border=0

Notatki z wykładów Statystyki

Ta sekcja zawiera zarys wykładów na temat statystyki .

Autor materiałów do wykładów: Nauczyciel Zimirev Alexander Valerievich

 1. Pojęcie statystyki

 2. Przedmiot, podstawowe pojęcia i metodologia statystyk

 3. Główne etapy badań statystycznych

 4. Pojęcie i formy obserwacji statystycznej

 5. Program monitorowania statystycznego

 6. Formy, rodzaje i metody obserwacji

 7. Pojęcie selektywnej obserwacji, wybór jednostek w próbie

 8. Określenie błędów próbkowania

 9. Zrozumienie podsumowanie i grupowanie statystyk

 10. Rodzaje grupowań

 11. Grupowanie zamówienia

 12. Wartości bezwzględne i względne

 13. Pojęcie i rodzaje średnich wartości stosowanych w statystykach

 14. Wskaźniki zmienności

 15. Różnice bezwzględne i średnie oraz metody ich obliczania

 16. Względne wskaźniki dyspersji

 17. Pojęcie pobierania próbek

 18. Metody formowania próbki

 19. Określanie błędu średniej próbki i wymaganej wielkości próbki

 20. Mała próbka

 21. Pojęcie i typy szeregów czasowych

 22. Analiza wydajności serii Dynamics

 23. Metody analizy szeregów czasowych

 24. Definicja w szeregach dynamiki w ciągu roku

 25. Pojęcie i rodzaje indeksów

 26. Indywidualne i ogólne wskaźniki

 27. Średnie indeksy

 28. Wskaźniki zmian strukturalnych

 29. Indeksy terytorialne

 30. Indeksy terytorialne

 31. Analiza ekonomiczna i statystyczna

 32. Analiza a priori i jej rola w badaniu zjawisk społeczno-gospodarczych

 33. Koncepcja i główne elementy tabeli statystycznej

 34. Główne rodzaje tabel

 35. Podstawowe zasady konstruowania tabel

 36. Czytanie i analizowanie tabel

2019 @ edudoc.icu
yo