian za leasing otrzymuje środki finansowe, których zwrot jest własnym sprzętem, zastawionym na rzecz firmy leasingowej.

Po zawarciu umowy najmu przedmiotem ekonomicznego uzasadnienia jest opłata leasingowa. Opłata leasingowa zależy od rodzaju środków trwałych, okresu leasingu, harmonogramu płatności i innych warunków umowy.

Ekonomiczne uzasadnienie można przeprowadzić zarówno w wersji bezpośredniej, jak i porównawczej. Bezpośrednia wersja studium wykonalności określa porównanie wartości bieżącej środka trwałego jako kapitału z bieżącą wartością inwestycji. Jednocześnie określa się wielkość efektu ekonomicznego operacji leasingowych. W wersji porównawczej określane jest porównanie z alternatywną metodą pozyskiwania funduszy (na przykład za pomocą kredytu bankowego) oraz efekt porównania, z uwzględnieniem czynnika czasu.

W obu przypadkach skuteczność operacji leasingowych można określić, obliczając wewnętrzną stopę zwrotu.

; Data dodania: 2018-01-08 ; ; Wyświetleń: 434 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Podczas pracy w laboratorium uczeń udaje, że wie wszystko; nauczyciel udaje, że mu wierzy. 8436 - | 6696 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.