border=0

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Przewodnik do nauki. Opracował N. N. Pushina, Kandydat nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny

 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw

 2. Organizacyjne i prawne formy organizacji komercyjnych

 3. Organizacyjne i prawne formy organizacji non-profit

 4. Stowarzyszenia biznesowe

 5. Główne akty prawne regulujące status prawny przedsiębiorstw różnych form prawnych

 6. Wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa

 7. Misja i cel

 8. Struktura organizacyjna

 9. Struktura produkcji przedsiębiorstwa

 10. Zapewnianie zasobów i efektywne gospodarowanie zasobami

 11. Kultura organizacyjna

 12. Źródła tworzenia własności

 13. Pojęcie i rodzaje inwestycji

 14. Źródła finansowania inwestycji

 15. Ogólna charakterystyka wyników produkcyjnych

 16. Wskaźniki kosztów programu produkcyjnego

 17. Koncepcja programu produkcyjnego

 18. Zdolność produkcyjna

 19. Konkurencyjność produktu

 20. Pojęcie, skład i struktura środków trwałych

 21. Struktura środków trwałych

 22. Ocena środków trwałych

 23. Amortyzacja w rosyjskiej praktyce

 24. Przyspieszone mechanizmy amortyzacji w rosyjskiej praktyce

 25. Wskaźniki stanu i użytkowania środków trwałych

 26. Lista przepisów prawnych na ten temat

 27. Pojęcie i skład kapitału obrotowego

 28. Potrzeba określenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy

 29. Metody obliczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy

 30. Obliczanie standardu kapitału obrotowego dla elementów

 31. Wycena rachunkowości i odpisanie zapasów w produkcji

 32. Wskaźniki efektywności wykorzystania kapitału obrotowego

 33. Pojęcie i skład personelu przedsiębiorstwa

 34. Wydajność pracy

 35. PŁATNOŚCI PRACOWE

 36. Płaca płaca

 37. Płaca czasu

 38. Bezcłowe systemy płacowe

 39. Podstawowe ustawodawstwo w dziedzinie wynagrodzeń

 40. Pojęcie kosztów, rola kosztów w zapewnieniu konkurencyjności produktów

 41. Grupowanie według elementu kosztów

 42. Grupowanie według kosztu przedmiotów

 43. Grupowanie kosztów w zależności od metody uwzględnienia w kosztach gotowych produktów

 44. Grupowanie kosztów w zależności od ich zmian wraz ze zmianami wielkości produkcji

 45. Grupowanie kosztów według czasu

 46. Regulacyjna metoda obliczania kosztów produkcji

 47. Metody alokacji kosztów pośrednich

 48. Dochód, zysk i zyskowność

 49. Relacja wielkości sprzedaży, przychodów ze sprzedaży i zysków organizacji. Równoważny punkt

 50. Lista wykorzystanych źródeł literatury

2019 @ edudoc.icu