Udostępnij w społeczności. sieci:


Uderzające działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka

Prąd elektryczny, przechodząc przez żywą tkankę, ma działanie termiczne, elektrolityczne i biologiczne. Prowadzi to do różnych zaburzeń w organizmie, powodując zarówno miejscowe uszkodzenie tkanek i narządów, jak i ogólne uszkodzenie ciała.

Małe prądy do 5 mA powodują jedynie dyskomfort. Przy prądach większych niż 10-15 mA osoba nie jest w stanie uwolnić się od części przewodzących prąd, a działanie prądu staje się długie (prąd nie płynący). Przy długotrwałej ekspozycji na takie prądy, osoba może uzyskać różnego rodzaju obrażenia elektryczne.

Rozważ różne typy elektroporazheny.

Porażenie prądem to uszkodzenie wewnętrznych narządów człowieka.

Przy długotrwałej ekspozycji na prądy rzędu kilkudziesięciu miliamperów i czasie działania wynoszącym 15-20 sekund mogą wystąpić paraliż i śmierć.

Prądy o wartości 50-80 mA powodują migotanie serca, które polega na niekonsekwentnym skurczu i rozluźnieniu włókien mięśniowych serca, co powoduje zatrzymanie krążenia krwi i zatrzymanie pracy serca.

Podobnie jak w przypadku porażenia oddechowego i porażenia serca, funkcje narządów nie są przywracane same, w tym przypadku konieczna jest pierwsza pomoc (sztuczne oddychanie i masaż serca).

Krótkoterminowy efekt dużych prądów nie powoduje ani paraliżu oddechowego, ani migotania serca. W tym samym czasie mięsień sercowy jest ostro zredukowany i pozostaje w tym stanie do momentu wyłączenia prądu, po którym nadal działa.

Prąd 100 mA przez 2-3 sekundy powoduje śmierć (śmiertelny prąd).

Oparzenia występują z powodu efektów termicznych prądu płynącego przez ciało ludzkie, lub z kontaktu z silnie nagrzanymi częściami sprzętu elektrycznego, jak również z działania łuku elektrycznego. Najcięższe oparzenia powstają w wyniku działania łuku elektrycznego w sieciach 35-220 kV oraz w sieciach 6-10 kV o dużej przepustowości sieci. W tych sieciach oparzenia są głównymi i najpoważniejszymi rodzajami uszkodzeń. W sieciach o napięciu do 1000 V możliwe jest również łuk elektryczny (jeśli obwód jest odłączony przez otwarte przełączniki z dużym obciążeniem indukcyjnym).

Oznaką elektryczną są zmiany skórne w punktach styku z elektrodami o kształcie okrągłym lub eliptycznym, szarymi lub biało-żółtymi, o ostrych krawędziach (D = 5-10 mm). Są one spowodowane mechanicznymi i chemicznymi działaniami prądu. Czasem nie pojawiają się natychmiast po przejściu prądu elektrycznego. Znaki są bezbolesne, nie ma wokół nich żadnych procesów zapalnych. Obrzęk pojawia się w miejscu urazu. Małe znaki leczyć bezpiecznie, z dużymi znakami, ciało często staje się martwe (częściej niż ręce).

Elektrometalizacja skóry to impregnacja skóry najmniejszymi cząstkami metalu z powodu jej rozpryskiwania i parowania pod działaniem prądu, na przykład podczas spalania łuku. Uszkodzony obszar skóry nabiera twardej, szorstkiej powierzchni, a ofiara doświadcza uczucia obecności obcego ciała w miejscu urazu. Wynik zmiany zależy od obszaru dotkniętego chorobą ciała, podobnie jak w przypadku oparzenia. W większości przypadków metalizowana skóra odpada i nie pozostaje żaden ślad.

Oprócz rozważanych, możliwe są następujące urazy: uszkodzenie oczu spowodowane działaniem łuku; siniaki i złamania podczas upadku z działania prądu itp.

Zobacz także:

Partnerstwo społeczne

Stopień odmrożeń i znaków

Uziemienie wyłączenie ochrony zerowej

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Rodzaje urazów elektrycznych. Oznaki urazu elektrycznego

Wróć do spisu treści: Ochrona pracy

2018 info@edudoc.icu