Udostępnij w społeczności. sieci:


Niebezpieczne czynniki ognia i wybuchu

Najgroźniejszym widocznym czynnikiem pożaru jest płomień o wysokiej temperaturze i silnym promieniowaniu cieplnym.
Podwyższona temperatura powietrza i przedmiotów stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka w pożarze.
Otwarte płomienie i iskry są również niebezpieczne dla ludzi.

Jednym z niebezpiecznych czynników pożaru jest niska zawartość tlenu, ponieważ Proces spalania zachodzi przy intensywnym wchłanianiu tlenu. Dlatego w warunkach pożaru może wystąpić niedobór tlenu. Gdy zawartość tlenu w powietrzu wynosi 16-18%, obserwuje się szybkie bicie serca, niewielkie zaburzenie koordynacji ruchów i zdolność myślenia jest nieco zmniejszona. Przy 9% zawartości tlenu w strefie oddechowej dochodzi do utraty przytomności, z 6% - śmierć w minutach. Ważne jest, aby wiedzieć, że dana osoba nie odczuwa głodu tlenu i nie może podjąć działania. Zdalna kontrola zawartości tlenu w pożarze - 17%.

Tlenek węgla ( CO ) stanowi niebezpieczne zagrożenie pożarowe. W normalnych warunkach CO jest łatwopalnym gazem bez koloru i zapachu. Pod wpływem CO krew traci zdolność do wchłaniania tlenu. Zawartość zdalnego sterowania CO - 0,1%. Powoduje to ból głowy, mdłości, ogólne złe samopoczucie. Wdychanie powietrza o zawartości 0,5% tlenku węgla przez 20-30 minut prowadzi do śmierci. Wdychanie powietrza o zawartości 1% CO prowadzi do śmierci w ciągu 1-2 minut.

Dwutlenek węgla CO 2 (dwutlenek węgla) pojawia się w wyniku całkowitego rozkładu termicznego materiałów palnych. Nie ma koloru ani zapachu, ale ma kwaśny smak. Wdychanie powietrza o zawartości 6-8% CO2 prowadzi do szybkiego i głębszego oddychania, powodując hałas w uszach, ból głowy, kołatanie serca. Osoba traci przytomność przez wdychanie mieszaniny 21% tlenu i 10% CO 2. PD3 CO 2 - 6%.

Zatrucie CO 2 może wystąpić podczas gaszenia pożaru za pomocą gaśnic z dwutlenkiem węgla (szczególnie w małych pomieszczeniach), a także w pomieszczeniu, w którym po wprowadzeniu CO 2 znajduje się automatyczna instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla.

Niezwykle niebezpiecznym czynnikiem pożaru jest dym, ponieważ w dymie osoba traci orientację, a jednocześnie zwiększa czas w ekstremalnych warunkach, w tym w warunkach wzrastającej zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla, wzrostu temperatury powietrza i ekspozycji na ciepło.

W zależności od rodzaju materiałów palnych, gazy odlotowe mogą zawierać kwas siarkowy, solny, siarkawy i inne kwasy, bezwodnik siarkowy i siarkowy, fluorowodór, krzem itp. Gdy tkanki (zwłaszcza wełna) są w niecałkowicie spalone, skóra i włosy tworzą silnie aldehydowe i ketony. Możliwe jest również tworzenie związków cyjankowych i gazów zawierających siarkę. W przypadku niepełnego spalania drewna, węgla (stałego), snu metylowego, kwasu octowego, acetonu, smoły, tlenku węgla i dwutlenku węgla, powstają metan i inne węglowodory (gazy).

Zawartość pary w kwasie cyjanowodorowym w ilości 0,01% stanowi zagrożenie życia, 0,027% powoduje zgon.
Niebezpieczne czynniki ognia to zapadające się struktury, sprzęt, komunikacja, budynki, konstrukcje i ich latające części.

Niebezpiecznym czynnikiem pożaru jest możliwość eksplozji niektórych łatwopalnych substancji i powstanie fali uderzeniowej, powodującej zniszczenie konstrukcji i klęskę człowieka.

Zobacz także:

Oświetlenie bezpieczeństwa pracy

Hipotermia

Organizacja systemu zarządzania ochroną pracy

Ochrona przed hałasem. Metody i środki ochrony przed wibracjami

Rola pierwszej pomocy ofierze w wypadku

Wróć do spisu treści: Ochrona pracy

2018 info@edudoc.icu